Konto pracodawcy


Polski rynek pracy potrzebuje więcej cudzoziemców

Cudzoziemcy są coraz chętniej widziani na polskim rynku pracy, który w ubiegłym roku  zanotował rekordowy wzrost zapotrzebowania na ich pracę - na poziomie prawie 50proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, w tym 60proc. w transporcie. Krajowe urzędy pracy zarejestrowały niecałe 260 tys. wniosków o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca i wydały 41 tys. zezwoleń na pracę - wynika z raportu agencji East WestLink.


Rekordowe zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników z zagranicy to pozytywny symptom walki z recesją na polskim rynku pracy – informuje agencja EWL. Wzrost zainteresowania zatrudnieniem cudzoziemców o prawie 50proc. dotyczy tak zwanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenia te umożliwiają pracodawcom zatrudnienie pracownika z 5 państw spoza Unii Europejskiej (w tym m.in. Ukrainy) w oparciu o uproszczoną procedurę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku. Jak podaje EWL w sumie polskie firmy złożyły 259 777 wniosków o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, czyli dokładnie o 44proc. więcej w stosunku do roku 2010, w którym do Powiatowych Urzędów Pracy wpłynęło 180 073 wniosków. Dwa sektory, które w największym stopniu skorzystały z oświadczeń to rolnictwo i budownictwo. W 2011 roku zarejestrowano 128 788 wniosków dla firm z branży rolnej, co oznacza wzrost o 17proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy budowlane ze względu na korzystną koniunkturę w pierwszej połowie 2011 i braki kadrowe również zanotowały rekordowy, prawie trzykrotny przyrost oświadczeń. Ostatecznie w branży budowlanej zarejestrowano aż 57 169 wniosków (20 049 w 2010 roku). Ze względu na sezonowy charakter obydwu sektorów, pracodawcy chętnie korzystali z uproszczonej procedury legalizacji pobytu i możliwości zatrudnienia pracowników krótkoterminowo. Inne branże, które odnotowały wzrost to przetwórstwo przemysłowe (wzrost aż 144proc.), transport (wzrost 61proc.) i handel (wzrost 77proc.). Na ogół rejestrowanych wniosków, aż 92proc. z nich przypada na obywateli Ukrainy, na kolejnych miejscach plasują się obywatele Mołdowy (5proc.) i Białorusi (niecałe 2proc.).


Wyniki zatrudnienia cudzoziemców w 2011 roku można uznać za przełomowe, jedynie w 2007 roku, w okresie pilotażowego wdrożenia nowej uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców zanotowano wyższy wzrost (21 tys. wniosków w 2006 – 156 tys. w 2007), który wynikał m.in. z krótkiego okresu od wejścia rozporządzenia w życie (sierpień – grudzień 2006) i niedostatecznej promocji nowej formy zatrudnienia.  Jednocześnie pamiętać należy o tym, że wzrost zainteresowania polskich firm rekrutacją cudzoziemców nie musi przekładać się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia. Rejestracja oświadczenia nie jest równa faktycznemu zatrudnieniu cudzoziemca (faktyczna liczba cudzoziemców zatrudnionych w oparciu o taką formę zatrudnienia jest zazwyczaj niższa). Dla niektórych cudzoziemców otrzymanie wizy pracowniczej stanowi ponadto pretekst do ubiegania się o pracę w innych krajach strefy Schengen – prym w tym obszarze wiodą Czechy, Norwegia, czy Włoch.


Istotny, choć nieco niższy przyrost odnotowano w przypadku pełnych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (typy A-E), których Urzędy Wojewódzkie wydały w 2011 roku w sumie 41596. Oznacza to wzrost o 12proc. w porównaniu z rokiem 2010, w którym wydanych zostało 37121 zezwoleń na pracę. Zezwolenia na pracę typu A-E dotyczą szerszej grupy cudzoziemców, nie ograniczają się bowiem tylko do obywateli 5 państw. Umożliwiają przy tym powierzenie pracy obcokrajowcom na okres dłuższy niż 6 miesięcy (do nawet 3 lat). Tradycyjnie jednak największa część zezwoleń - 18985, czyli około 45proc. ogółu przypada na obywateli Ukrainy. Kolejną liczną grupę stanowią pracownicy z Azji, głównie Chin (6017 zezwoleń na pracę), Wietnamu (2521) i Nepalu (1175). Należy wziąć pod uwagę, że w ostatnich dwóch miesiącach 2010 roku więcej pracodawców decydowało się na rejestrację pełnego zezwolenia na pracę zamiast oświadczenia, ze względu na opóźnienia w opracowaniu odpowiedniej procedury pomostowej dla firm zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Gruzji i Rosji. Dopiero w grudniu 2010 w życie weszło przedłużenie rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, stąd wyższe zapotrzebowanie na pełne zezwolenia na pracę do tego momentu.
(źródło: za inf. EWL - MPiPS, http://www.ewl.com.pl/pl/o-firmie/raporty.html)

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Brexit – przewoźniku o czym wiedzieć powinieneś?
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
Brexit w transporcie: sytuacja się normuje?
Indeks Logistyczny Agility o szansach na światowe ożywienie w 2021!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Fracht FWO Polska ogłasza kolejne rekrutacje i przedstawia kierunki rozwoju
Wzrost zadłużenia na rynku KEP - średnio dłużnik z tej branży ma do oddania ok. ...
CHEP i Zbyszko rozszerzają współpracę
Poczta Polska zbuduje swój hub w Porcie Solidarność (CPK)
Dock Doors of Giving - Prologis przekazał ponad 275 tys. euro na cele dobroczynne
UPS opublikował wyniki za 2020 – przychody wzrosły o 14,2 proc.
FM Logistic rozpoczyna budowę nowego centrum magazynowego w Wiskitkach
GLS wdrożył geokodowanie paczek
ID Logistics podsumowało 2020 rok – wzrost sprzedaży o 7,1 proc.
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC