Dodaj ogłoszenie o pracy


Rynek frachtu lotniczego pikuje w dół

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego - IATA opublikowało dane za listopad 2019 dotyczące lotniczych przewozów towarowych na świecie, z których wynika, że popyt, mierzony w tonokilometrach (FTK) spadł o 1,1 proc. w listopadzie 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. To już trzynasty miesiąc z rzędu spadku wolumenów we frachcie lotniczym.

Pomimo spadku popytu, listopad był i tak najlepszym w ciągu ośmiu miesięcy, z najwolniejszym od marca 2019 r. tempem spadku w ujęciu rok do roku. Częściowo lepszy wynik listopada odzwierciedla rosnące znaczenie zwiększonego ruch w sprzedaży e-commerce w związku z wielkimi akcjami handlowymi w okresie przedświąteczny. Jednakże, mimo że międzynarodowy handel elektroniczny dynamicznie się rozwija, to ogólny popyt na ładunki lotnicze nadal napotyka na trudności związane ze skutkami wojny handlowej między USA i Chinami, pogorszeniem się sytuacji w handlu światowym oraz ogólnym spowolnieniem światowego wzrostu gospodarczego.
Zdolność przewozowa, mierzona w dostępnych tonokilometrach frachtu (AFTK), wzrosła w listopadzie 2019 r. o 2,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego. To już 19. miesiąc z wzrostu zdolności przewozowej, która przewyższa wzrost popytu na fracht lotniczy.  
- Ładunki lotnicze nieznacznie wzrosły w listopadzie, a popyt spadł o 1,1 proc., co stanowi znaczną poprawę w stosunku do spadku o 3,5 proc. w październiku. Jednakże czwarty kwartał jest zawsze szczytowym okresem dla ładunków lotniczych. Spadek popytu jest więc rozczarowaniem. Patrząc w przyszłość, oznaki zmniejszania napięć w handlu między USA a Chinami to dobra wiadomość, ale jeśli fracht lotniczy ma osiągnąć w 2020 r. prognozowany wzrost o 2 proc., to jeszcze długa droga przed nami - powiedział Alexandre de Juniac, dyrektor generalny i CEO IATA.

Wyniki regionalne
Linie lotnicze w regionie Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu odnotowały w listopadzie 2019 r. gwałtowny spadek całkowitego wolumenu przewozów lotniczych w stosunku do roku poprzedniego, natomiast przewoźnicy z Ameryki Północnej doświadczyli bardziej umiarkowanego spadku. Europa i Afryka były jedynymi regionami, które odnotowały rekordowy wzrost popytu na lotnicze przewozy towarowe w porównaniu z listopadem ubiegłego roku.

Linie lotnicze z regionu Azji i Pacyfiku odnotowały w listopadzie 2019 r. popyt na fracht lotniczy o 3,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Był to najostrzejszy spadek popytu na przewozy towarowe w całym regionie w tym miesiącu.  Zdolności przewozowe wzrosły o 1,8 proc. Wojna handlowa USA-Chiny znacząco wpłynęła na region, a popyt na dużym rynku Azji i Ameryki Północnej spadł w październiku o 6,5 proc. rok do roku. Pozytywnym zjawiskiem jest jednak ocieplenie stosunków handlowych między USA a Chinami oraz silny wzrost gospodarczy w kluczowych gospodarkach regionalnych.

Linie lotnicze w Ameryce Północnej odnotowały spadek popytu o 1,1 proc. w listopadzie 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Zdolność przewozowa wzrosła o 3,3 proc. Wpływ na spadek popytu miały wolniejszy wzrost gospodarki amerykańskiej i napięcia w handlu z Chinami.

Europejskie linie lotnicze odnotowały w listopadzie 2019 r. wzrost popytu na transport towarowy o 2,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.  Lepsza niż oczekiwano aktywność gospodarcza w trzecim kwartale, w niektórych dużych gospodarkach regionu przyczyniła się do wsparcia popytu. Zdolności przewozowe wzrosły o 4 proc. rok do roku.

Wolumen przewozów towarowych bliskowschodnich linii lotniczych spadł o 3 proc. w listopadzie 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - co oznacza poprawę w stosunku do spadku o 5,7 proc. w październiku. Zdolności przewozowe wzrosły o 2,6 proc. W kontekście wyzwań operacyjnych i geopolitycznych, przed którymi stoją niektóre z kluczowych linii lotniczych w regionie, sezonowo korygowane wolumeny przewozów w tym regionie nadal wykazują umiarkowaną tendencję wzrostową, co jest pozytywnym zjawiskiem dla przewoźników w regionie. Jednakże w nadchodzącym okresie, przewoźnikom w regionie zagrażają nasilające się napięcia geopolityczne.   

Linie lotnicze z Ameryki Łacińskiej odnotowały w listopadzie 2019 r. spadek popytu na przewozy towarowe o 3,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.  Różne wiatry społeczne i gospodarcze w kluczowych gospodarkach regionu wpłynęły na jego wyniki w zakresie transportu lotniczego towarów. Zdolność przewozowa spadła o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jedynie przewoźnicy afrykańscy odnotowali najszybszy wzrost w listopadzie 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, przy wzroście popytu o 19,8 proc. Do pozytywnych wyników przyczyniły się silne powiązania handlowe i inwestycyjne z Azją. Zdolności przewozowe wzrosły o 13,7 proc. rok do roku.

(red/źr. IATA)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.