Konto pracodawcy


Jak przedsiębiorcy oceniają polski potencjał edukacyjny?

Polski potencjał edukacyjny został oceniony najwyżej spośród w badaniu Antal pt. „Plany inwestycyjne firm 2017”, uzyskując 7,6 punktów w 10-stopniowej skali.

Otoczenie biznesu, na które składa się m.in. infrastruktura, edukacja, kadry czy oferta kulturalna mają ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny danego rejonu. Firmy rozwijając się szukają miejsc, które w najwyższym stopniu spełnią ich oczekiwania w kluczowych dla nich aspektach W raporcie Antal „Plany inwestycyjne firm 2017” wyróżniono główne aspekty wpływające na decyzje inwestycyjne firm. Respondenci zostali poproszeni o ocenę ich otoczenia biznesowego w skali 0-10, gdzie 0 jest najgorszą możliwą oceną, a 10 – najlepszą.
Mocne i słabe strony polskiej edukacji?
Najwyżej oceniony został potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników – respondenci ocenili ten aspekt na 7,6 punktów. Znalazły się tu dwa wskaźniki obejmujące liczbę uczelni i jakość kształcenia: zaplecze edukacji wyższej z oceną 7,8 oraz zaplecze edukacji zawodowej/szkół średnich  ocenione na 7,3. Jak twierdzi Monika Daczka-Krzywoń, menedżer Antal Finance & Accountancy, taka ocena powyższych aspektów jest bardzo dobra. Drugie miejsce zajęła lokalizacja jako miejsca do życia – ankietowani ocenili ten aspekt na 7,3 pkt. Wskaźniki wchodzące w skład oceny: oferta handlowa (7,8 pkt.), oferta kulturalna  i bezpieczeństwo (po 7,7), oferta edukacyjna (7,5), system opieki zdrowotnej (7) oraz jakość środowiska naturalnego z oceną 6,3. To bardzo dobra informacja świadcząca o tym, że na polskie miasta potencjalni inwestorzy mogą patrzeć wieloaspektowo – zarówno pod kątem wydarzeń kulturalnych, edukacji, ale też opieki zdrowotnej. Są to bardzo istotne czynniki w kontekście pozyskania i utrzymania pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w realizacji planów biznesowych firm. Żadna ze składowych nie została oceniona negatywnie, co jest dobrą prognozą na przyszłość. Przestrzeń biurowa to kolejny, bardzo dobrze oceniony przez respondentów aspekt, wpływający na decyzje inwestycyjne firm – dostał on 7,2 pkt.  Na ocenę miały wpływ: jakość dostępnej powierzchni biurowej (7,6), dostępność przestrzeni biurowej (7,3), dojazd do biura komunikacją publiczną (7,2), jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie (6,8) oraz atrakcyjność cen powierzchni biurowej (6,2).
Potencjał biznesowy w Polsce
Następnym, dobrze ocenianym przez osoby ankietowane w badaniu Antal aspektem, okazał się być potencjał biznesowy w Polsce. Respondenci ocenili go na 7,1 pkt w 10-stopniowej skali. Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji). Zdaniem Karoliny Korzeniewskiej, Account Executive Europe Antal SSC/BPO, Polska to bardzo dobra lokalizacja dla nowych inicjatyw biznesowych.
Infrastruktura to 5-ty z najlepiej ocenionych aspektów przez zarządzających – badani przyznali mu 7 punktów. Najlepiej tutaj został oceniony wskaźnik transportu drogowego (międzymiastowego) – 7,8 pkt, najgorzej – komfort komunikacji samochodowej w mieście (5,7).
Rynek pracy i oferty pracy
Potencjał zatrudnienia jest jednym z czynników najsilniej determinujących wybór miejsca pod kątem nowej inwestycji. W raporcie ‘Plany inwestycyjne firm 2017” uzyskał 6,8 pkt. Ankietowani najlepiej ocenili wskaźnik dostępności kadry z obszaru administracji i HR (7,2) a najsłabiej dostępność kadry niższego szczebla oraz kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu inżynierii – po 6,5 pkt.

Wsparcie administracji publicznej – jest przestrzeń do poprawy
Aspektem najgorzej ocenionym (na 5,6 pkt) pod kątem inwestycji zostało wsparcie administracji publicznej. W skład wskaźników wchodzą: komunikacja z administracją, podejmowanie nowych inicjatyw i projektów na rzecz biznesu, oraz wsparcie ze strony przedstawicieli administracji publicznej.  Jak zauważa Agnieszka Wójcik, Market Research Manager z Antal, na przestrzeni ostatnich lat instytucje publiczne zmieniają się, jednak wciąż mają wiele do zrobienia, żeby być lepiej ocenianymi w przyszłości.
Raport „Plany inwestycyjne firm 2017” ukazujący nastroje i kierunki inwestycyjne wybierane przez decydentów w polskich firmach jest pierwszą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”. Pełny raport jest dostępny na stronie: www.investmentplansreport.eu. Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało przeprowadzone w miesiącach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce.

(źr. Antal)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC