Konto pracodawcy


To nie duże koncerny generują największy obrót w handlu zagranicznym a firmy MŚP

89 proc. europejskich firm z sektora MŚP eksportuje swoje towary na Starym Kontynencie, a 65 proc. ich dochodów pochodzi z handlu zagranicznego – tak wynika z kolejnej części badania FedEx SME Export Report, dotyczącej europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.


Według FedEx SME Export Report, prawie 9 na 10 (89 proc.) europejskich przedsiębiorców z sektora MŚP wysyła swoje towary do innych krajów w Europie. Dla porównania – 73 proc. przedsiębiorców z Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki (MEISA) i jedynie 48 proc. z Azji Pacyficznej eksportuje w obrębie swoich regionów. W ujęciu globalnym (biorąc pod uwagę wyniki ze wszystkich badanych krajów), średnio 74 proc. małych i średnich firm sprzedaje towary na rynkach w swoim regionie. Europejskie MŚP najchętniej korzystają z transportu drogowego (66 proc. badanych). Dużą popularnością cieszy się również transport lotniczy (52 proc.), podczas gdy transport morski i kolejowy są używane rzadziej (odpowiednio 32 proc. i 16 proc.). Eksport stanowi średnio 65 proc. przychodów europejskich firm z sektora MŚP.
Głównym partnerem biznesowym dla europejskich małych i średnich eksporterów są Niemcy – wskazuje to 51 proc. badanych. Na drugim miejscu plasuje się Francja (47 proc.), a dalej Belgia (33 proc.). Istotnymi miejscami przeznaczenia są również Włochy i Hiszpania (każde po 31 proc. wskazań). Z kolei głównym krajem eksportowym dla Niemiec jest Francja. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyższe przychody z eksportu wewnątrzregionalnego odnotowało 26 proc. badanych przedsiębiorców, co było spowodowane głównie wprowadzeniem do swojej oferty nowych produktów, wejściem na nowe rynki w Europie oraz zwiększeniem aktywności w sektorze e-commerce. Nieco ponad 1/3 badanych (34 proc.) przewiduje wzrost tych przychodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Dla porównania, przedsiębiorcy z Ameryki Łacińskiej oraz Indii są bardzo optymistyczni w tym zakresie – odpowiednio 58 proc. oraz 69 proc. z nich liczy na wyższe dochody z eksportu w swoich regionach w najbliższej przyszłości. Trzej główni gracze na europejskim rynku eksportowym to – wg badania – Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania.

FedEx SME Export Report pokazuje, że w przypadku gdy europejscy przedsiębiorcy eksportują poza Europę, to ich rynkami docelowymi są głównie: Ameryka Północna (28 proc. odpowiedzi), Azja (24 proc.), Bliski Wschód (17 proc.) i Afryka (16 proc.). Wśród uczestniczących w badaniu przedsiębiorców, 53 proc. z nich wskazało, że wysyła swoje towary poza Europę. To najniższy wynik spośród wszystkich regionów, które wzięły udział w badaniu (dla regionu MEISA wynosi on aż 88 proc., a dla Azji Pacyficznej – 83 proc.). Niemal 30 proc. europejskich MŚP przyznało, że ich przychody z eksportu poza Stary Kontynent w ostatnim czasie wzrosły, 34 proc. z nich oczekuje wzrostów tych przychodów w następnym roku. W Europie, największymi optymistami pod tym względem są belgijskie MŚP – aż 48 proc. z nich oczekuje wyższych przychodów z eksportu. Podobnie jak w przypadku eksportu wewnątrzregionalnego, tak i tutaj na wyższe przychody liczą głównie firmy z Ameryki Łacińskiej (49 proc.) oraz Indii (65 proc.).
- Badanie FedEx SME Export Report pokazuje, że eksport może służyć jako narzędzie przynoszące nowe, ciekawe możliwości, a prognozy dotyczące handlu zagranicznego są optymistyczne. To właśnie tutaj przedsiębiorcy powinni szukać swoich szans. W FedEx przykładamy szczególną wagę do wskazywanych przez eksporterów potrzeb dotyczących logistyki i staramy się znajdować dla nich najbardziej optymalne rozwiązania – mówi Mariusz Mik, VP Operations Eastern Europe, FedEx Express.

MŚP a współpraca z operatorami logistycznymi
Badanie FedEx SME Export Report wskazuje, że w ostatnich latach europejskie małe i średnie firmy ściślej współpracowały z usługodawcami logistycznymi – tak odpowiedziało 31 proc. respondentów. Jest to podyktowane wymogami konsumentów, którzy oczekują szybszych dostaw (39 proc. odpowiedzi), a także wzrostem działalności eksportowej (37 proc.). Europejskie MŚP uznają i doceniają rolę firm logistycznych w procesie ekspansji rynkowej. 34 proc. przedstawicieli firm uznało ją za kluczową lub istotną, 44 proc. - za dość istotną. Przedstawiciele eksporterów z europejskiego sektora MŚP biorący udział w badaniu uważają, że dostawcy usług transportowych pomagają im stawiać czoła nowym trudnościom biznesowym. Zgadza się z tym średnio 33 proc. biorących udział w badaniu (najwięcej w Polsce – 42 proc.). Dla porównania – w regionie APAC wynik ten wyniósł 51 proc., w regionie LAC – 60 proc., a w Indiach – aż 73 proc. Do tych problemów należy zaliczyć przede wszystkim rosnącą konkurencję – zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą (31 proc. oraz 33 proc. odpowiedzi), wyższe koszty produkcji (27 proc.), oraz przepisy utrudniające rozwój firmy (26 proc.). 12 proc. badanych przyznało, że jednym z wyzwań biznesowych jest dla nich mało efektywny łańcuch dostaw. 11% wskazało na brak wiedzy związanej z przepisami handlowymi.

Wyzwania i szanse
Spośród wyzwań stojących przed europejskimi MŚP, na które autorzy badania zwracają uwagę, to głównie Brexit. Niepewność związaną z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odczuwa 20 proc. przedstawicieli firm z Europy. Największy wskaźnik dla tej odpowiedzi uzyskano właśnie w Zjednoczonym Królestwie – 35 proc.. Prawie co trzecia europejska firma z sektora MŚP spodziewa się negatywnych skutków Brexitu w dłuższej perspektywie czasowej. Tylko 19 proc. uważa, że będzie on dla nich korzystny.

O badaniu
Badanie przeprowadziła firma Harris Interactivena bazie 9 tys. wywiadów (w tym 4,5 tys. w Europie) z przedstawicielami MŚP z 17 krajów. Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy sierpniem i wrześniem 2016 roku. W badaniu wzięło udział po 500 firm z każdego kraju (w tym z Polski). Wyjątkiem jest Wielka Brytania, w której przebadano 1000 przedsiębiorstw.
(źr. FedEx)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC