Konto pracodawcy


Zatrudnieni w branży TSL poszukują pracy najaktywniej - badanie Antal Int.

Specjaliści i menedżerowie z branży TSL to grupa najaktywniej poszukująca pracy pośród wszystkich branż, a także co zaskakujące - najbardziej usatysfakcjonowana z pracy. - wynika z badania Antal International. Firma ogłosiła właśnie wyniki badania "Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy", które przeprowadziła w październiku,  na ankiety odpowiedziało 1986 respondentów z całej Polski.

 

Celem badania jest sprawdzenie jaki procent specjalistów i menedżerów wśród osób zatrudnionych, niezatrudnionych, pracujących w oparciu o kontrakt aktywnie poszukuje pracy, poszukuje pracy biernie, nie jest zainteresowany zmianą zatrudnienia. 91proc. specjalistów i menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu jest aktywna zawodowo, 9proc. obecnie nie pracuje.  79proc. badanych jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a 12proc. pracuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, kontrakt, bądź pracę czasową.

Z badań firmy Antal wynika, że połowa osób aktywnych zawodowo poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie ich agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. 13proc. specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, natomiast 80proc. tej grupy zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera. Aż 97 proc. wszystkich respondentów wyraziło chęć rozważenia oferty zatrudnienia, jeśli otrzymali by taką od rekrutera.

 

Kobiety mniej chętne do zmian
Z badania wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni nie poszukują nowej pracy ani aktywnie, ani biernie (16proc. w stosunku do 10proc.). Może to prowadzić do wniosku, że wykazują się większą lojalnością wobec pracodawcy, bardziej też cenią stabilne zatrudnienie.

 

Branże, w których zatrudnieni najczęściej aktywnie poszukują pracy to:
Transport, Spedycja i Logistyka (45%),
Wyposażenie i Sprzęt AGD (44%),
Przemysł (40%),
Sieci Handlowe (40%).

 

Do branż, w których jest najwięcej osób nieposzukujących pracy należą:
Kancelarie Prawne (44%),
Turystyka (27%).

 

Na mazurach najbardziej aktywni, w łódzkim najmniej
Specjaliści i menedżerowie mieszkający w województwie warmińsko-mazurskim stanowią największy odsetek - 61proc. wśród aktywnie poszukujących pracy. Województwo to cechuje również najwyższy poziom bezrobocia w kraju – według danych GUS w sierpniu 2011 roku wyniosło 18,5%. Może to skutkować dużą obawą przed zmianą pracy, utratą stabilnego zatrudnienia. Dlatego specjaliści i menedżerowie podejmują aktywne i bierne poszukiwania pracy. Natomiast w łódzkim specjaliści i menedżerowie rzadko poszukują pracy, ich odsetek stanowi 17proc.

 

W branży TSL najbardziej usatysfakcjonowani z pracy
Jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, to w równym stopniu odczuwają ją kobiety i mężczyźni (po 70%). Satysfakcję z pracy mierzona była w badaniu wskaźnikami: wysokość wynagrodzenia, wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna w firmie, miejce pracodawcy w rankingach najlepszych pracodawców, opinia o pracodawcy na rynku, czas codziennego dojazdu do pracy, możliwości szkolenia, możliwości awansu, stopień odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku, stabilność zatrudnienia, work life balance, forma zatrudnienia. Również, z podobną częstotliwością wyrażają zadowolenie specjaliści i menedżerowie (72% do 69%).

 

Najczęściej ustatysfakcjonowani z pracy są przedstawiciele branż:
Motoryzacja (80%),
Energetyka (78%),
Transport, Logistyka i Spedycja (76%).
Co trzeci specjalista lub menedżer zatrudniony w Budownictwie, Kancelariach Prawnych i Turystyce jest

 

Natomiast badania pokazały, ze satysfakcja z pracy maleje wraz z  wiekiem. Z badania wynika, że najbardziej zadowolone z pracy są osoby w wieku 26-30 lat – wśród specjalistów i menedżerów, którzy ukończyli 30 lat, zauważalna jest tendencja malejąca. Największy odsetek osób zadowolonych z obecnej pracy obserwujemy w województwie warmińsko-mazurskim (91%), natomiast najmniejszy w województwach: lubelskim oraz opolskim (tylko co druga osoba ocenia swoją pracę jako satysfakcjonującą).
To co satysfakcjonuje w pracy:
- wielkość i prestiż firmy (75% ankietowanych wyraża satysfakcję),
- wysokość wynagrodzenia (65% ankietowanych wyraża satysfakcję),
- stopień odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku (58% ankietowanych wyraża satysfakcję) - opinia o pracodawcy na rynku (47% ankietowanych wyraża satysfakcję).

Powód do niezadowolenia stanowi najczęściej brak możliwości awansu (49% osób nie jest usatysfakcjonowana możliwościami awansu), tylko dla 5% badanych możliwości awansu oferowane w obecnym miejscu pracy są całkowicie satysfakcjonujące.

 

Odsetek osób aktywnie poszukujących pracy zmniejsza się wśród osób więcej zarabiających:
powyżej 15 tys. brutto - 29 proc.
10 001 - 15 tys. brutto - 34proc.
  5 100 - 10 tys. brutto - 34 proc.
poniżej 5 tys. brutto -     48 proc.

 

Do nieposzukiwania innej pracy skłaniają:
- wysokość wynagrodzenia (72% ankietowanych),
- styl zarządzania i kultura organizacyjna (72% ankietowanych),
- czas codziennego dojazdu do pracy (65% ankietowanych),
-  opinia o pracodawcy na rynku (61% ankietowanych).

 

Do aktywnego poszukiwania pracy skłaniają:
- brak możliwości awansu (54%),
- brak możliwości szkolenia (45%),
- niezadowolenie ze stylu zarządzania oraz kultury organizacyjnej (45%).

 

Warunki zatrudnienia w ofercie pracy
Aż 99proc. badanych odpowiedziało, że w ofercie pracy znaczenie ma wysokość wynagrodzenia. Na drugim miejscu jest stopień odpowiedzialności na proponowanym stanowisku (95proc.). Specjaliści i menedżerowie kompleksowo rozważają ofertę pracy przywiązując duże znaczenie do większości oferowanych przez pracodawców warunków. Inne ważne czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy to:
- stabilność zatrudnienia (46% ankietowanych),
- styl zarządzania i kultura organizacyjna (44% ankietowanych),
- wysokość wynagrodzenia (43% ankietowanych),
- forma zatrudnienia (34% ankietowanych),
- konieczność relokacji (30% ankietowanych).

 

Aż 83proc. respondentów wyraziło opinię, że ważne są również benefity. Najbardziej pożądany to opieka medyczna (ważna dla 83% respondentów), a na drugim miejscu znalazł się służbowy samochód z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych (dla 64% respondentów). Tak samo ważne jest ubezpieczenie na życie.
Warto podkreślić, że kobiety są nieco bardziej wymagające podczas rozpatrywania oferty nowej pracy niż mężczyźni. Większość czynników jest tak samo istotnych dla obu grup, ale dla kobiet ważniejsze są te związane z edukacją, prestiżem miejsca pracy oraz work-life balance.

(źr. Opr. na podst. "Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy", badanie Antal International, listopada 2011)

 

Informacje o badaniu:
Badanie Specjaliści i menedżerowie – poszukiwanie i zmiana pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 04-12.10.2011. W badaniu udział wzięło 1986 respondentów z Polski, w tym 30% kobiet i 70% mężczyzn. 45% respondentów to specjaliści, a 65% - menedżerowie. Badanie było anonimowe.

 

Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 106 oddziałów w 32 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku, a obecnie zatrudnia ponad 550 konsultantów. Specyfiką Antal International są międzynarodowe kontakty, dostęp do rekrutacyjnego know-how oraz nowoczesnych narzędzi dostosowanych do rynku lokalnego. Więcej informacji na www.antal.com.


 

kobiety w logistyce
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
Poznajcie laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce 2018”
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
Bezpieczna podróż naszych dzieci w wakacje – jak o to zadbać?
Dobre auto z drugiej ręki – jak je rozpoznać w gąszczu ofert?
Jak skutecznie zarządzać „ogonem zakupowym”? - case study
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Tureckie sklepy powalczą o polskich klientów - debiutują zagraniczne platformy handlowe
Alimenciarze zza kółka nie uciekną od płatności
Co raz mniej upadłości firm – w maju 2019 spadek o 4,5 proc.
Przejścia graniczne pod kontrolą - NIK zbiera opinie internautów
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
MLP Group podwoiło poziom komercjalizacji
UPS i Izba Gospodarki Elektronicznej łączą siły
Jak wygrać rywalizację o największe talenty?
Transporty Fracht FWO do Japonii
W Czechach już niedługo ruszy satelitarny system opłat drogowych - jesteś gotowy ...
Kuehne+Nagel podpisał umowę z wiedeńskim lotniskiem na obsługę farmaceutyków
Raben w trosce o zmiany klimatyczne inwestuje w proekologiczne pojazdy
FM Logistic ogłasza wyniki za rok 2018/19
Dachser otworzył kolejny oddział w Azji Południowej
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC