Konto pracodawcy


Na ile Polacy znają języki obce?

Prawie połowa (49,6 proc.) Polaków deklaruje znajomość choćby jednego języka obcego na poziomie, co najmniej podstawowym. W tej grupie 23 proc. osób zna jeden lub więcej języków obcych na poziomie dobrym lub biegłym, a 19 proc. deklaruje znajomość tylko jednego języka na poziomie podstawowym – wynika z raportu Instytutu Badawczego Randstad pt. „Czy Polacy znają języki obce?”. Raport zawiera dane dotyczące poziomu znajomości sześciu popularnych języków obcych w grupie ponad 40 tysięcy respondentów z całego kraju. Dane te pokazane są w podziale na sześć wybranych aglomeracji i województw.
Zdecydowanie najlepiej znanym językiem obcym jest angielski. Jego znajomość na poziomie dobrym lub biegłym deklaruje 17 proc. osób, podczas gdy do bardzo dobrej znajomości kolejnego języka – niemieckiego – przyznaje się już tylko nieco ponad 5 proc. badanych. Język angielski zajmuje także pierwsze miejsce wśród języków, które Polacy znają średnio (porozumiewanie się za pomocą podstawowych zwrotów). Umiejętność porozumiewania się językiem rosyjskim za pomocą podstawowych zwrotów deklaruje prawie 13 proc. badanych,
co plasuje ten język na drugiej pozycji wśród języków obcych znanych na poziomie średnim. Niewiele mniej osób (12 proc.) zgłosiło podobny poziom znajomości niemieckiego. Poziom znajomości pozostałych trzech języków, tj. francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego utrzymuje się w granicach kilku procent.
Znajomość dwóch i więcej języków na poziomie dobrym lub biegłym deklaruje 16 proc. badanych z Warszawy i 14 proc. mieszkańców Trójmiasta. Spośród prezentowanych regionów największy odsetek poznaniaków (34 proc.) zna dobrze lub bardzo dobrze jeden język obcy. W Poznaniu jest też statystycznie najmniej (23 proc.) osób, które nie mówią w żadnym obcym języku, choćby na podstawowym poziomie.
Spośród prezentowanych w badaniu miast najlepszą znajomością języka angielskiego mogą się pochwalić mieszkańcy Warszawy, z których ponad 40 proc. posługuje się tym językiem dobrze lub biegle. Na kolejnych miejscach, z wynikami znacząco przekraczającymi 30 proc., znajdują się Kraków i Poznań.
Znajomość niemieckiego i rosyjskiego
Język niemiecki, podobnie jak rosyjski, zna dobrze lub biegle, co dwudziesty Polak. Badanie pokazuje, że w tych językach najłatwiej porozumieć się we Wrocławiu. Znajomość języka niemieckiego deklaruje też, co dziesiąty mieszkaniec Trójmiasta i Warszawy. Największą szansę na znalezienie osób dobrze znających francuski mamy w Warszawie. W każdym z prezentowanych województw liczba mieszkańców znających języki obce jest zawsze najwyższa w największej aglomeracji – znacznie przewyższając średnią dla danego województwa. Regionem, gdzie występują największe różnice w poziomie znajomości języków między województwem a jego stolicą, jest Wielkopolska i Poznań. Rozpiętość ta jest najmniejsza na Górnym Śląsku – zapewne ze względu na mocno zurbanizowany charakter tego regionu. Najwięcej osób nieznających żadnego języka obcego mieszka w województwie wielkopolskim, a wśród miast –
w Katowicach.
- Dobry wynik Polaków w klasyfikacji dotyczącej poziomu znajomości języków obcych jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy tak chętnie lokują w Polsce swoje centra usług. Dostęp do osób władających nie tylko językiem angielskim, ale też innym europejskim jest wartością niezwykle istotną. Obecnie sektor SSC/BPO znajduje się w trójce największych pod względem wielkości zatrudnienia w naszym kraju. Nie ma w tej chwili innej tak szybko rozwijającej się branży. Główne aglomeracje przyciągają tych, którzy znają języki i chcą je wykorzystywać w pracy, wiedząc, że w ten sposób poprawiają swoje notowania na rynku pracy – komentuje Dorota Zabłocka, client service director w Randstad Sourceright.

(źr. Randstad)
 

kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fakty i mity o wykorzystaniu robotyzacji procesów w Przemyśle 4.0
reklama
230 boxów EETS zdało egzamin – po pierwsze wygoda, a po drugie ekspansja na kolejne kraje
Intermodal cały czas na wzroście, mimo że globalne problemy osłabiają rozwój tego rynku
Jak wyniki wyborów w USA wpłyną na globalny rynek nieruchomości przemysłowych?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Circle K oraz PCK zorganizowali świąteczną opieką seniorów w całej Polsce
Grupa Raben partnerem logistycznym Szlachetnej Paczki
Zimowy atak na K2 w ramach wyprawy InPost - #GorzkowskaInPostK2Winter
2020 - rokiem rynku magazynowego!
P3 kupuje działki w Warszawie pod budowę kolejnych parków magazynowych
E-commerce 2020 / 2021 – znaczenie punktów odbioru i nadania
Nowi managerowie w zespole Prologis
Renault Trucks rozwija gamę pojazdów elektrycznych
Raben podsumowuje program szkoleń Manager of Choice – czy grywalizacja się opłac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC