Konto pracodawcy


Czy nasze państwo skutecznie wspiera Polaków powracających z zagranicy?

Temat związany z powrotem Polaków z zagranicy jest ostatnimi czasy często podejmowany i to z powodu różnych aspektów - niżu demograficznego, albo nawet w kontekście wzmocnienia rynku pracy, nie wspominając już o temacie imigracji. Według danych GUS w roku 2013 poza granicami kraju przebywało blisko  2,2 mln Polaków. Z krajów należących do Unii Europejskiej najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii (642 tys.), Niemczech (560 tys.) i Irlandii (115 tys.). Najwyższa Izba Kontroli postanowiła skontrolować działania państwa na rzecz podtrzymywania więzi z krajem i wspierania powrotów Polaków z zagranicy.

Kontrola NIK wykazała, że największą słabością działań państwa sprzyjających podtrzymywaniu więzi z krajem i zachęcających do powrotów jest brak systemu umożliwiającego m.in. ocenę ich postępu i skuteczności. Nie wiadomo, czy działania państwa skierowane do Polaków i Polonii za granicą są skuteczne, bo nie sprawdza się ich efektywności – przeczytaliśmy w informacji pokontrolnej NIK. Nie można więc stwierdzić czy i jak dzięki konkretnym działaniom umocniła się więź emigrantów z krajem albo w jakim stopniu uczestnictwo w danej formie zajęć przyczyniło się do podjęcia decyzji o powrocie do kraju. Organizowaniem oraz umożliwianiem rodakom za granicą dostępu do edukacji, oświaty i kultury koordynuje Minister Spraw Zagranicznych głównie we współpracy z Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Kontrola NIK wykazała, że ani Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani podległy mu Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie mają pełnych danych dotyczących tego, ile polskich dzieci za granicą (w stosunku do potrzeb) objętych jest nauką języka polskiego. Trudno zatem ocenić skalę tego problemu. Z danych tych instytucji wynika jedynie, że w roku 2013 poza granicami kraju języka polskiego uczyło się ok. 150 tys. osób w 1644 szkołach, w większości prowadzonych przez organizacje polonijne, a zdecydowaną większość tych uczniów stanowili Polacy i osoby polskiego pochodzenia.

Generalnie NIK oceniła pozytywnie skontrolowane instytucje i organizacje pozarządowe, które realizowały zadania na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głównie rozliczania czasu pracy, kosztów podróży, niedostatecznego przestrzegania  umów czy terminów z nich wynikających. Kontrolą oprócz czterech ww. Ministerstw objęto ponadto m.in. trzy ambasady (w Londynie, Dublinie i Berlinie), dwie  uczelnie wyższe, jeden instytut  badawczy oraz cztery organizacje  pozarządowe.

Cały raport dostępny jest na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dzialaniach-panstwa-na-rzecz-podtrzymywania-wiezi-z-krajem-i-wspierania-powrotow-polakow-z-zagranicy.html

(źr. NIK)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC