Konto pracodawcy


UPS zbadał możliwości i potencjał eksporterów europejskich

W nadchodzącym roku małe firmy z Europy spodziewają się wzrostu eksportu swoich towarów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie UPS SME Exporting Insights Study 2015’. Rośnie przekonanie o korzystnych perspektywach dla europejskiego eksportu – 90 proc. spośród badanych przedsiębiorstw oczekuje, że ich działalność eksportowa zwiększy się lub pozostanie na niezmienionym poziomie
Polska jest jednym z najbardziej optymistycznie nastawionych gospodarek eksportujących w Europie − odsetek MŚP deklarujących, że perspektywy dla eksportu są niekorzystne należy do jednego z najniższych (6 proc.), a 94 proc. firm oczekuje wzrostu lub stabilizacji sprzedaży eksportowej. Raport z badania wskazuje również, że eksport jest ściśle skorelowany z szybszym tempem wzrostu przychodów małych i średnich firm oraz że w Europie obserwowany jest dynamiczny wzrost popularności handlu elektronicznego wśród eksporterów z sektora MŚP. W Polsce wyniki finansowe nieco ponad połowy eksporterów z sektora MŚP rosły w okresie ostatnich trzech lat (jedynie 16 proc. przedsiębiorstw odnotowało pogorszenie wyników). Ponadto Polska może pochwalić się jednym z najwyższych odsetek MŚP, które w działalności eksportowej korzystają z kanałów internetowych.
− Małe i średnie przedsiębiorstwa z Europy, rozwijając działalność, zwiększają eksport i wchodzą na nowe rynki − mówi Cindy Miller z UPS Europe. − Co ciekawe, w wielu przypadkach to odbiorcy stoją za decyzją o rozpoczęciu sprzedaży eksportowej. Domniemane i rzeczywiste bariery powstrzymują wiele przedsiębiorstw przed oferowaniem towarów za granicą, dopóki nie skontaktują się z nimi odbiorcy zainteresowani złożeniem zamówienia eksportowego. Europejskie MŚP skutecznie wykorzystują możliwości eksportowe, zwłaszcza w okresie rozkwitu handlu elektronicznego.
W ankiecie, która w Polsce objęła 1404 firmy, 14 proc. MŚP stwierdziło, że prowadzi już działalność eksportową. Odsetek ten jest równy średniej dla wszystkich rynków. Badanie wskazuje, że trendy w polskim eksporcie są podobne do tych występujących w Niemczech i innych krajach na północy Europy kontynentalnej, skąd większość towarów eksportowana jest do innych krajów europejskich, przy znacznie mniejszych wolumenach eksportu do Stanów Zjednoczonych oraz krajów azjatyckich i latynoamerykańskich. Polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw plasują się poniżej europejskiej średniej pod względem wielkości eksportu na rynki poza Europą. Udział eksportu do Afryki i Australii i Azji jest marginalny, jednak polskie MŚP wykazują wyższą od średniej tendencję w zakresie sprzedaży towarów na rynkach europejskich poza UE (32 proc. polskich MŚP eksportuje towary do krajów europejskich poza UE w porównaniu z europejską średnią na poziomie 22 proc.).
Polski sektor MŚP należy do tych, które w sprzedaży eksportowej najchętniej korzystają z kanałów internetowych. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Europy obserwowany jest dynamiczny wzrost popularności handlu elektronicznego, a Polska znajduje się obecnie w gronie trzech krajów, w których małe i średnie firmy najchętniej korzystają z internetowych kanałów sprzedaży (miejsce tuż za Holandią i Wielką Brytanią). Tak jak w wypadku większości rynków objętych badaniem, dla polskich MŚP najistotniejszą kwestią jest fizyczne bezpieczeństwo oraz niezawodność i terminowość dostaw. Równocześnie Polska jest jedynym krajem, w którym małe i średnie firmy wskazują na trudności w znalezieniu rzetelnego partnera eksportowego jako istotną barierę dla pomyślnego prowadzenia sprzedaży eksportowej na rynkach poza UE.
− Proces dojrzewania europejskich eksporterów z sektora małych i średnich firm postępuje dynamicznie − mówi Cindy Miller, prezes UPS Europe. − MŚP w Europie obecnie koncentrują uwagę przede wszystkim na bardziej praktycznych kwestiach, takich jak fizyczne bezpieczeństwo dostaw i problemy, które partnerzy logistyczni mogą pomóc rozwiązać, aby możliwe było dotarcie do odbiorców na rynkach międzynarodowych.
Z badania płynie ogólny wniosek, że większość małych i średnich firm z Europy wchodzi na rynek eksportowy w sposób bierny − wszystkie przedsiębiorstwa z Belgii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii zadeklarowały, że to popyt zgłaszany przez odbiorców był głównym czynnikiem, który skłonił je do rozpoczęcia działalności eksportowej. Polskie MŚP również wskazywały na ten sam czynnik, jednak dopiero na trzecim miejscu – dla nich najważniejszym bodźcem do rozpoczęcia sprzedaży eksportowej była potrzeba rozwoju działalności.
Z badania ‘SME Exporting Insights Study 2015’ płynie wniosek, że znaczenie eksportu rośnie zarówno dla sektora MŚP, jak i całej europejskiej gospodarki. Badanie wskazuje, że rynek eksportowy w europejskim sektorze MŚP dojrzewa, a eksporterzy wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne sprzyjające rozwojowi oraz poszukują innowacyjnych metod prowadzenia działalności. Badanie stwierdza także, że w przyszłym roku tendencje te najprawdopodobniej utrzymają się, a nawet ulegną wzmocnieniu.
O badaniu ‘SME Exporting Insights Study 2015’: w ankiecie wzięło udział 10 717 właścicieli i dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dyrektorów zarządzających, dyrektorów handlowych i dyrektorów ds. rozwoju działalności lub sprzedaży. Ankietę przeprowadzono między 15 czerwca a 7 sierpnia 2015 r., w Belgii (1298), Francji (2133), Niemczech (1745), Włoszech (1949), Holandii (1087), Polsce (1040) i Wielkiej Brytanii (1101). Próba badawcza objęła podmioty z sektorów produkcji przemysłowej i motoryzacji, handlu detalicznego, zaawansowanych technologii i medycznej.

(źr. UPS)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile na pakiecie mobilności straci Polska?
Nadal rządzą diesle - transport drogowy w Europie musi się zmienić
Polski rynek inwestycyjny w świetnej kondycji
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Dzień Maszynisty - Koleje Mazowieckie wyszkoliły prawie 500 maszynistów
PCC ogłasza nowe połączenie kolejowe na trasie Azja - Europa
Dachser otworzył oddział w Rzeszowie
W M3 wdrożono chmurowe zarządzanie transportem - osiągnięto 35 proc. oszczędnoś ...
InPost Mansalu 2019 – do zdobycia dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku, czy ...
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC