Konto pracodawcy


Co trzecia firma chce zwiększyć zatrudnienie

Już trzeci kwartał z rzędu liczba pracodawców, którzy planują zwiększanie zatrudnienia osiąga dodatni wynik. Obecnie już co trzecia firma chce zwiększyć liczbę etatów – wynika z kolejnej edycji badania Randstad „Plany Pracodawców”. Końcówka lata przynosi nie tylko jeszcze lepsze oceny kondycji firm, ale też większą skłonność przedsiębiorców do udzielania podwyżek wynagrodzeń.

Końcówka III kwartału przynosi utrzymanie bardzo optymistycznych nastrojów na rynku pracy. Wzrastająca od początku roku wysoka skłonność przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia, po raz kolejny osiągnęła rekordową skalę. Aż 33 proc. ankietowanych firm deklaruje, że chce zatrudnić więcej pracowników w okresie kolejnego półrocza. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe wobec minionego kwartału, a jednocześnie najwyższy poziom tych deklaracji w ponad 6-letniej historii badania.

Zwiększenie liczby etatów wyraźnie częściej jest planowane w zachodniej części Polski – gdzie aż 45 proc. firm deklaruje takie plany. Słabszego tempa przyrostu miejsc pracy, ponad dwukrotnie mniejszego niż na zachodzie, należy się jednak spodziewać w regionach północnym i wschodnim (odpowiednio 21 proc. i 23 proc.). Branżowym liderem rozwoju zatrudnienia jest sektor handlu i napraw (37 proc.), a zaraz za nim sektory produkcyjny (35 proc.), budownictwo (34 proc.) oraz transport i logistyka (33 proc.). Jedynie branże działalności usługowej oraz pośrednictwa finansowego mają obecnie wyraźnie mniejszą skłonność do zatrudniania nowych pracowników (odpowiednio 4 proc. i 13 proc.).   

Po bardzo mocnym (o 8 proc.) wzroście optymizmu wobec ogólnej sytuacji gospodarczej w ubiegłym kwartale, bieżący odczyt tego wskazania spadł o 5 p.p. osiągając poziom 27 proc. Jednak pomimo nieco większej rezerwy odnośnie sytuacji makroekonomicznej, kolejny już kwartał zwiększyła się liczba firm, które co najmniej dobrze oceniają swoją sytuację finansową. W porównaniu do poprzedniego kwartału grupa ta wzrosła o kolejne 3 punkty procentowe, licząc już 68 proc. przedsiębiorstw. Zaledwie 6 proc. firm ocenia się jako będące w złej lub bardzo złej sytuacji.

Podwyżki wynagrodzeń
Przy coraz bardziej pozytywnej ocenie stanu posiadania firm, w bieżącym kwartale zanotowano również zwiększenie otwartości przedsiębiorców na zwiększenie wynagrodzeń pracowników z poziomu 18 proc. do 21 proc. Wyniki badania uwidaczniają nowy trend w działaniach firm w obszarze wynagrodzeń. Nadal największa grupa przedsiębiorstw (29 proc.) planuje podwyżki nie przekraczające poziomu 4 proc., jednak od początku roku niemal trzykrotnie wzrosła liczba firm (z 5 proc. do 14 proc.) rozważających podwyżki na poziomie od 7 do 9,99 proc. pensji. Rośnie też udział firm, które planują zwiększenie wypłat jedynie wybranym grupom pracowników lub w wybranych, dotąd niedofinansowanych działach.

Praca dla młodych
Również w przypadku grupy najmłodszych uczestników rynku pracy sytuacja ulega poprawie. Nadal jednak bezrobocie w grupie do 24. roku życia jest niemal dwukrotnie wyższe niż ogółem w społeczeństwie. Oznacza to, że wejście na rynek pracy dla najmłodszych jest niezmiennie dość trudne. Tymczasem wyniki najnowszego badania Randstad wskazują, że dla połowy pracodawców, kluczowy w zatrudnieniu nowych pracowników jest ich staż pracy i doświadczenie zawodowe. Wczesne wejście na rynek pracy ma zatem istotne znaczenie. Badanie Randstad potwierdziło, że szansą dla młodych na łatwiejsze wejście na rynek pracy może być projektowana zmiana prawa, zakładająca, że przy zatrudnieniu osoby poniżej 30. roku życia na 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne będą refundowane pracodawcy przez państwo. W zamian pracodawca miałby obowiązek utrzymania zatrudnienia takiego pracownika przez kolejny rok (czyli łącznie na dwa lata). Pierwszeństwo w zatrudnieniu na takich zasadach miałyby osoby podejmujące po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Aż 85 proc. badanych przedsiębiorców przyznała, że popiera wprowadzenie takiej zmiany. 78 proc. badanych stwierdziła, że rozwiązanie takie przysłuży się zwiększeniu odsetka zatrudnionych poniżej 30. roku życia, a 58 proc. jest przekonana, że narzędzie to wpłynie też na zwiększenie zatrudnienia młodych na podstawie umowy o pracę.  

Informacje o badaniu: Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 27. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 17 lipca do 19 sierpnia 2015 r. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1 proc.). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fakty i mity o wykorzystaniu robotyzacji procesów w Przemyśle 4.0
reklama
230 boxów EETS zdało egzamin – po pierwsze wygoda, a po drugie ekspansja na kolejne kraje
Intermodal cały czas na wzroście, mimo że globalne problemy osłabiają rozwój tego rynku
Jak wyniki wyborów w USA wpłyną na globalny rynek nieruchomości przemysłowych?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
W parku P3 Mszczonów powstanie główny magazyn HOPI
Polacy obawiają się utraty pracy w wyniku automatyzacji?
Jeszcze bliżej społeczności - DPD Polska podsumowuje działania CSR 2020
DHL Express zrealizował już 50 lotów dostarczając szczepionki na COVID-19
PEKAES angażuje się w coraz więcej szkoleń dla młodych logistyków
Euro 6D ISC-FCM – nowa norma dla pojazdów - czy TSL ma się jej bać?
Circle K oraz PCK zorganizowali świąteczną opieką seniorów w całej Polsce
DPD Polska realizuje jedno z największych zamówień na auta elektryczne w Polsce
Dachser zrealizował 100 czarterowych lotów cargo w 2020 roku
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC