Konto pracodawcy


Co trzecia firma chce zwiększyć zatrudnienie

Już trzeci kwartał z rzędu liczba pracodawców, którzy planują zwiększanie zatrudnienia osiąga dodatni wynik. Obecnie już co trzecia firma chce zwiększyć liczbę etatów – wynika z kolejnej edycji badania Randstad „Plany Pracodawców”. Końcówka lata przynosi nie tylko jeszcze lepsze oceny kondycji firm, ale też większą skłonność przedsiębiorców do udzielania podwyżek wynagrodzeń.

Końcówka III kwartału przynosi utrzymanie bardzo optymistycznych nastrojów na rynku pracy. Wzrastająca od początku roku wysoka skłonność przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia, po raz kolejny osiągnęła rekordową skalę. Aż 33 proc. ankietowanych firm deklaruje, że chce zatrudnić więcej pracowników w okresie kolejnego półrocza. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe wobec minionego kwartału, a jednocześnie najwyższy poziom tych deklaracji w ponad 6-letniej historii badania.

Zwiększenie liczby etatów wyraźnie częściej jest planowane w zachodniej części Polski – gdzie aż 45 proc. firm deklaruje takie plany. Słabszego tempa przyrostu miejsc pracy, ponad dwukrotnie mniejszego niż na zachodzie, należy się jednak spodziewać w regionach północnym i wschodnim (odpowiednio 21 proc. i 23 proc.). Branżowym liderem rozwoju zatrudnienia jest sektor handlu i napraw (37 proc.), a zaraz za nim sektory produkcyjny (35 proc.), budownictwo (34 proc.) oraz transport i logistyka (33 proc.). Jedynie branże działalności usługowej oraz pośrednictwa finansowego mają obecnie wyraźnie mniejszą skłonność do zatrudniania nowych pracowników (odpowiednio 4 proc. i 13 proc.).   

Po bardzo mocnym (o 8 proc.) wzroście optymizmu wobec ogólnej sytuacji gospodarczej w ubiegłym kwartale, bieżący odczyt tego wskazania spadł o 5 p.p. osiągając poziom 27 proc. Jednak pomimo nieco większej rezerwy odnośnie sytuacji makroekonomicznej, kolejny już kwartał zwiększyła się liczba firm, które co najmniej dobrze oceniają swoją sytuację finansową. W porównaniu do poprzedniego kwartału grupa ta wzrosła o kolejne 3 punkty procentowe, licząc już 68 proc. przedsiębiorstw. Zaledwie 6 proc. firm ocenia się jako będące w złej lub bardzo złej sytuacji.

Podwyżki wynagrodzeń
Przy coraz bardziej pozytywnej ocenie stanu posiadania firm, w bieżącym kwartale zanotowano również zwiększenie otwartości przedsiębiorców na zwiększenie wynagrodzeń pracowników z poziomu 18 proc. do 21 proc. Wyniki badania uwidaczniają nowy trend w działaniach firm w obszarze wynagrodzeń. Nadal największa grupa przedsiębiorstw (29 proc.) planuje podwyżki nie przekraczające poziomu 4 proc., jednak od początku roku niemal trzykrotnie wzrosła liczba firm (z 5 proc. do 14 proc.) rozważających podwyżki na poziomie od 7 do 9,99 proc. pensji. Rośnie też udział firm, które planują zwiększenie wypłat jedynie wybranym grupom pracowników lub w wybranych, dotąd niedofinansowanych działach.

Praca dla młodych
Również w przypadku grupy najmłodszych uczestników rynku pracy sytuacja ulega poprawie. Nadal jednak bezrobocie w grupie do 24. roku życia jest niemal dwukrotnie wyższe niż ogółem w społeczeństwie. Oznacza to, że wejście na rynek pracy dla najmłodszych jest niezmiennie dość trudne. Tymczasem wyniki najnowszego badania Randstad wskazują, że dla połowy pracodawców, kluczowy w zatrudnieniu nowych pracowników jest ich staż pracy i doświadczenie zawodowe. Wczesne wejście na rynek pracy ma zatem istotne znaczenie. Badanie Randstad potwierdziło, że szansą dla młodych na łatwiejsze wejście na rynek pracy może być projektowana zmiana prawa, zakładająca, że przy zatrudnieniu osoby poniżej 30. roku życia na 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne będą refundowane pracodawcy przez państwo. W zamian pracodawca miałby obowiązek utrzymania zatrudnienia takiego pracownika przez kolejny rok (czyli łącznie na dwa lata). Pierwszeństwo w zatrudnieniu na takich zasadach miałyby osoby podejmujące po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Aż 85 proc. badanych przedsiębiorców przyznała, że popiera wprowadzenie takiej zmiany. 78 proc. badanych stwierdziła, że rozwiązanie takie przysłuży się zwiększeniu odsetka zatrudnionych poniżej 30. roku życia, a 58 proc. jest przekonana, że narzędzie to wpłynie też na zwiększenie zatrudnienia młodych na podstawie umowy o pracę.  

Informacje o badaniu: Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 27. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 17 lipca do 19 sierpnia 2015 r. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1 proc.). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
Jak uniknąć kary za SENT?
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
Co dla europejskiego e-commerce oznaczałby Brexit bez umowy?
Polacy, decydujący się na powrót do kraju z emigracji, mogą liczyć na dobrą pracę
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Volvo Polska z nagrodą ONZ
Grupa Raben przejmuje kolejną niemiecką firmę
Action otwiera pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce
CEVA Logistics stawia na rozwój w Azji Południowo – Wschodniej
Hillebrand opracował nowe flexitanki dające 25 proc. oszczędności
DB Schenker wdraża cyfrową platformę bookingową
Poczta Polska otworzyła kolejną sortownię - w Białymstoku
IVECO powołało nowego prezesa marki
PEKAES uruchomił terminal w Opolu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC