Konto pracodawcy


Co trzecia firma chce zwiększyć zatrudnienie

Już trzeci kwartał z rzędu liczba pracodawców, którzy planują zwiększanie zatrudnienia osiąga dodatni wynik. Obecnie już co trzecia firma chce zwiększyć liczbę etatów – wynika z kolejnej edycji badania Randstad „Plany Pracodawców”. Końcówka lata przynosi nie tylko jeszcze lepsze oceny kondycji firm, ale też większą skłonność przedsiębiorców do udzielania podwyżek wynagrodzeń.

Końcówka III kwartału przynosi utrzymanie bardzo optymistycznych nastrojów na rynku pracy. Wzrastająca od początku roku wysoka skłonność przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia, po raz kolejny osiągnęła rekordową skalę. Aż 33 proc. ankietowanych firm deklaruje, że chce zatrudnić więcej pracowników w okresie kolejnego półrocza. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe wobec minionego kwartału, a jednocześnie najwyższy poziom tych deklaracji w ponad 6-letniej historii badania.

Zwiększenie liczby etatów wyraźnie częściej jest planowane w zachodniej części Polski – gdzie aż 45 proc. firm deklaruje takie plany. Słabszego tempa przyrostu miejsc pracy, ponad dwukrotnie mniejszego niż na zachodzie, należy się jednak spodziewać w regionach północnym i wschodnim (odpowiednio 21 proc. i 23 proc.). Branżowym liderem rozwoju zatrudnienia jest sektor handlu i napraw (37 proc.), a zaraz za nim sektory produkcyjny (35 proc.), budownictwo (34 proc.) oraz transport i logistyka (33 proc.). Jedynie branże działalności usługowej oraz pośrednictwa finansowego mają obecnie wyraźnie mniejszą skłonność do zatrudniania nowych pracowników (odpowiednio 4 proc. i 13 proc.).   

Po bardzo mocnym (o 8 proc.) wzroście optymizmu wobec ogólnej sytuacji gospodarczej w ubiegłym kwartale, bieżący odczyt tego wskazania spadł o 5 p.p. osiągając poziom 27 proc. Jednak pomimo nieco większej rezerwy odnośnie sytuacji makroekonomicznej, kolejny już kwartał zwiększyła się liczba firm, które co najmniej dobrze oceniają swoją sytuację finansową. W porównaniu do poprzedniego kwartału grupa ta wzrosła o kolejne 3 punkty procentowe, licząc już 68 proc. przedsiębiorstw. Zaledwie 6 proc. firm ocenia się jako będące w złej lub bardzo złej sytuacji.

Podwyżki wynagrodzeń
Przy coraz bardziej pozytywnej ocenie stanu posiadania firm, w bieżącym kwartale zanotowano również zwiększenie otwartości przedsiębiorców na zwiększenie wynagrodzeń pracowników z poziomu 18 proc. do 21 proc. Wyniki badania uwidaczniają nowy trend w działaniach firm w obszarze wynagrodzeń. Nadal największa grupa przedsiębiorstw (29 proc.) planuje podwyżki nie przekraczające poziomu 4 proc., jednak od początku roku niemal trzykrotnie wzrosła liczba firm (z 5 proc. do 14 proc.) rozważających podwyżki na poziomie od 7 do 9,99 proc. pensji. Rośnie też udział firm, które planują zwiększenie wypłat jedynie wybranym grupom pracowników lub w wybranych, dotąd niedofinansowanych działach.

Praca dla młodych
Również w przypadku grupy najmłodszych uczestników rynku pracy sytuacja ulega poprawie. Nadal jednak bezrobocie w grupie do 24. roku życia jest niemal dwukrotnie wyższe niż ogółem w społeczeństwie. Oznacza to, że wejście na rynek pracy dla najmłodszych jest niezmiennie dość trudne. Tymczasem wyniki najnowszego badania Randstad wskazują, że dla połowy pracodawców, kluczowy w zatrudnieniu nowych pracowników jest ich staż pracy i doświadczenie zawodowe. Wczesne wejście na rynek pracy ma zatem istotne znaczenie. Badanie Randstad potwierdziło, że szansą dla młodych na łatwiejsze wejście na rynek pracy może być projektowana zmiana prawa, zakładająca, że przy zatrudnieniu osoby poniżej 30. roku życia na 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne będą refundowane pracodawcy przez państwo. W zamian pracodawca miałby obowiązek utrzymania zatrudnienia takiego pracownika przez kolejny rok (czyli łącznie na dwa lata). Pierwszeństwo w zatrudnieniu na takich zasadach miałyby osoby podejmujące po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Aż 85 proc. badanych przedsiębiorców przyznała, że popiera wprowadzenie takiej zmiany. 78 proc. badanych stwierdziła, że rozwiązanie takie przysłuży się zwiększeniu odsetka zatrudnionych poniżej 30. roku życia, a 58 proc. jest przekonana, że narzędzie to wpłynie też na zwiększenie zatrudnienia młodych na podstawie umowy o pracę.  

Informacje o badaniu: Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 27. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 17 lipca do 19 sierpnia 2015 r. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1 proc.). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
Poznajcie laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce 2018”
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
Bezpieczna podróż naszych dzieci w wakacje – jak o to zadbać?
Dobre auto z drugiej ręki – jak je rozpoznać w gąszczu ofert?
Jak skutecznie zarządzać „ogonem zakupowym”? - case study
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Tureckie sklepy powalczą o polskich klientów - debiutują zagraniczne platformy handlowe
Alimenciarze zza kółka nie uciekną od płatności
Co raz mniej upadłości firm – w maju 2019 spadek o 4,5 proc.
Przejścia graniczne pod kontrolą - NIK zbiera opinie internautów
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
MLP Group podwoiło poziom komercjalizacji
UPS i Izba Gospodarki Elektronicznej łączą siły
Jak wygrać rywalizację o największe talenty?
Transporty Fracht FWO do Japonii
W Czechach już niedługo ruszy satelitarny system opłat drogowych - jesteś gotowy ...
Kuehne+Nagel podpisał umowę z wiedeńskim lotniskiem na obsługę farmaceutyków
Raben w trosce o zmiany klimatyczne inwestuje w proekologiczne pojazdy
FM Logistic ogłasza wyniki za rok 2018/19
Dachser otworzył kolejny oddział w Azji Południowej
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC