Konto pracodawcy


Prognozy dla polskich firm na rok 2015 stabilne, ale …

Dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw w Polsce uważają, że polska gospodarka jest w dość dobrej kondycji, choć z niepokojem obserwują sytuację geopolityczną. Większość CFO oczekuje niskiej inflacji (poniżej 1,9 proc.) i jedynie nieznacznego spadku bezrobocia – wynika z szóstej edycji międzynarodowego badania „Deloitte CE CFO Survey” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Jak podaje Deloitte - w Polsce, podobnie jak w Europie Zachodniej spada poziom optymizmu netto* dyrektorów finansowych. W Polsce poziom optymizmu dyrektorów finansowych wynosi 20 proc. w stosunku do 40 proc. pół roku temu. Również prognozy CFO co do wysokości wzrostu gospodarczego w Polsce w roku 2015 są niższe niż wzrost PKB w roku 2014. Wyniki badania wskazują na konsensus prognoz na poziomie około 2,5 procenta. To istotnie niższa prognoza niż założenia budżetowe państwa (3,4 proc.) i prognozy analityków (około 3 proc.). Jednocześnie 53 proc. CFO wskazuje, że obecny poziom niepewności gospodarczej jest standardowy.
Polska z najwyższym wzrostem gospodarczym
Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Opinie CFO co do wysokości wzrostu PKB Polski w roku 2015 są podzielone. Połowa z nich przewiduje wzrost poniżej 2,5 proc., a druga połowa powyżej tego poziomu. Taki wynik wskazuje, że wzrost PKB w roku 2015 może nie osiągnąć poziomu 3 proc. (oczekiwana przez CFO średnia wartość jest na poziomie 2,5 proc.) i być niższy niż ten założony w polskiej ustawie budżetowej na 2015 rok (3,4 proc.). Warto również zaznaczyć, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje tegoroczny wzrost PKB Polski na poziomie 3,3 proc. Z kolei ostatnie przewidywania banku J.P. Morgan mówią o 3,2 proc. Dyrektorzy finansowi uważają, że w roku 2015 Polska będzie miała najwyższy wzrost gospodarczy spośród państw Europy Środkowej. Umiarkowany wzrost na poziomie 1,5-3 proc. przewidują również CFO na Słowacji, Węgrzech, Łotwie, Litwie i w Czechach. Z kolei dyrektorzy finansowi ze Słowacji, Kosowa i Chorwacji w dużo większym stopniu spodziewają się stagnacji we wzroście krajowego produktu brutto.
Bezrobocie spadnie
Aż 57 proc. menedżerów odpowiedzialnych za finanse firm przewiduje, że bezrobocie w Polsce nieznacznie spadnie, a tych, którzy są przeciwnego zdania jest jedynie 9 proc. Również oczekiwania inflacyjne utrzymują się na dość niskim poziomie - 74 proc. CFO biorących udział w badaniu uważa, że inflacja nie przekroczy 1,9 proc. Blisko połowa dyrektorów finansowych przewiduje kurs EUR/PLN na koniec roku 2015 w przedziale pomiędzy 4,10 a 4,19 zł.
- Istotnym jest, że tylko 5 proc. z badanych jesienią CFO w Polsce jako czynnik ryzyka wskazało ryzyko kursowe. Zdaje się zatem, że obserwowane na przełomie roku wahania kurów walut mogły być zaskoczeniem również dla badanych. Również połowa dyrektorów finansowych w Szwajcarii przewidywała, że Narodowy Bank Szwajcarii będzie kontynuował politykę stałego kursu franka do Euro na poziomie 1,2 przez następne 2 lata - wyjaśnia Krzysztof Pniewski, partner w Dziale Konsultingu Deloitte, Lider Deloitte CFO Programme w Polsce.
Optymizm netto wśród dyrektorów finansowych
Deloitte na bazie odpowiedzi stworzył tzw. wskaźnik optymizmu netto dyrektorów finansowych (różnica pomiędzy odsetkiem osób wskazujących na poprawę sytuacji ekonomicznej ich przedsiębiorstw i tych przewidujących jej pogorszenie), który jest dodatni ale w porównaniu do poprzedniej edycji spadł, aż o połowę: z +40 proc. do +20 proc.
- Historycznie spadek tego wskaźnika zapowiadał obniżenie wzrostu gospodarczego. Zmiana trendu pod koniec 2014 roku może więc znaleźć odzwierciedlenie w spadku poziomu kwartalnego wzrostu PKB w 2015 roku. Jeżeli chodzi o wartość optymizmu netto w poszczególnych krajach, to najlepsze perspektywy poprawy sytuacji ekonomicznej widzą CFO w Czechach, Albanii, Serbii i Kosowie, gdzie wskaźnik ten przekroczył 50 proc.. Najbardziej pesymistyczni okazali się natomiast Estończycy i Węgrzy, wśród których wartość wskaźnika osiągnęła odpowiednio +10 i +11 proc. – wyjaśnia Krzysztof Pniewski. Ponad 80 proc. CFO ocenia, że w najbliższych 12 miesiącach perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw będą takie same lub lepsze, w tym blisko 40 proc. uważa, że sytuacja ich firm poprawi się w porównaniu do sytuacji sprzed sześciu miesięcy.
Kluczowe ryzyka
Ponadto 53 proc. badanych jest przekonanych, że poziom niepewności ekonomicznej jest standardowy. Dla porównania pół roku wcześniej było to 70 proc. Natomiast odsetek osób uważających ten poziom za ponadstandardowy wzrósł z 15 do 36 proc. Podobny trend obserwujemy w Europie Zachodniej. Czy na tę ocenę miały wpływ wydarzenia na Ukrainie i sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję? Badanie Deloitte pokazuje, że aż 75 proc. CFO w Polsce uważa, że kryzys ukraiński będzie miał negatywny wpływ na wzrost PKB w roku 2015, w tym 30 proc. uważa, że kryzys ten obniży wzrost PKB Polski o ponad 0,4 pp. Dodatkowo aż 57 proc. menedżerów wyraziło opinię, że będzie on odczuwalny również w perspektywie najbliższych 3-5 lat, powodując w najlepszym wypadku nieznaczne obniżenie wzrostu PKB w stosunku do prognoz sprzed kryzysu. Najważniejszym ryzykiem dla CFO jest obecnie spadek popytu lub recesja, na co wpływ ma między innymi sytuacja na Ukrainie i w Rosji. Na ten obszar wskazało 40 proc. respondentów, ponad dwa razy więcej niż pół roku temu. Z 26 do 19 proc. w porównaniu do poprzedniej polskiej edycji badania spadła z kolei obawa przed presją cenową.
Priorytety dyrektorów finansowych
Jako priorytet biznesowy dyrektorzy finansowi wskazują wzrost przychodów na aktualnych rynkach (86 proc.). Wzrosła także presja na zwiększanie przychodów na nowych rynkach, z 44 proc. sześć miesięcy temu do 57 proc. obecnie. W najbliższych miesiącach polscy CFO będą także zwracać uwagę na redukcję kosztów bezpośrednich (55 proc.) i poprawę płynności (52 proc.). Apetyt na ryzyko wśród CFO w Polsce jest jednym z najwyższych w regionie i sięga obecnie 47 proc., choć trzeba zaznaczyć, że jeszcze pół roku wcześniej było to ponad 60 proc. Największą skłonność do podejmowania ryzyka wykazali CFO z Litwy, osiągając wynik 61 proc. Inwestycje są priorytetem dla 44 proc. polskich menedżerów odpowiedzialnych za finanse, podczas gdy pół roku wcześniej było to 52 proc.

Informacje o badaniu:
„Deloitte CE CFO Survey” to coroczne badanie opinii dyrektorów finansowych (CFO) największych firm w Europie Środkowej (według listy Deloitte CE TOP 500). W Polsce badanie przeprowadzane jest dwa razy do roku. Prognozy CFO dotyczą sytuacji makroekonomicznej oraz priorytetów i wyzwań firm w perspektywie najbliższego roku oraz trzech lat. W najnowszej regionalnej edycji badanie objęło 14 krajów Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Chorwację, Albanię, Kosowo, Serbię i Słowenię. Wzięło w nim udział blisko 600 dyrektorów finansowych.

* Optymizm netto kalkulowany jest jako różnica odpowiedzi pozytywnych („raczej optymistycznie” oraz „bardzo optymistycznie”) – 39 proc. i negatywnych („mniej optymistycznie”) – wskazanych przez 19 proc. badanych.

(red/ za inf. Deloitte)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
Just-in-time w dużym rozmiarze - dedykowany transport lotniczy do elektrowni w Austr ...
Hillebrand przejmuje kolejne spółki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC