Konto pracodawcy


Optymizm polskich firm podzielony – jak przełoży się na wzrost zatrudnienia?

Pozytywnej prognozy dla krajowej gospodarki spodziewa się najwięcej przedsiębiorców od 2010 roku. Na przestrzeni minionego kwartału grupa ta powiększyła się o jedną trzecią – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS. Jednocześnie jedynie co dziesiąty z 1000 ankietowanych przedsiębiorców ocenia sytuację finansową swojej firmy jako złą lub bardzo złą. Jak ta sytuacja i podzielony optymizm pracodawców przełoży się zarówno na wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. Niestety badanie Randstad nie uwzględnia ostatnich wydarzeń na Ukrainie, które to mocno mogą wpłynąć na nasz rynek i gospodarkę. Na ile te prognozy sprawdzą się, przekonamy się w najbliższym czasie.

Najnowszy sondaż Instytutu Badawczego Randstad i TNS wskazuje, że ponad 36 proc. przedstawicieli firm spodziewa się poprawy sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W porównaniu do minionego kwartału jest to zwiększenie liczby optymistów o ponad jedną trzecią (36 proc. vs. 26 proc. w XI/2013), a w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku grupa ta jest ponad czterokrotnie większa (36 proc. vs. 8 proc. w II/2013). W rocznym zestawieniu spadł również odsetek firm prognozujących stagnację (z 57 proc. II/2013 do 41 proc. obecnie) oraz recesję gospodarczą (z 24 proc. II/2013 do 12 proc. obecnie).
- Obecne wyniki cyklu badawczego realizowanego przez Randstad od końca 2008 roku pokazują, że przekonanie o dobrej kondycji polskiej gospodarki ostatni raz było tak wysokie prawie cztery lata temu. Potwierdzeniem bardzo pozytywnego trendu dla polskiego rynku jest też obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie przedsiębiorców elastycznym zatrudnieniem pracowników. Istnieje bowiem pozytywna korelacja między poziomem wykorzystania pracy tymczasowej a przyrostem produktu krajowego brutto. Dlatego rosnący udział pracy tymczasowej zwiastuje dalszy wzrost PKB - zaznacza Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający firmy doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad

Najmniejszy optymizm w usługach
W ujęciu branżowym wzrostu gospodarczego spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym (42 proc.), przemysłem (40 proc.) i budownictwem (40 proc.). Najmniej pozytywnie nastawieni wobec oceny koniunktury w nadchodzącym półroczu są przedstawiciele firm zajmujących się pozostałą działalnością usługową – tu co piąta osoba spodziewa się wręcz pogorszenia sytuacji gospodarczej (22 proc.). Co charakterystyczne dla krajowego rynku, z optymistycznym zapatrywaniem na przyszłość częściej mamy do czynienia w największych firmach (45 proc.), natomiast rzadziej w firmach mniejszych, zatrudniających od 50 do 249 osób (29 proc.) oraz od 10 do 49 osób (33 proc.).
- Optymizm przedsiębiorców ma swoje odzwierciedlenie w chęci do inwestowania. Na swojej liście PAIiIZ ma o 20 projektów więcej niż dokładnie rok temu. Obecnie obsługiwani inwestorzy deklarują też chęć utworzenia  większej liczby miejsc pracy - aż o 5200 w porównaniu z ubiegłym rokiem. To doprawdy imponujący wzrost – wskazuje Sławomir Majman, Prezes Zarządu PAIiIZ.

9 proc. firm w złej kondycji finansowej
Poprawiające się oceny perspektywy gospodarczej nie pozostają bez związku z oceną sytuacji wewnętrznej firm. W gronie 1000 badanych przedsiębiorstw 9 proc. stwierdza, że sytuacja finansowa w jego firmie jest zła lub bardzo zła. Z kolei 60 proc. przedsiębiorców ocenia aktualną sytuację finansową swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. Pozostała grupa przedstawicieli firm co prawda nie mówi o dobrej ocenie bieżącej sytuacji firmy, ale też nie ocenia jej jako złą (28 proc.).
Podobnie jak w przypadku prognoz dla gospodarki, ocena sytuacji finansowej firmy jest silnie związana z wielkością firmy – im większa liczba zatrudnionych, tym częstsze deklaracje dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Poprawa w planowaniu zatrudnienia?
Podobnie jak w okresie minionego kwartału, odnośnie planów na przyszłość większość firm nadal charakteryzuje bardzo zachowawcze podejście do zwiększania poziomu zatrudnienia. Pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy planuje 6 na 10 przedsiębiorstw (58 proc.).
W porównaniu do poprzedniego pomiaru w listopadzie 2013 roku o 1/3 wzrósł jednak odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia (z 19 proc. do 26 proc.). Jednocześnie spadła liczba firm zapowiadających redukcję etatów (z 17 proc. do 10 proc.).  Również w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku obserwujemy znaczny wzrost odsetka przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia (z 19 proc. w II/2013 do 26 proc. obecnie) i jednoczesny spadek odsetka firm deklarujących zmniejszenie zatrudnienia w kolejnym półroczu (z 15 proc. II/2013 do 10 proc. obecnie).
- Badanie Randstad potwierdza, że sytuacja na rynku pracy zaczyna się stabilizować. Plany pracodawców związane ze zwiększeniem zatrudnienia, są na poziomie miesięcy letnich oraz zdecydowanie przewyższają te sprzed roku. W zestawieniu z bardzo dobrymi danymi z gospodarki polskiej, m.in. rekordowymi odczytami indeksu PMI, a szczególnie jednej z jego składowych – dotyczącej zatrudnienia – pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem. Wyniki badania Randstad są zbieżne także z prognozami rozwoju gospodarczego Polski opracowanymi przez Komisję Europejską oraz OECD, które wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu PKB w latach 2014 – 2015. Zmniejszona skala planowanych redukcji, oraz wyższy odsetek firm zamierzających pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie będą wspomagane przez, przyjętą w listopadzie 2013 r., ustawę o ochronie miejsc pracy, która do lutego objęła wsparciem 57 firm, dzięki czemu udało się uratować 1336 etatów - mówi Małgorzata Sarzalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej komentuje: „

W ujęciu sektorowym zwiększenie zatrudnienia planują przede wszystkim branża budowlana (33 proc.) i przemysł (32 proc.). Co ważne, w ujęciu terytorialnym plany zatrudnieniowe są bardzo podobne w każdym z pięciu wyodrębnionych w badaniu regionów.

Co z wynagrodzeniami?

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
Jak uniknąć kary za SENT?
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
Co dla europejskiego e-commerce oznaczałby Brexit bez umowy?
Polacy, decydujący się na powrót do kraju z emigracji, mogą liczyć na dobrą pracę
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Volvo Polska z nagrodą ONZ
DB Schenker wdraża cyfrową platformę bookingową
Poczta Polska otworzyła kolejną sortownię - w Białymstoku
IVECO powołało nowego prezesa marki
PEKAES uruchomił terminal w Opolu
DHL wdraża nowy system zapewniający pełną przejrzystość łańcucha dostaw
Rohlig Suus Logistics otwiera nowy oddział w Kielcach
Polak wicemistrzem OPTIFUEL CHALLENGE 2019!
Agility zainwestowało 18 mln USD w technologie ekologiczne dla łańcuchów dostaw
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC