Konto pracodawcy


Jak najemcy oceniają rynek magazynowy w Polsce?

50 proc. najemców powierzchni magazynowych w ciągu najbliższych 3 lat planuje zmianę obecnej lokalizacji w związku z potrzebą wynajęcia większej powierzchni lub jej konsolidacji. Zdecydowana większość najemców deklaruje, że jest zadowolona (77 proc.) lub bardzo zadowolona (17 proc.) z obecnych warunków najmu – prognozuje firma Colliers International po przeprowadzeniu badań wśród przedstawicieli firm wynajmujących powierzchnie magazynowe w różnych regionach Polski. Wyniki ankiet zostały zebrane i opisane w raporcie „Rynek magazynowy okiem najemcy”.

Celem badania była identyfikacja potrzeb i oczekiwań najemców oraz trendów na polskim rynku magazynowym. Zdecydowana większość ankietowanych (77 proc.) przyznała, że w perspektywie 12-24 miesięcy wzrośnie ich zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Przy czym żaden nie planuje ekspansji poza granice Polski. Połowa respondentów przyznała, że w ciągu najbliższych 3 lat planuje zmianę obecnej lokalizacji. Wśród przyczyn wskazywano głównie potrzebę wynajęcia większej powierzchni, jej konsolidację, poszukiwanie oszczędności, wybór lepiej zlokalizowanego budynku oraz politykę korporacyjną. Firmy, które zadeklarowały, że nie planują przenoszenia swojej działalności w inne miejsce, w większości rozważają ekspansję w obecnej lokalizacji lub optymalizację wynajmowanej powierzchni.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Colliers International można stwierdzić, że obecnie oferowane na rynku powierzchnie magazynowe i warunki najmu spełniają oczekiwania większości najemców. Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że jest zadowolona (77 proc.) lub bardzo zadowolona (17 proc.) z obecnych warunków najmu. Zaledwie 6 proc. badanych stwierdziła, że powierzchnia nie spełnia ich oczekiwań. Najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę w procesie wynajmu powierzchni są aspekty finansowe oraz lokalizacja, które zostały ocenione jako „bardzo istotne” przez zdecydowaną większość ankietowanych (odpowiednio 76 proc. i 71 proc.).

- Jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez najemcę w procesie decyzyjnym są koszty. Im dłuższy okres najmu, tym niższa cena za metr kwadratowy powierzchni. Należy jednak pamiętać, że w związku z obserwowanym spadkiem poziomu pustostanów w wielu regionach Polski, będącym konsekwencją braku inwestycji spekulacyjnych, mamy do czynienia z mniejszą skłonnością deweloperów do oferowania ustępstw cenowych. Kluczowe dla obniżenia kosztów najmu jest zatem dokładne określenie przez najemcę jego obecnych i przyszłych potrzeb, co pozwoli na podjęcie długoterminowego zobowiązania – komentuje Tomasz Kasperowicz, partner, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International.

Warunki finansowe najmu muszą być na tyle atrakcyjne, by uzupełnić ofertę danego obiektu lub parku logistycznego. Umowy zawierane na rynku magazynowym cechuje okresowy charakter, który gwarantuje najemcy zabezpieczenie czynszu na określonej wysokości przez cały okres najmu (chyba, że strony postanowią inaczej). Standardowo są one zawierane na okres 3-5 lat, a w przypadku obiektów typu BTS nawet na 20 lat. Im dłuższa perspektywa najmu, tym większe możliwości negocjacji ceny za m2.
- W 2014 roku czynsze będą coraz bardziej zróżnicowane. Bardzo ważne dla najemców będzie zatem odpowiednio wczesne rozpoczęcie procesu poszukiwań i analizy rynku, zwłaszcza w przypadku średnich i dużych powierzchni. Stawki efektywne za najlepsze powierzchnie będą rosły, a w przypadku tych, które są niewynajęte już dłuższy czas lub których lokalizacja nie jest atrakcyjna – będą dalej spadały. Powierzchnie budowane pod konkretnego najemcę będą w większości przypadków tańsze niż istniejące – komentuje Jan Barbasiewicz, Dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International.

(źr. opr. za inf. Colliers International)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
Just-in-time w dużym rozmiarze - dedykowany transport lotniczy do elektrowni w Austr ...
Hillebrand przejmuje kolejne spółki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC