Konto pracodawcy


Pracodawcy RP oceniają plany rządu na 2014 rok

Premier Donald Tusk przedstawił program działań w 2014 roku. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że priorytetem rządu będzie walka z bezrobociem. Zdaniem Pracodawców RP jest to cel jak najbardziej słuszny, jednak zaproponowane przez rząd działania mogą przynieść wręcz odwrotny skutek.
Jak powiedział premier Tusk: „rok 2014 ma być końcem ery śmieciówek”. Abstrahując od takiego stygmatyzowania umów cywilnoprawnych, zawieranych przecież zgodnie z zasadą swobody umów, może być to dość ryzykowne posunięcie. Plany rządu mogą bowiem doprowadzić do wzrostu bezrobocia – w szczególności wśród osób młodych – oraz wzrostu pozapłacowych kosztów pracy, a w konsekwencji do obniżenia wynagrodzeń netto.

Zdaniem Pracodawców RP wszelkie zmiany dotyczące umów zleceń czy umów o dzieło powinny być dobrze przemyślane i poparte dogłębną analizą. Nie mogą mieć wyłącznie celu fiskalnego. Tymczasem Minister Finansów już wyliczył, że zyski dla budżetu państwa z tytułu oskładkowania tych form zatrudnienia wyniosą 650 mln zł.
Zapowiadane przez Premiera oskładkowanie członków rad nadzorczych to około 300 mln zł rocznie dodatkowych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta jest relatywnie mała, ale dla strony rządowej stanowić będzie kolejne bardzo łatwe źródło do zasilenia Funduszu. Zdaniem Pracodawców RP zamiast szukać doraźnych rozwiązań, należy przeprowadzić systemową reformę finansów publicznych.

Duże oczekiwania wiążemy z kompleksową nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jej wejście w życie może złagodzić skutki bezrobocia poprzez m.in. doprowadzenie do aktywizacji większej liczby osób bezrobotnych, zwiększenie mobilności zawodowej w granicach kraju, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie lepszej oferty podnoszenia kompetencji wśród pracowników oraz osób poszukujących pracy.
Zdecydowanie warta aprobaty wydaje się zapowiedź wprowadzenia Karty Dużych Rodzin – jednak należy podkreślić, że będzie to działanie jedynie wspierające, a nie kreujące politykę prorodzinną, która w Polsce nadal jest w powijakach. Najważniejsze w tym zakresie muszą być działania na rzecz zatrudnienia osób młodych, bo jeżeli nie będzie pracy – a więc i źródła utrzymania dla rodziny – wówczas żadne inne zachęty nie spowodują wzrostu poziomu dzietności.

Zdaniem Pracodawców RP zaproponowane przez Premiera zmiany w ochronie zdrowia to ruch w dobrą stronę, ale dziś trudno powiedzieć, czy będą one wystarczające. Na pewno jednak są spóźnione. Ten sektor potrzebuje bowiem kompleksowych, a nie jedynie wyrywkowych, rozwiązań. Inaczej nie będzie można sprostać nadchodzącemu niżowi demograficznemu. Mając to na uwadze, Pracodawcy RP powołali Akademię Zdrowia 2030, składającą się z zespołu 18 niezależnych ekspertów wywodzących się z różnych środowisk i reprezentujących różnorodne doświadczenia i organizacje. Zespół ten postawił sobie na celu przygotowanie diagnozy i propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia. W wyniku blisko rocznej pracy powstał dokument pt. System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reform..
Minister Finansów zapowiedział, że urzędy skarbowe będą rozliczały PIT-y za osoby fizyczne. Przypominamy, że już kilka lat temu pomysł ten przedstawił Prezydent Pracodawców RP, kiedy to padła propozycja, aby obowiązkiem tym byli obarczeni przedsiębiorcy. Nie znamy projektu ustawy, więc trudno nam ocenić, jak to rozwiązanie będzie wdrożone, ale rozliczanie PIT-ów traktujemy jako element edukacji ekonomicznej Polaków.
Dobrą wiadomością jest nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, co powinno przyspieszyć proces rejestracji działalności gospodarczej oraz ułatwienie możliwości wprowadzania zmian we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego. W końcu odejdziemy od niepotrzebnego wielokrotnego wypełniania tych samych danych w wielu formularzach zgłoszeniowych. Jeden formularz do Krajowego Rejestru Sądowego będzie następnie przekazywany przez sąd do właściwych organów, m.in. do Urzędu Skarbowego i GUS. Jeśli tylko system teleinformatyczny sprosta zadaniu, będzie to na pewno duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Najwyższy czas usprawnić działanie tzw. jednego okienka, które od czterech lat nie działa tak, jak zapowiadano, i wcale nie ułatwia zakładania działalności gospodarczej – mimo iż tego oczekiwali przedsiębiorcy. Najważniejsze jest skrócenie oczekiwania na realną możliwość podjęcia działań biznesowych. Dzisiaj musimy czekać około miesiąca od złożenia dokumentów w odpowiednich urzędach. Po zmianie Ustawy o KRS ma to być tylko siedem dni – i właśnie takie zmiany przepisów są potrzebne, aby rozwijać przedsiębiorczość w Polsce.

Pracodawcy RP uważają, iż w zakresie infrastruktury transportowej kluczowym zadaniem w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 jest „spięcie” realizowanych dotychczas inwestycji drogowych w jedną całość. Należy przez to rozumieć pełną przejezdność dróg od punktu startowego do końcowego, a także dokończenie inwestycji łączących główne aglomeracje oraz poszczególne województwa. Z zadowoleniem przyjmujemy informację o rozpoczęciu w tym roku realizacji inwestycji drogowych w województwach wschodnich (S17, S19), co powinno w istotny sposób przyczynić się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej tych regionów.
W zakresie inwestycji kolejowych najważniejsze jest ich terminowe realizowanie – zarówno tych finansowanych jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej, jak i z tej na lata 2014–2020. Do tej pory wielokrotnie można było odnieść wrażenie, że nikt nie panuje nad modernizacją linii kolejowych, pieniądze nie są wydawane w sposób efektywny, a wraz z coraz większymi nakładami na kolej następował spadek liczby pasażerów.

W nowej perspektywie finansowej środków na kolej będzie o wiele więcej niż w poprzedniej. Dlatego też dobre planowanie, przygotowanie dokumentów i nadzór są niezbędne. Należy nie tylko powstrzymać trend odwrotu pasażerów od kolei, lecz także zapewnić możliwość rozwoju kolejowego transportu towarów. W porównaniu do większości państw Unii Europejskiej jego udział w transporcie towarów jest bowiem znacząco niższy, co odbija się na kosztach, a także na środowisku naturalnym. Przyszłością jest transport intermodalny, a kluczową rolę w tym transporcie odgrywa właśnie kolej.
Pracodawcy RP podkreślają, iż na realizacji inwestycji publicznych powinni korzystać także wykonawcy. Tymczasem nadal nie przeprowadzono żadnych zmian w prawie zamówień publicznych, gdzie kryterium najniższej ceny odgrywa kluczową rolę. Doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej pokazują, że to kryterium często prowadzi do drenowania kieszeni przedsiębiorców oraz stosowania starszych technologii i niskiej jakości materiałów. Na szczęście ze względu na to, że wydatkowanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej dopiero się rozpocznie, jest jeszcze trochę czasu na przyjęcie niezbędnych zmian.
źr. Pracodwcy RP

kobiety w logistyce
30 lat w Polsce – jaki przepis na sukces ma prezes firmy LOXX – Iwona Betlejewska?
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
reklama
Mniej paliwa, mniej CO2 - dlaczego ekonomika paliwowa jest tak ważna?
Tarcze antykryzysowe okiem doradcy podatkowego
Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie dotyczą kierowców?!
ABC postępowania celnego
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
Jak zagraniczna sprzedaż może pomóc firmom w czasie pandemii? - komentarz DHL
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DB Schenker otworzy nowy terminal na Lubelszczyźnie
FM Logistic uruchamia kolejną platformę logistyczną dla Polpharmy
CEVA Logistics uruchomiła innowacyjną platformę do zarządzania transportem - myCE ...
Nestlé dołączyło do European Clean Trucking Alliance
Gebrüder Weiss przejmuje część działalności Ipsen Logistics
Powstała nowa zwrotna butelka PET - czy czeka nas opakowaniowa rewolucja?
ID Logistics podsumowało I półrocze - wzrost sprzedaży o 4,3 proc.
Dobre wyniki po pierwszej połowie roku w Kuehne+Nagel
Firmy znów szukają magazynów buforowych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC