Konto pracodawcy


Coraz lepsze nastroje w polskim przemyśle

Ożywienie w polskim sektorze przemysłowym zyskuje na sile - to główna teza jaka wynika z badania "HSBC PMI® Polski Sektor Przemysłowy" przeprowadzonego przez Markit na zlecenie HSBC. Według najnowszych danych PMI - w sierpniu warunki w polskim sektorze przemysłowym poprawiały się w szybszym tempie niż miesiąc wcześniej. Wielkość produkcji, całkowita liczba nowych zamówień i zamówień eksportowych oraz aktywność zakupowa wzrosły w szybszym tempie niż w poprzednim miesiącu.

Producenci po raz pierwszy od dwunastu miesięcy podnieśli także poziom zatrudnienia. Jeżeli chodzi o presję inflacyjną, koszty produkcji rosły w szybszym tempie, a ceny wyrobów gotowych ponownie odnotowały spadek. HSBC PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. W sierpniu wskaźnik PMI pozostał powyżej neutralnego progu i wzrósł z poziomu 51.1 do 52.6, sygnalizując pierwszą poprawę warunków gospodarczych w sektorze miesiąc do miesiąca od października 2011 roku. Poprawa ta była również największą od lipca 2011 roku. Pozytywny wpływ na sierpniowy odczyt miały trzy główne komponenty wskaźnika PMI – nowe zamówienia, produkcja i poziom zatrudnienia. 

W sierpniu przyspieszyło tempo wzrostu liczby nowych zamówień i było ono najszybsze od marca 2011 roku. Wzmocnienie popytu przyszło zarówno z rynku krajowego, jak i eksportowego. Firmy informowały o lepszych warunkach gospodarczych i poprawie konkurencyjności na rynkach eksportowych. Liczba nowych zamówień eksportowych wzrosła w najszybszym tempie od kwietnia 2011 roku. W sierpniu większa liczba otrzymanych nowych zamówień wpłynęła na wzrost wielkości produkcji. Produkcja w sektorze wzrosła drugi miesiąc z rzędu, co nastąpiło po czternastomiesięcznym okresie spadków. Ponadto tempo wzrostu było najszybsze od dwudziestu ośmiu miesięcy.

Wyższe zapotrzebowania produkcyjne skłoniły producentów do podwyższenia poziomu zatrudnienia w sierpniu. Liczba miejsc pracy w sektorze wzrosła po raz pierwszy od dwunastu miesięcy, aczkolwiek w słabym tempie. Stanowi to częściowe odzwierciedlenie dalszego spadku zaległości, które maleją nieprzerwanie od czerwca 2011 roku. Najnowsze sierpniowe dane zasygnalizowały wyraźny wzrost aktywności zakupowej, co wspierało rosnące zapotrzebowania produkcyjne. Tempo wzrostu zakupów było najszybsze od marca 2011 roku, co jest zgodne z trendem dla nowych zamówień. Ilość magazynowanych środków produkcji spadła jednak w szybszym tempie, odzwierciedlając wzrost wielkości produkcji. W sierpniu odnotowano wyższą presję kosztową w polskim sektorze przemysłowym. Koszty produkcji wzrosły w najszybszym tempie od czerwca 2012 roku, jednak nadal utrzymały się na niskim poziomie biorąc pod uwagę dane historyczne. Z kolei ceny wyrobów gotowych spadły dziewiąty miesiąc z rzędu, chociaż w raczej niewielkim tempie.

Raport HSBC Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest według położenia geograficznego i według międzynarodowej standardowej klasyfikacji branżowej – w oparciu o udział branży w PKB. Odpowiedzi uzyskane podczas badania odzwierciedlają ewentualne zmiany w bieżącym miesiącu w porównaniu z miesiącem poprzednim, opierając się na danych zebranych w połowie miesiąca. Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI®) jest wskaźnikiem złożonym opierającym się na pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadających następujące wagi: nowe zamówienia – 0.3, produkcja – 0.25, zatrudnienie – 0.2, prędkość dostaw – 0.15, zapasy pozycji zakupionych – 0.1. Wskaźnik prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, iż porusza się w porównywalnym kierunku.

(źr, za inf. PMI/HSBC)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC