Konto pracodawcy


Polska czołowym rynkiem pracy dla Ukrainy

Aż 86 proc. obywateli Ukrainy wypowiada się pozytywnie o pracy na polskim rynku, a 65 proc. z nich chce pozostać w Polsce na dłużej - wynika z raportu „Perspektywy zatrudnienia cudzoziemców 2012” agencji pracy EWL i szkoły językowej Edu & More. w którym zanalizowano najnowsze badania atrakcyjności polskiego rynku pracy i perspektyw aktywności zawodowej cudzoziemców.
Polska stała się dla obywateli Ukrainy czołowym rynkiem pracy wśród wszystkich państw członkowskich. Wpływ mają na to liberalne procedury legalizacji pobytu i pracy, bliskość geograficzna i kulturowa, a także stosunkowo duży potencjał kadrowy Ukrainy. W 2011 roku polscy pracodawcy zarejestrowali niecałe 260 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, z których prawie 240 tys. przypadało na obywateli Ukrainy. W 2012 roku prognozuje się utrzymanie liczby rejestrowanych oświadczeń dla obcokrajowców na podobnym lub nieco niższym poziomie co w roku poprzednim, przy jednoczesnym wzroście liczby zezwoleń na pracę wydawanych obcokrajowcom – szacuje się, że w tym roku w przypadku obywateli Ukrainy może ona wzrosnąć o nawet 60 proc. Oznacza to zarówno, że po obcokrajowców coraz częściej sięgają pracodawcy posiadający niedobór kadr w długim okresie, a także pracodawcy, którzy chcą się związać z zagranicznymi pracownikami na dłużej. Jednocześnie wyhamowuje dynamika krótkookresowego zatrudniania cudzoziemców - w III kwartale 2012 roku zarejestrowano w Powiatowych Urzędach Pracy zaledwie 48 738 oświadczeń, co oznacza regres o ponad 9 tysięcy w stosunku do III kwartału 2011 roku.
Istotnym aspektem w perspektywie dalszego usprawniania atrakcyjności polskiego rynku pracy dla obywateli państw trzecich są proponowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które przewidują między innymi wydłużenie maksymalnego okresu pobytu cudzoziemca w Polsce w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy z 2 do 3 lat. Do innych znaczących zmian należy ujednolicenie procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemca, uzyskanie którego po wejściu nowej ustawy w życie będzie możliwe w ramach jednej procedury administracyjnej. Pewną elastyczność cudzoziemcom daje również możliwość pozostawania przez 1 miesiąc bez pracy w trakcie pobytu w Polsce, a także wydłużenie terminu, w którym cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o przedłużenie zezwolenia bez ryzyka jego cofnięcia (obecnie obcokrajowiec powinien uruchomić procedurę przedłużania zezwolenia najpóźniej na 45 dni przed końcem ważności wizy lub zezwolenia pobytowego).
W przeprowadzonym przez EWL badaniu wzięli udział obywatele Ukrainy, stanowiący najliczniejszą na polskim rynku grupę cudzoziemców. Respondenci zapytani o sytuację na rynku zatrudnienia w Polsce i zmiany w polskiej polityce migracyjnej aż w 86 proc. ocenili je pozytywnie. Tylko 10 proc. ankietowanych oceniło zmiany w polskim prawie pracy w stosunku do obcokrajowców jako przeciętne, zaś 4 proc. nie miało na ten temat zdania. Jednocześnie większość ankietowanych negatywnie oceniła sytuację na rynku pracy na Ukrainie - tylko 4 proc. respondentów określiło ją jako pozytywną, aż 70 proc. odpowiedzi badanych określało obecny stan ukraińskiego rynku pracy negatywnie. Na tak pesymistyczny obraz zatrudnienia na Ukrainie wpływ ma realny poziom bezrobocia, a także warunki zatrudnienia, takie jak niskie płace, czy nie wypłacanie pensji.
Branże, w których obywatele Ukrainy najchętniej szukają pracy w Polsce to  sektor produkcyjny (33 proc. badanych), gastronomia i hotelarstwo (30 proc.), budownictwo (29 proc.), przemysł ciężki i lekki (28 proc.) oraz transport (25 proc). Preferowane stanowiska zawodowe to z kolei specjaliści i pracownicy niższego szczebla (odpowiednio 36 i 30 procent).
Na pytanie “Czemu zdecydowali się Państwo ubiegać się o pracę w Polsce?” najwięcej (aż 47 proc. badanych) wskazało jako główny powód aktualną sytuację na ukraińskim rynku pracy. Poza trudną sytuacją na rynku pracy, do najbardziej istotnych przyczyn podejmowania pracy w Polsce pracownicy z Ukrainy zaliczają przyczyny zarobkowe (45 proc. respondentów) oraz chęć rozwoju zawodowego (44 proc). Prawie jedna trzecia ankietowanych wśród przyczyn wymienia również inne powody osobiste (31 proc.) oraz bardziej atrakcyjne oferty pracy (26 proc.).
Coraz więcej cudzoziemców myśli również o związaniu się z Polską w dłuższym okresie. Na pytanie o charakter wyjazdu do pracy w Polsce, większość (65 proc. ankietowanych) odpowiedziało, że chcą zostać w Polsce na dłużej. Dla 35 proc. respondentów wyjazd do Polski ma charakter zarobkowy i nie wiążą z nim żadnych dłuższych planów. Prawie połowa (49 proc.) badanych zadeklarowała ponadto chęć podejmowania pracy przez okres od 3 lat wzwyż, zaś aż 96 proc. respondentów wyraziło chęć rozpoczęcia nauki języka polskiego jako obcego.
- Polscy pracodawcy częściej niż do tej pory zatrudniają cudzoziemcow na dłuższy okres i chętniej przedłużają im zezwolenia na pracę - wyjaśnia Andrzej Korkus, prezes zarządu agencji EWL East West Link. – Dla pracodawców jest to korzystne, bo w efekcie jakość pracy wykonywanej przez cudzoziemców rośnie a pracownicy mniej rotują. Z kolei pracownicy mocniej wiążą się z miejscem zatrudnienia, nawiązują kontakty z polskimi współpracownikami, stopniowo integrując się. Również polskie ustawodawstwo wydaje się sprzyjać takiemu procesowi, o czym świadczą wprowadzone kilka miesięcy temu zmiany w ustawie o obywatelstwie polskim.
Dodatkowe badanie zostało przeprowadzone przez szkołę języka polskiego dla cudzoziemców Edu & More na grupie cudzoziemców uczestniczących w zajęciach nauki języka polskiego jako obcego. Według większości (92 proc. badanych) respondentów znajomość języka polskiego ma pozytywny wpływ na ich pobyt w Polsce. Na pytanie o powody podjęcia nauki języka polskiego, jako główną przyczynę aż 47 proc. badanych wskazało chęć znalezienia lepszej pracy. Istotnymi powodami wg respondentów są również chęć osiedlenia się na stałe w Polsce (35 proc. badanych), a także chęć poznawania nowych osób i przyczyny zawodowe, takie jak wymogi pracodawców (po 33 proc.). Ponadto cudzoziemcy uważają, że znajomość języka polskiego wpływa na szereg kwestii zawodowych, z których najczęściej wymieniana była możliwość lepszego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, dostęp do szerszego zakresu ofert pracy, większa satysfakcja płynąca z wykonywanej pracy oraz usprawnienie komunikacji z polskimi współpracownikami.
- Pomimo, że język polski do łatwych języków się nie zalicza, obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony cudzoziemców podjęciem nauki polskiego – mówi Dorota Gruza, prezes zarządu Edu & More, szkoły języka polskiego jako obcego. – Najczęściej z przyczyn zawodowych lub biznesowych, jednak nie brakuje również obcokrajowców dla których najważniejszą motywacją jest pozostawianie w związku z osobą polskiego pochodzenia czy fascynacja Polską i polską kulturą. Nauka polskiego stanowi przepustkę do dłuższego pobytu.
(Źr.: MPiPS, EWL, Edu & More, RAPORT EWL "Perspektywy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w 2012 roku", Zbigniew Wafflard / EWL)
Pełny raport znaleźć można na stronie EWL:
http://www.ewl.com.pl/pl/o-firmie/raporty/316-perspektywy-zatrudnienia-cudzoziemcow-2012-raport-ewl.html
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Eksport alkoholi do Rosji - Hillebrand o wymogach i znalezieniu kontrahenta
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility o recesji na rynku logistycznym
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Pekaes uruchomił nowy magazyn na Mazowszu
Nowy rekord Portu Gdańsk w przeładunkach
LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim
CPK zaprasza do konsultacji planów budowy nowych linii kolejowych i drogowych
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC