Konto pracodawcy


Logistyka na studiach podyplomowych

Obecnie w Polsce mamy ponad 120 uczelni, które proponują w swej ofercie edukacyjnej specjalności logistyczne, z czego ponad 50 również studia podyplomowe. Na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni albo kierunku - na prestiż, program, wykładowców, czy na lokalizację? Jak odróżnić typowe działania marketingowe od dobrej oferty edukacyjnej?

 

Przeglądając ofertę studiów podyplomowych na kierunkach bądź specjalnościach związanych z logistyką albo transportem i spedycją, można w zasadzie znaleźć wszystko od  transportu drogowego po logistykę produkcyjną. Uczelnie je oferujące starają się pozyskać słuchaczy proponując przeróżne programy edukacyjne, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką, warsztaty z wykładami, dyskusje i wymianę wiedzy. Im szersza propozycja na rynku szkolnictwa wyższego, tym staranniej powinniśmy przeglądać oferty.

 

Program programowi nierówny
Należy pamiętać, że logistyka jest dziedziną, w której dokonuje się dzisiaj najszybciej rozwój z wykorzystaniem technik informatycznych. Zatem specjaliści w tej dziedzinie powinni się orientować w najnowszych trendach i kierunkach współczesnej logistyki w warunkach nasilonej konkurencji i logistycznej działalności międzynarodowej. Te właśnie aspekty powinny być uwzględnione w programach studiów podyplomowych, których rolą jest przygotowanie słuchacza do osiągnięcia wybranej specjalizacji. Równie istotne znaczenie ma profil i nazwa uczelni oraz jej lokalizacja. Trudno jest bowiem oczekiwać np. od uczelni pedagogicznej, która głównie kształci kadrę nauczycielską, a nagle otworzyła studia podyplomowe dla logistyków, że zaoferuje dobry program kształcenia logistycznego. Pomysł uruchomienia profilu studiów podyplomowych zazwyczaj wychodzi od wykładowców, czy opiekunów kształcenia podyplomowego na uczelniach, których zadaniem jest stworzenie jak najbardziej atrakcyjnej oferty edukacyjnej, na którą będzie popyt. Często zdarza się, że uruchomienie określonych studiów wynika z obecnych trendów czy mody na dany kierunek kształcenia. Spotykamy się więc z takimi "kwiatkami" jak studia podyplomowe na uczelniach lub kierunkach o profilu zupełnie odbiegającym od tego, który można powiązać z logistyką (np. kosmetologia). Niestety takie przypadki odnotowujemy i należy tego typu ofertę edukacyjną dobrze zweryfikować, czy aby nie jest to tylko chęć zwiększenia marketingu uczelni i chęć pozyskania nowych płatnych słuchaczy.
- Wbrew utartym opiniom, że pracodawcy zwracają uwagę tylko na to, jaką uczelnię kończył kandydat na wyższe stanowisko, okazuje się, że oglądają też dyplom ukończenia studiów podyplomowych, a zwłaszcza listę przedmiotów. Oczywiście najwyżej punktowane są uczelnie i kierunki studiów łączących wiedzę z praktyką. Oferta  studiów podyplomowych na AHE w Łodzi gwarantuje wysoki poziom wykładów i zajęć projektowych, kontakt z wykładowcami oraz specjalistami z dziedziny logistyki z wiodących firm logistycznych regionu łódzkiego. Jednak same wykłady nie wyczerpują bogatej oferty. Studenci realizując projekty logistyczne, rozwiązują problemy, z którymi mogą spotkać się w przyszłej pracy zawodowej - mówi dr inż. Jerzy Janczewski koordynator merytoryczny studiów podyplomowych Transport Logistyka Spedycja w Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.
Dobrze jeśli studia podyplomowe uwzględniają potrzeby danego regionu, w którym umiejscowiona jest uczelnia oraz zapewniają wymianę wiedzy z przedsiębiorcami i ośrodkami przemysłowymi. Istotne jest zatem czy uczelnia w danym regionie ma dostęp do ekspertów z rynku. Jeśli nie ma, istnieje duże prawdopodobieństwo, że program jej studiów będzie miał niewiele wspólnego z praktyką i nie zapewni kształcenia na pożądanym poziomie dla osiągnięcia określonej specjalizacji. Brak ekspertów w regionie, to również brak ekspertów na wykładach.
- Na terenie regionu łódzkiego funkcjonują największe globalne firmy, wdrażające najnowsze innowacje logistyczne, m.in. w dziedzinie transportu, magazynowania i produkcji. Sam program studiów jest budowany przez specjalistów z dziedziny logistyki, posiadających doświadczenie oraz wiedzę na temat wyzwań współczesnego przedsiębiorstwa - mówi dr inż. Jerzy Janczewski z AHE w Łodzi.

 

Dla kogo studia podyplomowe?
W zasadzie dla każdego, kto chce osiągnąć kolejny stopień specjalizacji, poszerzyć swoją wiedzę, a także dla tych którzy chcą rozpocząć karierę w logistyce. Oczywiście najlepiej jeśli jest się już pracownikiem branży, bo wtedy też łatwiej określić oczekiwania odnośnie co do programu studiów a zatem wybrać też odpowiedni kierunek albo uczelnię.


 - Pracownicy firm logistycznych bez wykształcenia na kierunku logistycznym mają możliwość poszerzyć wiedzę z tego zakresu właśnie na studiach podyplomowych. Większość pracowników zatrudniana w naszej firmie nie posiada wykształcenia wyższego ze specjalizacji "logistyka", więc studia podyplomowe z pewnością pozwalają im na uzupełnienie wiedzy - mówi Andrzej Wątrobiński head of human resources Southern & Eastern Europe/HR Manager Poland Fiege Sp. z o.o.


- Każda edukacja, formalna czy nieformalna, jest przydatna. Dlatego decyzja czy warto się zdecydować na studia podyplomowe nie powinna zależeć od długości stażu czy etapu ścieżki kariery, na którym się znajdujemy. Żyjemy w zmieniającym się świecie i często okazuje się, że to, czego się kiedyś nauczyliśmy, wymaga odświeżenia i poszerzenia o nowe aspekty. Dziś oferta studiów podyplomowych jest tak zróżnicowana, że zarówno osoby z dużym doświadczeniem, jak i te z krótszym stażem, mogą znaleźć coś dla siebie. Z pewnością za studiami podyplomowymi przemawia możliwość poszerzania swojej wiedzy, przeciwko – czasem w ich programie brakuje zajęć z praktykami, które mogą wnieść prawdziwą wartość dodaną dla tych, którzy pracują już w logistyce, a chcieliby nabytą wiedzę wykorzystać w codziennej pracy. Wybór kierunku nie może być przypadkowy. Warto wcześniej zastanowić się, w jakim stopniu program odpowiada obecnym i przyszłym aspiracjom zawodowym. Trzeba je potraktować jako wsparcie i dobrą inwestycję w rozwój naszej ścieżki zawodowej - podsumowuje Maja Chabińska -  Rossakowska dyrektor ds. personalnych, członek zarządu DHL Express (Poland)


Co należy brać pod uwagę decydując się na studia podyplomowe?
Satysfakcja - wybrany kierunek kształcenia podyplomowego musi dawać satysfakcję, co potęguje dalszy rozwój zawodowy, 
Uzupełnienie praktycznej wiedzy o teoretyczny aspekt w zakresie wykonywanych obowiązków, jak i dalszego rozwoju. 
Sprawdzenie listy wykładowców, który angażują się w pozauczelniane projekty oraz zawodowo realizują się w tej branży. Sama teoria z zakresu logistyki nie będzie atrakcyjną ofertą zwłaszcza dla osoby, która ma już doświadczenie zawodowe 
Pamiętajmy system studiów podyplomowych wymaga dużej samodyscypliny do nauki, szczególnie w przypadku osób pracujących.

 

Wykształcenie podyplomowe = większa atrakcyjność na rynku pracy?

Osoby decydujące się na studia podyplomowe na ogół są przekonane, że pozwolą im zdobyć ciekawą pracę, uzyskać awans lub wysokie stanowisko w dobrej firmie. Tymczasem należy przed  ich podjęciem odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką wartość wniosą w moje życie zawodowe?

 

Agnieszka Józwik dyrektor personalny Dachser sp. z o.o.
- W moim odczuciu, podyplomowe studia logistyczne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które pracują w tej dziedzinie od lat, codziennie wykorzystując zdobytą wiedzę, a chcieliby lepiej zrozumieć zasady, priorytety, interesy w poszczególnych ogniwach łańcucha (producenta, dostawcy, klienta, operatora logistycznego itp.). Dodatkowo, dzięki nowym umiejętnościom mogą lepiej i szybciej dostrzegać szanse i zagrożenia oraz możliwości optymalizacji. Wiele lat temu, pracując w zespole handlowym jednego z największych operatorów logistycznych również ukończyłam podyplomowe studia logistyczne, po to aby móc lepiej rozumieć potrzeby i procesy klientów i być dla nich bardziej doradcą, proponującym najlepsze rozwiązania, niż handlowcem usiłującym sprzedać usługi tej konkretnej firmy. Uważam jednak, że podyplomowe studia raczej nie przygotują do pracy operacyjnej spedytora, czy kierownika/szefa logistyki w firmie produkcyjnej. Trudno jest w tak krótkim czasie przekazać wiedzę specjalistyczną z uwzględnieniem wszelkich istotnych detali i różnorodności rozwiązań (czy systemów informatycznych). Dodam również, że moim zdaniem niewiele uczelni w Polsce oferuje studia logistyczne naprawdę odpowiadające rzeczywistości i oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. A sprawę utrudnia dodatkowo fakt, że jest to dziedzina, w której następują bardzo dynamiczne zmiany, biorąc pod uwagę rozwijającą się technologię oraz rozwiązania informatyczne. Myślę, że dla większości pracodawców dużym atutem potencjalnego pracownika będzie, jeśli oprócz doświadczenia posiada jeszcze dodatkowo ukończone podyplomowe studia logistyczne.

 

Bożena Szałaj, dyrektor zasobów ludzkich i komunikacji w DCT Gdańsk
- W naszej strategii rekrutacyjnej najważniejsza jest osobowość kandydata ale wychodzimy również z założenia, że praktycznego podejścia do pracy, nie tylko w logistyce, kandydaci mogą nauczyć się na studiach podyplomowych. W przeciwieństwie do studiów licencjackich i magisterskich skupionych na teorii studia podyplomowe dają szanse poznać rzeczywistość biznesową, wykładaną przez ludzi, którzy sami ją tworzyli, dzięki temu kandydata po studiach podyplomowych łatwiej jest wdrożyć w nowe obowiązki. Poza wydatkiem, jaki należy ponieść w związku z podjęciem studiów podyplomowych, widzę tylko i wyłącznie czynniki “za”. Chyba najlepszym dowodem na to jest to, że w DCT dofinansowujemy pracownikom studia podyplomowe nawet do 100 proc. Oczywiście mamy świadomość tego, że tematyka typowo z zakresu terminali kontenerowych nie jest z naszego punktu widzenia omawiana dostatecznie na jakichkolwiek studiach, ale wynika to również z faktu, że logistyka i transport to dość młode dziedziny, które są w trakcie dynamicznego rozwoju tym bardziej ciągła wymiana informacji pomiędzy praktykami jest niezwykle potrzebna. W mojej opinii ze studiów podyplomowych więcej wyniosą osoby już pracujące. Porównywanie własnych doświadczeń z wykładowcą - praktykiem i innymi uczestnikami studiów są szalenie wartościowe a posiadając już jakąś praktykę rozumiemy rzeczywistość biznesową, dużo łatwiej przyswajamy inny punkt widzenia, perspektywę i stosowane rozwiązania. Z drugiej strony jako pracodawca liczymy na innowacyjne podejście naszych pracowników do wykonywanych obowiązków i realizację procesów zachodzących w firmie działającej w tak młodej branży jaką jest logistyka i transport.

 

Studia podyplomowe to inwestycja, która powinna być realizowana w jakimś celu. Osoba decydująca się na ich podjęcie powinna przede wszystkim wiedzieć jak chce nabytą wiedzę wykorzystać. Sam fakt legitymowania się dyplomem studiów podyplomowych świadczy o gotowości do nabywania nowej wiedzy, nie musi jednak stanowić o przewadze kandydata na konkretne stanowisko, szczególnie gdy kierunek studiów nie jest związany z profilem działania firmy. Wybór studiów podyplomowych to indywidualna decyzja. Więcej korzyści z edukacji na tym poziomie odniesie osoba, która ma za sobą choćby krótkie doświadczenie zawodowe i większą świadomość w jakim kierunku chce się rozwijać. Pogodzenie pracy i studiów jest z pewnością trudniejsze, niemniej z punktu widzenia własnego rozwoju i "trafionej" inwestycji może to być bardzo przydatne w rozwoju zawodowym.

 

(Opr. Beata Trochymiak)

 

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Eksport alkoholi do Rosji - Hillebrand o wymogach i znalezieniu kontrahenta
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility o recesji na rynku logistycznym
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Pekaes uruchomił nowy magazyn na Mazowszu
Nowy rekord Portu Gdańsk w przeładunkach
LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim
CPK zaprasza do konsultacji planów budowy nowych linii kolejowych i drogowych
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC