Dodaj ogłoszenie o pracy


Nowy obowiązek firm nadających towary niebezpieczne

Zgodnie z nowym przepisem Umowy ADR najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, miały obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa DGSA. Nakaz prawny dotyczy spółek, które realizują operacje transportowe zarówno w imieniu własnym, jak i innej firmy.

Punkt 1.6.1.44 Umowy ADR (Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 641), dotyczy firm, które do tej pory nie były zobowiązane do wyznaczania doradcy ds. bezpieczeństwa DGSA (Dangerous Goods' Safety Adviser). Należą do nich m.in. spółki, które występują jako nadawca w dokumencie przewozowym towarów niebezpiecznych lub prowadzą dystrybucję towarów niebezpiecznych, a logistyką zajmuje się firma zewnętrzna. Nowy przepis dotyczy także firm spedycyjnych, które zazwyczaj nie występują na dokumentach przewozowych, ale realizują operacje transportowe w imieniu innej firmy. Niespełnienie obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa DGSA będzie wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi, które mogą sięgać nawet 5000 zł.

Inną ważną zmianą w regulacjach dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych jest zmiana w tytule – wykreślono wyrażenia "Europejskiej" z nazwy Umowy ADR. Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 roku obowiązków ADR muszą przestrzegać także kraje spoza Unii Europejskiej, które biorą udział w przewozie towarów na terenie państw członkowskich. Warto wiedzieć, że przewóz towarów niebezpiecznych drogą lądową jest regulowany w Polsce przez liczne akty prawne, spośród których najważniejszą rolę odgrywają: Umowa ADR, Konwencja CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów) i Ustawa o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367.

Transport pod specjalnym nadzorem
Zmiana w Umowie ADR oznacza, że każda firma, której działalność opiera się na nadawaniu oraz przewozie towarów niebezpiecznych i związanym z tym pakowaniem, załadunkiem czy rozładunkiem, powinna wyznaczyć jednego lub więcej doradców ds. bezpieczeństwa DGSA.

Współpraca firm spedycyjnych z doradcami ds. bezpieczeństwa DGSA dotyczy kilku ważnych kwestii. Wśród nich jest przeprowadzenie szkoleń pracowników, którzy są odpowiedzialni za nadawanie towarów niebezpiecznych, śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych, doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Takie sprawozdania powinny być przechowywane przez pięć lat i udostępniane władzom krajowym na ich żądanie.

- W DACHSER wszyscy uczestnicy tego złożonego procesu doskonale znają swoje obowiązki, przepisy ADR oraz wymogi dotyczące dokumentacji transportowej. To kwestie istotne nie tylko z perspektywy przeprowadzenia poprawnego procesu nadawania materiałów niebezpiecznych do przewozu. Są także kluczową sprawą dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw i świadczenia usług transportowych na najwyższym poziomie. Obecnie w DACHSER pracuje aż 250 regionalnych doradców DGSA - mówi Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu DACHSER Chem Logistics w Polsce.

Transport towarów niebezpiecznych wymaga zachowania maksymalnej ostrożności i przestrzegania ścisłych restrykcji. Pracownicy muszą być na bieżąco z przepisami prawa transportowego i obowiązkami firm spedycyjnych w obszarze sposobu pakowania, oznaczania przesyłek i ich dokumentacji. Dlatego w DACHSER doradcy ds. bezpieczeństwa DGSA co roku przeprowadzają szkolenia dotyczące aktualnych przepisów i rozwiązań w zakresie nadawania czy transportu towarów niebezpiecznych dla ponad 11 650 pracowników wykonujących czynności związane z przewozem takich materiałów.

Towary niebezpieczne są szczególnym rodzajem przesyłek ze względu na poziom zagrożenia podczas ich przewożenia. Ich transport wiąże się z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia. Transport ładunków niebezpiecznych stanowi ogromne wyzwanie, zwłaszcza jeśli mówimy o transporcie międzynarodowym. Dlatego konieczne jest, aby być na bieżąco z przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu ładunków niebezpiecznych danym środkiem transportu oraz wytycznymi jak zapakować, zabezpieczyć i oznaczyć taki towar. Każdy taki transport przechodzi restrykcyjne kontrole pojazdu i samego załadunku. Zapewniamy naszym pracownikom kompleksowe zestawy ratownicze, które są wyposażone w komplet przyrządów i akcesoriów niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy oraz środki ochrony osobistej - dodaje Ewelina Staszewska-Kobiela.

Doradca ds. bezpieczeństwa DGSA
Zadaniem doradcy ds. bezpieczeństwa DGSA jest wspieranie działalności firmy w zakresie transportu towarów niebezpiecznych oraz dążenie do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Na tym stanowisku może pracować osoba, która m.in. posiada wykształcenie wyższe oraz ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego i/lub przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Szczegółowo wymagania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych Dz. U. 2015 poz. 718 z późn. zm. Dz. U. 2018 poz. 2422 i Dz. U. 2021 poz. 1168.

(źr. Dachser)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.