Konto pracodawcy


Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie rozwiązania umowy o pracę?

Rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem należy liczyć się z tym, iż w niektórych przypadkach trzeba wypłacić pracownikowi stosowną rekompensatę z tego tytułu (np. odprawa przy zwolnieniach grupowych, lub z przyczyn niedotyczących pracownika). W razie nieuzasadnionego zwolnienia pracownika, pracownik może też domagać się odszkodowania.

 

Rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, musi liczyć się z obowiązkiem wypłaty odprawy pieniężnej zwalnianemu pracownikowi. Wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od okresu stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio wysokość:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Natomiast w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może żądać od pracodawcy, m.in. odszkodowania.

 

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
Natomiast w niektórych przypadkach sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Pracownik nie może natomiast żądać jednocześnie odprawy pieniężnej z powodu likwidacji jego stanowiska pracy oraz odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie.


Podstawa prawna:
art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
art. 45, art. 471 Kodeksu pracy

 

Autor: Ewa Krysztofiuk, radca prawny M&M air sea cargo S.A.

 

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze przy delegowaniu pracowników
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
Wzrost automatyzacji pozytywnie wpłynie na liczbę miejsc pracy?
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
InPost ma już 6000 Paczkomatów
Trans Polonia po III kwartale osiągnęła blisko 200 mln zł przychodów
GEFCO operatorem logistycznym Airbusa
DKV przejmuje dwie duńskie spółki
Kuehne + Nagel przejmuje działalność transportową firmy Rotra
Fracht FWO Polska dostarcza kolejne project cargo - 110 ton do elektrowni w Bełchato ...
DB Schenker wdraża autonomiczne roboty działające w oparciu o sztuczną inteligenc ...
Accolade zainwestuje blisko 30 miln euro w Panattoni Park w Częstochowie
Grupa Raben otwiera oddział w Bułgarii
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC