Dodaj ogłoszenie o pracy


Przewozy SENT w dobie e-TOLL – nawet 10 tys. zł kary za niedopełnienie formalności

Firmy transportowe, które przewożą towary wrażliwe monitorowane przez system SENT mają coraz mniej czasu, żeby uzyskać identyfikatory biznesowe. Są one niezbędne, by od 1 października korzystać z dróg płatnych i pokrywać koszty przejazdu za pomocą nowego sys-temu e-TOLL. Jakie konsekwencje czekają przewoźników, jeśli tego nie zrobią? Nawet 10 tys. zł kary za wykonanie przewozu bez przesyłania danych lokalizacyjnych. – Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z jednego urządzenia, które jednocześnie prze-każe informacje lokalizacyjne, zarówno do sytemu SENT jak i e-TOLL, by w ten sposób zapłacić za myto. Priorytetem jest jednak uzyskanie nowego identyfikatora. Od wprowadzenia nowej wersji platformy PUESC jego nadaniem zajmują się producenci urządzeń, tacy jak Grupa INELO i prze-kazują je przewoźnikom – podkreśla Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju.

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) to państwowy monitoring pojazdów, który działa od 1 października 2018 roku i nadzoruje przewóz oraz obrót tzw. towarów wrażliwych, czyli alkoholu, papierosów, leków, substancji zagrażających środowisku czy paliw. Jest integralną częścią PUESC – Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Każdy przewoźnik czy firma związana z przewozem towarów wrażliwych ma ustawowy obowiązek zgłosić się tam i zareje-strować. Ideą powstania takiego systemu było ograniczenie szarej strefy i wykrywanie nieprawi-dłowości w obrocie towarami objętymi SENT.

E-TOLL PL zastąpi SENT GEO

Do tej pory przekazywanie danych geolokalizacyjnych odbywało się np. za pomocą Zewnętrz-nego Systemu Lokalizacji (ZSL) lub aplikacji przygotowanej przez Państwo, czyli SENT GEO. Wszyst-ko zmieni się od pierwszego października. Jeśli przewoźnik korzystał z aplikacji mobilnej, musi teraz zainstalować nową – e-TOLL PL. Dzięki temu będzie jednocześnie przekazywał dane geolo-kalizacyjne do systemu SENT i na potrzeby poboru opłat drogowych. W przypadku aplikacji, ustawodawca założył dłuższy o miesiąc okres przejściowy, czyli do 31 października będzie nadal można korzystać z aplikacji SENT GEO, ale po 30 września do pobrania będzie już tylko nowa wersja, czyli e-TOLL PL.

Zmiany dotyczą firm transportowych korzystających z Zewnętrznych Systemów Lokalizacji i wyko-nujących przewozy w ramach SENT. Niezależnie czy będą jeździć po drogach objętych systemem e-TOLL czy bezpłatnych, muszą uzyskać nowy identyfikator biznesowy na każde urządzenie. – Bez tego ani rusz. Do tej pory przewoźnicy musieli to robić sami. Teraz, by dostać nowy identyfikator muszą zgłosić się do producenta lub dostawcy urządzeń ZSL. Grupa INELO codziennie rejestruje lokalizatory i przekazuje identyfikatory biznesowe swoim klientom. Przewoźnik ma za zadanie aktywować go na platformie PUESC, co jest niezbędne do rejestracji przewozów w systemie SENT - mówi Mateusz Włoch, Grupa INELO.

Jeśli firma transportowa przewozi towary wrażliwe po drogach płatnych, może też wykorzystać urządzenie ZSL do przesyłania danych geolokalizacyjnych do e-TOLL i w ten sposób wnosić opła-ty. Musi jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii. Urządzenia ZSL montowane wcześniej mogą nie spełniać wymogów e-TOLL. Krajowa Administracja Skarbowa po przejściu całego procesu inte-gracji z nowym systemem poboru opłat wydaje producentom akredytacje potwierdzającą, że produkty danej firmy są kompatybilne. - Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem wydaje się korzy-stanie z jednego urządzenia, zarówno do systemu SENT jak i e-TOLL. Na początku warto się zo-rientować czy urządzenie zamontowane w ciężarówce jest zgodne z wymogami nowego syste-mu poboru opłat i w razie potrzeby je zaktualizować lub wymienić na nowe – dodaje Mateusz Włoch.

- Jeśli firma transportowa przewozi towary wrażliwe drogami płatnymi, to musi mieć do tego odpowiednie urządzenie, a także wspomniany nowy identyfikator biznesowy. Od momentu jego aktywacji, a najpóźniej do 30 września przewoźnik powinien z niego korzystać przy przesyłaniu danych do SENT i e-TOLL. Należy pamiętać, że nie możemy dopuścić do sytuacji, że w systemie SENT korzystamy ze starego identyfikatora, a w e-TOLL z nowego – dodaje Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

System SENT – jakie kary za przerwy w nadawaniu?

W przypadku, gdy przewoźnik w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT nie zapewni przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych naraża się na karę nawet 10 tys. zł. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora kierow-ca jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu. W razie niedo-pełnienia tego obowiązku grozi mu mandat w wysokości od 5 do 7,5 tys. zł. W jaki sposób moż-na się przed tym zabezpieczyć? Warto rozważyć wybór bardziej zaawansowanych rozwiązań telematycznych zgodnych z e-TOLL, które zagwarantują, że dane będą przesyłane w sposób cią-gły i prawidłowy.

- Informacje są bowiem wysyłane do systemu SENT i dostępne online w czasie rzeczywistym, a kierowca nie musi uczestniczyć w całym procesie i może w tym czasie skupić się na drodze. Urządzenia ZSL mają też przewagę nad aplikacją mobilną, która bywa zawodna ze względu na to, że jej działanie jest ściśle uzależnione od telefonu, Internetu, a także od kierowcy – dodaje Mateusz Włoch.

(źr. INELO)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.