Konto pracodawcy


Transporty przez porty w Calais, Coquelles i Dunkierce nadal mało bezpieczne

Nielegalni imigranci próbujący przekroczyć granicę pomiędzy Francją a Wielką Brytanią nadal stanowią duży problem dla branży transportowej, a kierowcy zawodowi realizujący przewozy z kontynentu na Wyspy Brytyjskie nie czują się bezpieczni. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa dla polskich firm transportowych, które codziennie przeprawiają się przez porty w Calais, Coquelles i Dunkierce – podkreślają eksperci OCRK. Czy istnieje jakiś sposób, aby uniknąć wtargnięcia do pojazdu nielegalnych pasażerów?

Mimo, że Komisja Europejska podjęła wiele działań, mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się za wszelką cenę do UK, to nie przynoszą one satysfakcjonujących efektów. Cierpią zwłaszcza na tym przewoźnicy drogowi, których kierowcy na co dzień borykają się z problem wykorzystania ich pojazdu do nielegalnego przekroczenia granicy francusko – brytyjskiej.  Starania francuskiego rządu skupione na ograniczeniu nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, takie jak likwidacja obozowiska w okolicach Calais, również nie przyniosły poprawy bezpieczeństwa kierowcy oraz transportu. - Obserwując rozwój sytuacji na pograniczu Francji i Wielkiej Brytanii, można wysnuć wniosek, że to Anglia bardziej aktywnie dąży do ograniczenia procederu nielegalnej imigracji. Na stronie Służby Granicznej Wielkiej Brytanii zamieszczone zostały wskazówki, które mają pomóc zabezpieczyć pojazd przed nieuprawnionym wtargnięciem (https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration). Oprócz tego służby angielskie wprowadziły wysokie kary, które mobilizują przewoźników do kontrolowania transportu – wyjaśnia Emil Nagrodzki z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.
W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy na polskich przewoźników i ich kierowców nałożono w sumie ponad milion złotych grzywny za nieumyślne przemycanie uchodźców do Wielkiej Brytanii. Za wwóz do Anglii nielegalnych imigrantów odpowiedzialność ponosi nie tylko kierowca, ale i przewoźnik drogowy. - Na szczęście, niektóre z najwyższych kar udało się obniżyć, jednak każda firma transportowa realizująca transport międzynarodowy powinna pamiętać o wdrożeniu systemu, który ograniczy ryzyko kary – tłumaczy Emil Nagrodzki. Oczekiwania strony angielskiej względem zabezpieczenia pojazdu i przeciwdziałania nielegalnej imigracji zostały ujęte w Ustawie z 1999 roku o Imigracji i Udzielaniu Azylu.

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców zebrało najważniejsze procedury, związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz prawidłowym zabezpieczeniem przewozu podczas transportu do Wielkiej Brytanii.
1. Przeszkolenie
Przede wszystkim, przewoźnik realizujący przewozy drogowe do Wielkiej Brytanii powinien wykazać wolę współpracy ze stroną angielską, poprzez przeszkolenie kierowcy. Osoba wykonująca transport w kierunku Wysp powinna zapoznać się z zasadami polityki antyimigracyjnej oraz sposobami zapobiegania wtargnięciu niepożądanej osoby na pojazd. Eksperci sugerują, aby kierowca na wypadek ewentualnej kontroli drogowej, posiadał w kabinie pojazdu kopię potwierdzającą odbycie szkolenia.
2. Oględziny – samokontrola pojazdu
W przypadku podróży przez Calais, Coquelles lub Dunkierkę, ostateczna kontrola pojazdu i skrzyni ładunkowej powinna zostać przeprowadzona przed wjazdem do strefy kontroli w Wielkiej Brytanii. W razie, gdy kierowca korzysta z innego portu, należy dokonać sprawdzenia bezpośrednio przed wjazdem na prom.
3. Dokładne planowanie postojów
Warto z wyprzedzeniem zaplanować trasy w taki sposób, aby ograniczyć do minimum postoje w małej odległości od portu. Niestety, strona angielska nie określiła w żaden sposób, jaka jest „bezpieczna odległość” parkingu, na którym można wykonać odpoczynek. Jednak kierowcy powinni pamiętać, że grupy emigrantów dokonują wtargnięć do pojazdów oddalonych nawet 300 km od portu – dodaje ekspert OCRK.
Po każdorazowym zatrzymaniu podczas przejazdu w kierunku portu, kierowca powinien sprawdzić, czy nie doszło do nieuprawnionego wtargnięcia. Czynność ta powinna zostać zapisana w dokumencie o nazwie „lista kontrolna”, który przewoźnik powinien przekazać kierowcy przed wyjazdem z bazy firmy. Dokument ten kierowca zobowiązany jest okazać służbom kontrolnym w przypadku kontroli, podczas której stwierdzono obecność nielegalnych imigrantów.
4. Zabezpieczenie pojazdu
W celu prawidłowego zabezpieczenia pojazdu, należy po ostatecznym załadunku upewnić się, że drzwi są zaplombowane, a numer plomby został zapisany w dokumentacji przewozowej oraz na liście kontrolnej. Uwagę kierowcy powinny zwrócić wszelkie przecięcia i przedarcia na plandece, szczególnie przekraczające długość 25 cm. Bardzo istotne, aby kierowca w razie kontroli, podczas której stwierdzono obecność nielegalnego imigranta, mógł wykazać, że otrzymał od przewoźnika narzędzia pozwalające mu skutecznie zabezpieczyć pojazd przed nieuprawnionym wtargnięciem osób niepożądanych – podpowiada Emil Nagrodzki.
Dodatkowe zabezpieczenia w postaci kłódek należy umieścić na wszelkich schowkach i kufrach bocznych. Działanie to jest niezbędne nie tylko ze względu na nielegalną imigrację, ale również ewentualną kradzież zawartości. Jeżeli kierowca stwierdzi, że trudno jest otworzyć lub zamknąć kłódkę, może to świadczyć o ingerencji osób trzecich.
5. Informowanie odpowiednich służb
Angielskie służby kontrolne apelują, aby w przypadku podejrzenia, że w pojeździe przebywa osoba nieuprawniona, kierowca ze względów bezpieczeństwa nie podejmował działań samodzielnie, tylko powiadomił policję lub inne właściwe instytucje.
Według brytyjskiego prawa, jeżeli kierowca celowo przewiózł nielegalnego imigranta lub inną, niepożądaną osobę na teren Wielkiej Brytanii, to grozi mu odpowiedzialność karna. Nałożenie kary jest dwuetapowe: po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, złożeniu wyjaśnień oraz przedstawieniu mocy dowodowej, przedsiębiorca ma możliwość odwołać się od decyzji. Jeśli po skorzystaniu z tej opcji nałożona kara zostanie utrzymana w mocy, właścicielowi firmy przysługuje dodatkowo odwołanie do sądu za pomocą „Formularza N161”. Jednak eksperci radzą, aby działanie takie było gruntownie przemyślane, ponieważ należy liczyć się z poniesieniem ewentualnych kosztów procesowych (w tym zastępstwa procesowego ze strony urzędu), które w przypadku Wielkiej Brytanii mogą często przekroczyć wartość kwoty sporu.

(źr. OCRK)

kobiety w logistyce
Ellina Lolis country managerem JF Hillebrand – operatora logistycznego rynku napojów i alkoholi
Polka awansowała w globalnej strukturze Grupy GEFCO
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Do czego polski przewoźnik ma najwięcej pytań?
Dachser radzi jak przygotować się na twardy Brexit
Jak przygotować kierowcę do kontroli?
Prowadzisz magazyn – lepiej sprawdź czy masz instrukcję bhp prac transportowych
Jak obniżyć koszty operacyjne firm?
Duże zmiany na rynku transportów do 3,5
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Kondycja polskiego transportu drogowego będzie słabnąć?
Cofnięty licznik plagą na polskim rynku samochodów używanych?
Czy na rynku nieruchomości logistycznych czekają nas kolejne rekordy – Prologis prognozuje rok 2019
10 lat rynku magazynowego w Polsce i 10 zmiennych, które znaczyły najwięcej
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DB Schenker modernizuje sieć krajową wdrażając 800 nadwozi wymiennych
Gefco uruchomiło przewozy kolejowe towarów ADR do Chin
Agility podsumowało 2018 rok
Prologis stworzył nowy rodzaj umowy najmu powierzchni magazynowej
7R ruszyło z kolejną inwestycją na Śląsku
Robot zamiast kuriera - FedEx Express wprowadza nowe rozwiązanie w dostawach ze skle ...
Ladies' Winter Tea 2019
W porcie gdańskim powstanie nowoczesna przestrzeń dla startupów, edukacji młodzie ...
Rail Cargo Group wybrał Spedcont na operatora przeładunków połączenia Polska-Tur ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC