Konto pracodawcy


Można odzyskać część cła od wadliwych aut z importu?

Firma doradcza Deloitte poinformowała, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 12 października wyrok (X BV (C-661/15)) dotyczący korekty należności celnych, zapłaconych z tytułu importu pojazdów, które w trakcie eksploatacji okazały się wadliwe. Wyrok ten daje podmiotom zajmującym się importem pojazdów i znajdującym się w sytuacji opisanej w ww. sprawie realną możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego cła.

O kogo chodzi?
Przykładem tutaj może być taki przypadek: „X zakupił od japońskiego producenta pojazdy samochodowe i zaimportował je na terytorium Unii Europejskiej, płacąc z tego tytułu cło. Następnie, X sprzedał pojazdy dealerom w celu ich dalszej odsprzedaży konsumentom. Pojazdy te były dotknięte różnego rodzaju ukrytymi wadami. W każdym przypadku, wady te zostały usunięte na terenie kraju przez poszczególnych dealerów. X wypłacił dealerom odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, po czym sam uzyskał odszkodowanie od japońskiego producenta. Następnie, X podjął starania w celu uzyskania korekty kwoty należnego cła, argumentując, że płatność z tytułu odszkodowania otrzymana od japońskiego producenta stanowiła korektę ceny zakupu pojazdów.” - TSUE orzekł, iż pomimo, że w momencie importu pojazdy były jedynie „potencjalnie” wadliwe, fakt ten jest wystarczający do stwierdzenia istnienia wady na potrzeby korekty wysokości należności celnych. Trybunał orzekł również, że 12-miesięczny termin na dokonanie dostosowania ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w związku z ukrytymi wadami towaru (t.j. wadami ujawnionymi po dokonaniu importu), wskazany we Wspólnotowym Kodeksie Celnym (WKC), a obecnie w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC), jest nieważny, oraz że termin na wniesienie stosownego roszczenia wynosi trzy lata, tak jak w przypadku innych wniosków o zwrot.  
Co to oznacza?
Można wskazać dwa obszary, które umożliwią uzyskanie zwrotu nadpłaconego cła:
1. TSUE orzekł, że podmiot wnioskujący o zwrot cła nie musi udowodnić, że importowany towar faktycznie był wadliwy w momencie złożenia zgłoszenia celnego (czego wymagały przywołane powyżej przepisy). Wystarczy, że istnieje ryzyko związane z jego produkcją, polegające na tym, że podczas użytkowania może on stać się wadliwy. W takim przypadku, jeżeli sprzedawca, wypełniając zobowiązanie gwarancyjne, przewidziane w umowie sprzedaży, udziela kupującemu upustu w formie pokrycia kosztów, poniesionych w celu wyeliminowania wady lub ryzyka jej wystąpienia, wartość transakcyjna ustalona dla danej transakcji może zostać odpowiednio dostosowana.
2. Przywołane wcześniej przepisy celne, ustanawiające 12-miesięczny termin na dostosowanie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w związku z wadami ukrytymi, są nieważne. Korekty cen mające miejsce po upływie 12-miesięcznego terminu nie znajdowałyby bowiem odzwierciedlenia w wartości transakcyjnej towaru, ustalonej na podstawie stosownych przepisów WKC i UKC. W konsekwencji, termin na dostosowanie cen wynosi trzy lata.

Podsumowując, wyrok wskazuje, że dla celów uzyskania zwrotu nadpłaconego cła wystarczy, że istnieje ryzyko związane z eksploatacją importowanego towaru, skutkujące korektą ceny na podstawie gwarancji umownej. Termin na złożenie wniosku o korektę, przewidziany w WKC, wynosi trzy lata (analogiczny przepis znajduje się w UKC).
Jak podkreśla Deloitte, wyrok ten ma znaczenie dla wszystkich podmiotów, które zaimportowały towary objęte gwarancją, w których następnie wykryto wady lub ryzyko ich wystąpienia. Jeżeli w przeciągu ostatnich trzech lat spółka znalazła się w takiej sytuacji, warto jest sprawdzić, czy nie daje ona podstaw do dochodzenia zwrotu nadpłaconego cła.
(źr. Deloitte)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
Jak uniknąć kary za SENT?
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
Co dla europejskiego e-commerce oznaczałby Brexit bez umowy?
Polacy, decydujący się na powrót do kraju z emigracji, mogą liczyć na dobrą pracę
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Volvo Polska z nagrodą ONZ
Grupa Raben przejmuje kolejną niemiecką firmę
Action otwiera pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce
CEVA Logistics stawia na rozwój w Azji Południowo – Wschodniej
Hillebrand opracował nowe flexitanki dające 25 proc. oszczędności
DB Schenker wdraża cyfrową platformę bookingową
Poczta Polska otworzyła kolejną sortownię - w Białymstoku
IVECO powołało nowego prezesa marki
PEKAES uruchomił terminal w Opolu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC