Dodaj ogłoszenie o pracy


Komisja Europejska o płacy minimalnej

Komentarz Piotra Żółtego, ekspert ds. Obsługi Służb Kontrolnych firmy INELO

Podczas ogłaszania pakietu drogowego w dniu 31 maja 2017 r., Komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Marianne Thyssen podkreśliła, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące delegowania pracowników do innych krajów obejmują również firmy transportowe. W trakcie prezentacji tzw. „Pakietu Drogowego” zwrócono również uwagę na fakt, że obecnie te przepisy są wprowadzone i weryfikowane tylko w kilku krajach europejskich i z punktu widzenia Komisji Europejskiej w najbliższym czasie powinny one obowiązywać w całej Unii. Dla przypomnienia, aktualnie tylko cztery kraje unijne wymagają zgłaszania i rozliczania kierowców, są to Niemcy, Francja, Włochy i Austria.

Ważną kwestią w sprawie płac minimalnych są również prowadzone przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniające EU Pilot dotyczące wprowadzenia nowych przepisów w Niemczech, Francji i Austrii. Istotny jest fakt, że postępowania te nie kwestionują stosowania płacy minimalnej w odniesieniu do kierowców, a jedynie nieproporcjonalne wymagania administracyjne związane z egzekwowaniem płacy minimalnej.
Powyższe zostało również potwierdzone propozycjami zmian zawartymi w tzw. „Pakiecie Drogowym”. W trakcie konferencji podkreślono, że w przypadku wykonywania kabotażu i przewozów międzynarodowych obecne przepisy powinny być stosowane już od przekroczenia granicy.  Natomiast według proponowanych zmian w przypadku przewozów międzynarodowych, płacę minimalną trzeba będzie stosować w sytuacji, gdy kierowca w danym kraju przebywa co najmniej 3 dni w ciągu miesiąca. Ponadto, jeśli chodzi o obowiązki administracyjne, zaproponowane zostały istotne ułatwienia dla firm transportowych, takie jak: brak konieczności wyznaczania przedstawiciela, możliwość przedstawiania dokumentacji płacowej w formie elektronicznej oraz możliwość zgłaszania kierowców na okres 6 miesięcy. Jest to niewątpliwie negatywna informacja dla polskiej branży transportowej, która od początku starała się przekonać przedstawicieli Komisji Europejskiej do wyłączenia kierowców transportu międzynarodowego z zakresu dyrektywy wprowadzającej wypłacanie płacy minimalnej.

Drugim problem jest również fakt, że nie jest znany termin wprowadzenia w życie zaproponowanych ułatwień dotyczących firm transportowych i do tego czasu kraje członkowskie nadal mogą wprowadzać wymagania zwiększające koszty i utrudniające realizację operacji transportowych. Przykładem może być wymóg ustanawiania przedstawiciela firmy w przypadku Francji czy też konieczność zgłaszania osobno każdej operacji kabotażu we Włoszech."

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.