Dodaj ogłoszenie o pracy


Płaca minimalna na terenie UE - co zawiera Pakiet Mobilności?

Pakiet planowanych rozporządzeń do transportu drogowego opublikowany został przez Komisję Europejską 31 maja 2017 pod nazwą Pakiet Mobilności. Jakie zmiany aktualnych zapisów prawa transportowego przewidują członkowie komisji i co oznaczają one dla Polski? Przed opracowaniem Pakietu Mobilności Komisja Europejska podjęła kwestie m.in. powrotów do bazy, ilości wykonywanych przejazdów na terenie obcego kraju, płacy minimalnej oraz eliminowania fikcyjnych przedsiębiorstw. Zaplanowane przez KE zmiany nie pozostaną obojętne także dla polskiej branży transportowej.

Płaca minimalna a Polska
Wśród najważniejszych założeń Pakietu Mobilności znalazł się przede wszystkim zapis o płacy minimalnej. Komisja Europejska ustaliła, że obowiązkową płacą minimalną powinni zostać objęci wszyscy kierowcy, którzy wykonują pracę na terenie obcego kraju dłużej niż 3 dni.
– Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem komisarzy z krajów Europy Wschodniej, gdyż zgodnie ich oceną może skutkować próbą eliminacji bardziej konkurencyjnych firm transportowych z rynku europejskiego. Dla rodzimych przewoźników planowana zmiana może budzić niepokój też dlatego, że w dziedzinie transportu Polska zdecydowanie dominuje na mapie Europy. Ponadto biorąc pod uwagę usytuowanie Polski trudne jest wykonanie większości kursów w czasie krótszym niż 3 dni. Państwa centralne, takie jak Niemczy czy Francja, są znacznie bardziej uprzywilejowane w tej kwestii, ze względu na bliższą odległość, jaka dzieli je od innych krajów Europy. Jednak planowane 3 dni i tak są opcją o wiele lepszą niż sytuacja obecna. Dzisiaj kierowca objęty jest płacą minimalną już w momencie samego przekroczenia granicy danego kraju. Efekt niedawnych obrad Komisji Europejskiej to także zaledwie pierwszy krok na drodze ku ich uprawomocnieniu. Pakiet Mobilności musi zostać bowiem najpierw przedłożony wyższym organom Unii – Parlamentowi i Radzie Europejskiej. W związku z tym z pewnością nie należy obawiać się rzeczywistych większych zmian na przestrzeni najbliższych miesięcy – precyzuje Mariusz Hendzel ekspert z kancelarii transportowej ITD-PIP.

Obowiązek reprezentanta w każdym kraju?
Poza zmianami w zapisach związanych z płacą minimalną Komisja Europejska podjęła także kwestię obowiązku posiadania reprezentanta w danym kraju. Ustalono oficjalnie, że nie ma konieczności dla wprowadzania takiego podmiotu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dotychczas reprezentantem w obcym kraju mógł zostać sam kierowca, wykonujący przewóz, zmiana ta nie jest tak drastyczna, choć oczywiście pozytywnie przyczyni się do braku obowiązku posiadania dodatkowej dokumentacji. Korzystna jest także decyzja o możliwości wykonania dowolnej liczby przewozów w czasie 5 dni od momentu wjazdu na teren obcego kraju. Ponadto opowiedziano się za obowiązkiem powrotu kierowcy do bazy po upływie maksymalnie 3 tygodni. Dobre zmiany zaplanowano także w zakresie opłat związanych z użytkowaniem dróg. – Komisja Europejska planuje znaczne udogodnienia w tym zakresie. Komisarze chcą, by wprowadzić jedno uniwersalne urządzenie służące ewidencjonowaniu i rozliczaniu opat drogowych za przejazd autostradami w całej Unii. Brak konieczności zmiany tzw. „boxów” przy wjeździe do każdego kraju to jednocześnie mniej dodatkowych obciążeń dla kierowcy oraz bardziej czytelny i szybszy w obsłudze system regulowania należności finansowych – podkreśla ekspert z kancelarii transportowej ITD-PIP. Wśród priorytetowych celów Komisji Europejskiej stałe miejsce znajduje walka z fikcyjnymi firmami, których identyfikacja i likwidacja wiąże się z długoterminowymi działaniami UE na rzecz utrzymania sprawiedliwej konkurencji na rynku i zwalczania nielegalnego zatrudnienia w Europie.
(źr. ITD-PIP)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.