Konto pracodawcy


MiloG – jak wyliczono pensję polskiemu kierowcy na terenie Niemiec?

Po kontroli niemieckiego Urzędu Celnego jednej z polskich firm transportowych w zakresie zastosowania się do ustawy o płacy minimalnej MiloG, ryczałt i dietę wliczono do niemieckiej płacy minimalnej. Centrum Rozliczania Kierowców przetłumaczyło na język polski tabele wyliczeń pokazujące, jak urzędnicy z Niemiec w tym pierwszym przypadku i na razie jedynym wyliczyli pensję polskich kierowców. Czy tak będzie zawsze, trudno powiedzieć, bo w myśl przysłowia - "jedna jaskółka wiosny nie czyni". Mimo to warto zapoznać się i przyjrzeć poniższym wyliczeniom.

Interesujący jest fakt, że celnicy kontrolujący dokumentację czasu pracy kierowcy zwrócili uwagę na zaliczenie noclegu kierowcy w Holandii, jako kosztu podlegającego uwzględnieniu w niemieckiej płacy minimalnej. – Praktyka kontroli przeprowadzanych przez niemieckich celników pokazuje, jak istotną kwestią jest weryfikacja obliczeń. Ze względu na skomplikowanie całego procesu oraz liczbę składowych, jakie trzeba wziąć pod uwagę, aby cały proces przeprowadzić prawidłowo, coraz więcej firm decyduje się na wsparcie ze strony specjalistów w tej dziedzinie – mówi Bartosz Najman, prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. – Przypadek skontrolowanej firmy jest dobrym przykładem na to, że taka współpraca się po prostu firmom transportowym opłaca – dodaje. Fakt, że jest to firma zatrudniająca 10 kierowców świadczy o tym, że kontrolowani są nie tylko przewoźnicy z dużym taborem samochodów ciężarowych. CRK przetłumaczyło na język polski tabele, które pozwalają na analizę kontroli rozliczeń przez niemieckich celników:
Tabela 1


Tabela nr 1 zawiera informację dotyczącą liczby odbieranych przez kierowcę noclegów w trakcie pracy na terytorium Niemiec, podczas wyjazdów w danym miesiącu, podlegających uwzględnieniu w płacy minimalnej, w przeliczeniu na polską walutę. Kwota 37,5 € za dany nocleg wynika z zapisu w umowie o pracę. Zaliczenie do minimalnego wynagrodzenia pełnej kwoty ryczałtu wynika z informacji, którą kontrolujący uzyskał od firmy, że kierowca nie ponosi rzeczywistych kosztów związanych z noclegiem. Do przeliczenia ryczałtów noclegowych na polską walutę użyto kursu kwartalnego Euro. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, kurs kwartalny na cały miesiąc jest również do przyjęcia.
Tabela 2


Tabela nr 2 zawiera informację dotyczącą liczby diet wypłaconych pracownikowi w trakcie pracy na terytorium Niemiec, podczas wyjazdów w danym miesiącu, podlegających uwzględnieniu w płacy minimalnej, z uwzględnieniem potrącenia świadczenia socjalnego (SvEV), w przeliczeniu na polska walutę. Kwota wypłacanych diet 30,00 zł oraz 49 € wynika z zapisów w umowie o pracę. Pomniejszenie kwoty diety o świadczenie socjalne wynika wytycznych niemieckiego Urzędu Celnego.

Tabela nr 3 pokazuje koszty podróży służbowych łącznie – wartości podlegające wliczeniu.

Tabela 4


Tabela nr 4 zawiera podsumowanie wyliczeń z uwzględnieniem wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego z rozbiciem na godziny planowane oraz ponadplanowe (nadgodziny). Różnica w stawkach (np. 2,38 € oraz 2,50 €) wynika z różnych stawek użytych do obliczeń stawki godzinowej (stawka zasadnicza wynikająca z umowy o pracę w przypadku „normalnych” godzin oraz wynagrodzenie minimalne w przypadku godzin nadliczbowych).

Przykład: wypłacone w lutym wynagrodzenie zasadnicze: 79,75 h * 2,38 € = 189,805 €.
Należne wynagrodzenie minimalne: 79,75 h * 8,50 € = 677,875 €.
677,875 € – 189,805 € = 488,07 € różnicy.

Godziny pracy na terytorium Niemiec ujęte do rozliczenia wynikały z przesłanego do kontrolującego raportu „Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec”. W marcu 2015 dopłata ujęta w kolumnie „Poniżej płacy minimalnej” wynika z nieprawidłowego ujęcia wyliczonej kwoty dopłaty na liście płac jako kwoty netto. Według informacji przekazanej przez niemiecki Urząd Celny, tylko kwota brutto, odpowiednio ujęta na liście płac oraz wypłacona może być potraktowana jako wyrównanie wynagrodzenia (prawidłowo została ujęta w lutym 2015 – 1 085,40 zł). W pozostałych miesiącach nie pojawiła się konieczność wyrównania płacy minimalnej.

(red za inf. Centrum Rozliczania Kierowców)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC