Konto pracodawcy


Podwójne ubezpieczenie – czy oznacza też podwójne odszkodowanie

Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca zawiera w tym samym czasie na ten sam przedmiot np. lokal usługowy od tego samego ryzyka dwie umowy ubezpieczenia u dwóch różnych ubezpieczycieli. Pytanie, co będzie jeśli zdarzy szkoda? Czy otrzyma podwójną sumę odszkodowania? Na te pytania odpowiada Joanna Urbańska – Łopatka z kancelarii TransLawyers.
Regułę w tym zakresie tworzą przepisy Kodeksu cywilnego, a sytuacja taka określana jest jako „podwójne ubezpieczenie”. Występuje ona wtedy, gdy ta sama osoba, ubezpiecza od tego samego niebezpieczeństwa ten sam przedmiot. W takiej sytuacji, co do zasady, jeśli wydarzy się szkoda, a nie umówiono się inaczej z ubezpieczycielem, wypłata odszkodowania nie może przekroczyć wysokości szkody. Zatem w sytuacji, w której mamy do czynienia z tzw. podwójnym lub nawet wielokrotnym ubezpieczeniem (kilka umów ubezpieczenia) na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, podmiot uprawniony nie otrzyma więcej niż wartość poniesionej szkody. Ubezpieczyciele zaś zobowiązani do wypłaty świadczenia proporcjonalnie. Ta zasada dotyczy ubezpieczeń mienia.
Co z ubezpieczeniami osobowymi i ubezpieczeniami OC?
Opisana wyżej zasada nie ma zastosowania w ubezpieczeniach osobowych, gdyż w ubezpieczeniach na życie oraz w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków możliwe jest sumowanie świadczeń należnych od wszystkich ubezpieczycieli, gdzie ochroną objęto w jednym czasie ten sam interes ubezpieczeniowy. Podobnie, jak się wydaje, przepis ten nie może mieć zastosowania do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, gdyż w tych ubezpieczeniach nie ma pojęcia „wartości ubezpieczeniowej”. W ubezpieczeniach tych w razie zawarcia kilku takich umów, poszkodowany może dochodzić roszczeń według swego wyboru od jednego, kilku lub wszystkich ubezpieczycieli, aż do momentu gdy wyrządzona przez ubezpieczonego szkoda nie zostanie naprawiona w całości. Należy pamiętać, że granicą dla każdego ubezpieczyciela, są postanowienia konkretnej umowy, w szczególności wyznaczające granice sumy gwarancyjnej.
Warto więc pamiętać, że dwie takie same polisy nie oznaczają podwójnego bezpieczeństwa.

(red)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
Jak uniknąć kary za SENT?
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
Co dla europejskiego e-commerce oznaczałby Brexit bez umowy?
Polacy, decydujący się na powrót do kraju z emigracji, mogą liczyć na dobrą pracę
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Volvo Polska z nagrodą ONZ
Grupa Raben przejmuje kolejną niemiecką firmę
Action otwiera pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce
CEVA Logistics stawia na rozwój w Azji Południowo – Wschodniej
Hillebrand opracował nowe flexitanki dające 25 proc. oszczędności
DB Schenker wdraża cyfrową platformę bookingową
Poczta Polska otworzyła kolejną sortownię - w Białymstoku
IVECO powołało nowego prezesa marki
PEKAES uruchomił terminal w Opolu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC