Konto pracodawcy


Podwójne ubezpieczenie – czy oznacza też podwójne odszkodowanie

Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca zawiera w tym samym czasie na ten sam przedmiot np. lokal usługowy od tego samego ryzyka dwie umowy ubezpieczenia u dwóch różnych ubezpieczycieli. Pytanie, co będzie jeśli zdarzy szkoda? Czy otrzyma podwójną sumę odszkodowania? Na te pytania odpowiada Joanna Urbańska – Łopatka z kancelarii TransLawyers.
Regułę w tym zakresie tworzą przepisy Kodeksu cywilnego, a sytuacja taka określana jest jako „podwójne ubezpieczenie”. Występuje ona wtedy, gdy ta sama osoba, ubezpiecza od tego samego niebezpieczeństwa ten sam przedmiot. W takiej sytuacji, co do zasady, jeśli wydarzy się szkoda, a nie umówiono się inaczej z ubezpieczycielem, wypłata odszkodowania nie może przekroczyć wysokości szkody. Zatem w sytuacji, w której mamy do czynienia z tzw. podwójnym lub nawet wielokrotnym ubezpieczeniem (kilka umów ubezpieczenia) na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, podmiot uprawniony nie otrzyma więcej niż wartość poniesionej szkody. Ubezpieczyciele zaś zobowiązani do wypłaty świadczenia proporcjonalnie. Ta zasada dotyczy ubezpieczeń mienia.
Co z ubezpieczeniami osobowymi i ubezpieczeniami OC?
Opisana wyżej zasada nie ma zastosowania w ubezpieczeniach osobowych, gdyż w ubezpieczeniach na życie oraz w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków możliwe jest sumowanie świadczeń należnych od wszystkich ubezpieczycieli, gdzie ochroną objęto w jednym czasie ten sam interes ubezpieczeniowy. Podobnie, jak się wydaje, przepis ten nie może mieć zastosowania do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, gdyż w tych ubezpieczeniach nie ma pojęcia „wartości ubezpieczeniowej”. W ubezpieczeniach tych w razie zawarcia kilku takich umów, poszkodowany może dochodzić roszczeń według swego wyboru od jednego, kilku lub wszystkich ubezpieczycieli, aż do momentu gdy wyrządzona przez ubezpieczonego szkoda nie zostanie naprawiona w całości. Należy pamiętać, że granicą dla każdego ubezpieczyciela, są postanowienia konkretnej umowy, w szczególności wyznaczające granice sumy gwarancyjnej.
Warto więc pamiętać, że dwie takie same polisy nie oznaczają podwójnego bezpieczeństwa.

(red)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
Just-in-time w dużym rozmiarze - dedykowany transport lotniczy do elektrowni w Austr ...
Hillebrand przejmuje kolejne spółki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC