Konto pracodawcy


Jak wyliczyć pensję kierowcy w trasie po Norwegii?

płaca minimalna kierowców w NorwegiiW Norwegii od początku lipca obowiązuje nowa stawka minimalna dla krajowych i zagranicznych kierowców dokonujących przewozu na terenie królestwa. Aby uniknąć bardzo wysokich kar za brak przestrzegania przepisów o płacy minimalnej, należy się do tego przygotować. Poniżej wyjaśniamy jak obliczyć stawkę płacy minimalnej.
Stawka płacy minimalnej dla kierowców zawodowych w Norwegii wynosi 158,32 NOK/godzinę (ok. 18 Euro). Zleceniodawcy, wykonawcy i dostawcy, którzy zawierają umowy przewozowe, obowiązani są do dostarczenia wszelkich informacji dotyczących warunków wynagradzania i warunków pracy jednak rynek transportowy musi jeszcze poczekać na dokładne wytyczne, w jaki sposób dokumenty powinny być tworzone, archiwizowane i przesyłane do służb weryfikujących poprawność naliczonych wypłat. Właściwym organem kontrolnym jest Norweska Inspekcja Pracy. Zgodnie z przepisami ustawy uczestnicy przewozu drogowego ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu zapewnienia właściwych warunków płacy i pracy. Oznacza to, że zarówno organizatorzy, zleceniodawcy, wykonawcy i podwykonawcy mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia płacy minimalnej i diety.

Minimalna stawka dla kierowców (158,32 NOK, ok. 18 euro) za godzinę, dodatkowo ma być wzbogacona o dietę, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku w wysokości 307 NOK (ok. 35 euro) za dobę. Bazując na praktyce stosowanej przy wyliczaniu płacy minimalnej w Niemczech, na poczet „norweskiej stawki minimalnej” wydaje się właściwym wliczanie należności z tytułu podróży służbowej wypłacanych wg polskich przepisów.
Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013r., w sprawie należności z tytułu podróży służbowej, maksymalna wysokość diety przysługującej kierowcy na terenie Norwegii wynosi 451 NOK (ok. 214 zł, tj. 51  euro), natomiast ryczałt za nocleg spędzony na terenie Norwegii wynosi 375 NOK (ok. 178 zł, tj. 43 euro). Jak wyliczyć zatem płacę minimalną dla kierowcy?
Wynagrodzenie minimalne za pracę w Norwegii: tj. ilość godzin pracy na terenie Norwegii x 158,32 NOK + 451 NOK diety norweskiej. Polski przewoźnik wypłaca:

a)      12 zł za godzinę pracy (płaca zasadnicza) – 8 godzin * 12 zł

96 zł

200 NOK

b)      Czas pobytu na terenie Norwegii powyżej 12 godzin = dieta (nie niższa niż 30 zł)

214 zł

451 NOK

c)       Ryczałt za nocleg spędzony na terenie Norwegii

144 zł

307 NOK

Łącznie:

454 zł

958 NOK

Należne za pracę na terenie Norwegii z dietą norweską:

756 zł

1573 NOK

Do dopłaty:

302 zł

615 NOK

1 NOK = 0,48 zł (powyższe obliczenia są przybliżone i zależne od kursu NOK wobec PLN)

Norwegia nie sprecyzowała aspektów technicznych wprowadzenia nowych przepisów, wymaganej dokumentacji i przewidywanych kar za łamanie prawa. Norwescy zleceniodawcy w założeniu ustawy mają informować firmy transportowe o konieczności dostosowania wypłat do nowych przepisów, żądając potwierdzeń odpowiednio wysokich zarobków.
(za inf. Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC