Konto pracodawcy


Korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych i zorganizowany dojazd pracowników - nowe przepisy!

24  listopada Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta przewiduje m.in. pewne istotne zmiany w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą miały wpływ na sposób rozliczania przychodu pracowników – informuje w swoim najnowszym alercie podatkowym firma doradcza Deloitte.
Co z korzystaniem z samochodów służbowych?
Jak podaje Deloitte – „nowe przepisy wprowadzają specyficzne regulacje w zakresie sposobu określania wartości świadczenia z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Jako wyjątek od ogólnych zasad określania wartości nieodpłatnych świadczeń, w przypadku pracowników wartość świadczenia obejmującego używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych będzie ustalana w sposób zryczałtowany – będzie to kwota 250 zł lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności skokowej silnika samochodu udostępnionego pracownikowi. Nowe przepisy wskazują także sposób określenia wartości powyższego świadczenia dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w razie wykorzystywania samochodu do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, a także w przypadku, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za takie świadczenie.”
Zorganizowany dowóz do pracy
Ważna zmianą zarówno dla pracodawców, jak i pracowników jest wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczenia obejmującego zorganizowany przez pracodawcę (nieodpłatny) dowóz pracowników autobusem do zakładu pracy. Istotne jest to dla wielu firm z rejonu Dolnego Śląska, czy Wielkopolski, gdzie standardem jest dowóz pracowników do centrów logistycznych.
Kogo obejmą te zmiany?
Literalnie nowe uregulowania dotyczą wyłącznie pracowników. Jak wyjaśnia Deloitte -  „nie odnoszą się one tym samym wprost do osób wynagradzanych na podstawie innych tytułów prawnych (np. umowy zlecenia, uchwał określających wynagrodzenie Członka Zarządu czy osób prowadzących jednoosobowo własną działalność).”
Co radzi Deloitte?
Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 roku. Warto zatem, aby pracodawcy  zwrócili uwagę na sposób rozliczania samochodów służbowych oraz zrewidowali dotychczasową praktykę w zakresie rozliczania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczenia obejmującego używanie przez pracowników (a także osoby zaangażowane przez dany podmiot na podstawie innych tytułów prawnych) samochodów służbowych dla celów prywatnych. Powyższe jest tym istotniejsze, że ustawodawca na obecnym etapie nie przewiduje dostosowania przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych do nowego brzmienia przepisów podatkowych.
(źr. Deloitte)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC