Konto pracodawcy


Korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych i zorganizowany dojazd pracowników - nowe przepisy!

24  listopada Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta przewiduje m.in. pewne istotne zmiany w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą miały wpływ na sposób rozliczania przychodu pracowników – informuje w swoim najnowszym alercie podatkowym firma doradcza Deloitte.
Co z korzystaniem z samochodów służbowych?
Jak podaje Deloitte – „nowe przepisy wprowadzają specyficzne regulacje w zakresie sposobu określania wartości świadczenia z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Jako wyjątek od ogólnych zasad określania wartości nieodpłatnych świadczeń, w przypadku pracowników wartość świadczenia obejmującego używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych będzie ustalana w sposób zryczałtowany – będzie to kwota 250 zł lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności skokowej silnika samochodu udostępnionego pracownikowi. Nowe przepisy wskazują także sposób określenia wartości powyższego świadczenia dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w razie wykorzystywania samochodu do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, a także w przypadku, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za takie świadczenie.”
Zorganizowany dowóz do pracy
Ważna zmianą zarówno dla pracodawców, jak i pracowników jest wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczenia obejmującego zorganizowany przez pracodawcę (nieodpłatny) dowóz pracowników autobusem do zakładu pracy. Istotne jest to dla wielu firm z rejonu Dolnego Śląska, czy Wielkopolski, gdzie standardem jest dowóz pracowników do centrów logistycznych.
Kogo obejmą te zmiany?
Literalnie nowe uregulowania dotyczą wyłącznie pracowników. Jak wyjaśnia Deloitte -  „nie odnoszą się one tym samym wprost do osób wynagradzanych na podstawie innych tytułów prawnych (np. umowy zlecenia, uchwał określających wynagrodzenie Członka Zarządu czy osób prowadzących jednoosobowo własną działalność).”
Co radzi Deloitte?
Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 roku. Warto zatem, aby pracodawcy  zwrócili uwagę na sposób rozliczania samochodów służbowych oraz zrewidowali dotychczasową praktykę w zakresie rozliczania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczenia obejmującego używanie przez pracowników (a także osoby zaangażowane przez dany podmiot na podstawie innych tytułów prawnych) samochodów służbowych dla celów prywatnych. Powyższe jest tym istotniejsze, że ustawodawca na obecnym etapie nie przewiduje dostosowania przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych do nowego brzmienia przepisów podatkowych.
(źr. Deloitte)

kobiety w logistyce
Kobiety w logistyce - DB Schenker Ukraina z nową dyrektor zarządzającą
Monika Duda dyrektorem zarządzającym DHL Supply Chain
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Rząd wprowadza pakiet Slim VAT – co to oznacza dla przedsiębiorców?
Jak wyłapać „czarne owce” – czy kontrole pracowników na home office będą s ...
Co to jest SENT i jak wygląda monitorowanie pojazdów?
Pakiet mobilności i jego możliwe konsekwencje
Oszczędność Volvo FH z I-Save wynosi nawet do 10 procent
Trzy dni na zwrot środków z rachunku VAT – idą zmiany w split payment
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy akcyzowa pułapka wstrząśnie branżą olejów smarowych?
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Kuehne+Nagel wzmacnia swoją sieć obsługi farmaceutyków, także szczepionek
Volvo Trucks uruchamia w Polsce sprzedaż 4 nowych modeli samochodów ciężarowych
FM Logistic rozpoczyna współpracę z Grohe
Aż 95 proc. Polaków chce kaucji za opakowania po napojach – czy rząd wprowadzi t ...
Poczta Polska przywróciła obsługę przesyłek do Gruzji i Tajwanu
Szczepionka na Covid-19 w IV kwartale 2020? – DHL już opracował jej łańcuch dos ...
reklama
Podróż z jednym boxem EETS
Delta Trans zakończyła wdrażanie systemu WMS
Prologis podnosi standardy w obszarze ochrony środowiska - Raport ESG 2019
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC