Konto pracodawcy


Zarządzanie czasem pracy w świetle obowiązujących przepisów

Prawidłowe zarządzanie czasem pracy stanowi pomocne lub wręcz nieodzowne narzędzie przy realizacji wyznaczonych do wykonania zadań. Nie zawsze musi wiązać się ze  szczególną dyspozycyjnością wykonawców - elementem który pojawia się jako jedno z kryteriów, na etapie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Umiejętne zarządzanie, pozwala na właściwe określenie kolejności wykonywanych zadań, w zależności od priorytetów i ważności a odpowiednie ich rozplanowanie  może zdecydowanie zwiększyć  efektywność i przynieść wyłącznie wymierne korzyści. Przy zatrudnianiu pracowników na podstawie nawiązanego stosunku pracy, pracodawcy zobligowani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa  pracy, w tym dotyczących czasu pracy. Niektóre z regulacji są dość sztywne. Z drugiej  strony, przy skorzystaniu z pewnych rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę, pojawiają się możliwości bardziej swobodnego ustalania reguł w zakresie czasu pracy, do których należą między innymi: zastosowanie dogodnego systemu czasu pracy oraz długości przyjętego okresu rozliczeniowego. Jest to istotne, zwłaszcza jeśli specyfika prowadzonej działalności, wiąże się ze wzmożoną ilością zamówień w określonych porach roku oraz z „przestojem” w innych okresach. Odpowiednie zastosowanie prawa, pozwala niejednokrotnie na uniknięcie ryzyka niezrealizowania postawionych zadań, zgodnie z wcześniejszymi  założeniami, nie ponosząc jednocześnie, dodatkowych kosztów.

Przepisy kodeksu pracy jednoznacznie określają, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 kodeksu pracy). Wprowadzając w zakładzie podstawowy system czasu pracy, musimy liczyć się z tym, że pracownicy świadczyć będą pracę w wymiarze 8 godzin na dobę, a praca powyżej tego wymiaru stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Korzystne zatem wydaje się, zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy, który może być wdrożony, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Wówczas dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Przedłużony dobowy wymiar  czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniem wolnym od pracy. Taką formą są zainteresowani najczęściej sami pracownicy, gdyż w ogólnym rozrachunku mają do dyspozycji więcej dni wolnych w porównaniu do zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
Jak uniknąć kary za SENT?
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
Co dla europejskiego e-commerce oznaczałby Brexit bez umowy?
Polacy, decydujący się na powrót do kraju z emigracji, mogą liczyć na dobrą pracę
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Volvo Polska z nagrodą ONZ
Grupa Raben przejmuje kolejną niemiecką firmę
Action otwiera pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce
CEVA Logistics stawia na rozwój w Azji Południowo – Wschodniej
Hillebrand opracował nowe flexitanki dające 25 proc. oszczędności
DB Schenker wdraża cyfrową platformę bookingową
Poczta Polska otworzyła kolejną sortownię - w Białymstoku
IVECO powołało nowego prezesa marki
PEKAES uruchomił terminal w Opolu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC