Konto pracodawcy


Zarządzanie czasem pracy w świetle obowiązujących przepisów

Prawidłowe zarządzanie czasem pracy stanowi pomocne lub wręcz nieodzowne narzędzie przy realizacji wyznaczonych do wykonania zadań. Nie zawsze musi wiązać się ze  szczególną dyspozycyjnością wykonawców - elementem który pojawia się jako jedno z kryteriów, na etapie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Umiejętne zarządzanie, pozwala na właściwe określenie kolejności wykonywanych zadań, w zależności od priorytetów i ważności a odpowiednie ich rozplanowanie  może zdecydowanie zwiększyć  efektywność i przynieść wyłącznie wymierne korzyści. Przy zatrudnianiu pracowników na podstawie nawiązanego stosunku pracy, pracodawcy zobligowani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa  pracy, w tym dotyczących czasu pracy. Niektóre z regulacji są dość sztywne. Z drugiej  strony, przy skorzystaniu z pewnych rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę, pojawiają się możliwości bardziej swobodnego ustalania reguł w zakresie czasu pracy, do których należą między innymi: zastosowanie dogodnego systemu czasu pracy oraz długości przyjętego okresu rozliczeniowego. Jest to istotne, zwłaszcza jeśli specyfika prowadzonej działalności, wiąże się ze wzmożoną ilością zamówień w określonych porach roku oraz z „przestojem” w innych okresach. Odpowiednie zastosowanie prawa, pozwala niejednokrotnie na uniknięcie ryzyka niezrealizowania postawionych zadań, zgodnie z wcześniejszymi  założeniami, nie ponosząc jednocześnie, dodatkowych kosztów.

Przepisy kodeksu pracy jednoznacznie określają, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 kodeksu pracy). Wprowadzając w zakładzie podstawowy system czasu pracy, musimy liczyć się z tym, że pracownicy świadczyć będą pracę w wymiarze 8 godzin na dobę, a praca powyżej tego wymiaru stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Korzystne zatem wydaje się, zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy, który może być wdrożony, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Wówczas dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Przedłużony dobowy wymiar  czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniem wolnym od pracy. Taką formą są zainteresowani najczęściej sami pracownicy, gdyż w ogólnym rozrachunku mają do dyspozycji więcej dni wolnych w porównaniu do zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
ID Logistics - dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc.
Ponad 100 proc. więcej wydali kupujący na kwietniowych e-zakupach
11,3 mln ton przeładowanych w I kwartale 2020 w Porcie Gdańsk
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
Grupa Raben ponownie Marką Godną Zaufania
Agility realizuje kontrakty dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC