Konto pracodawcy


Kierowcy są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztu noclegu

Zapewnienie noclegu kierowcy w kabinie pojazdu nie zwalnia z obowiązku wypłaty ryczałtu za koszty noclegu – informuje w swoim alercie prawnym firma doradcza Deloitte, cytując uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego.

W swoim alercie pt. „Za nocleg kierowcy w kabinie pojazdu należy się wypłata ryczałtu – wyrok Sądu Najwyższego”, firma Deloitte wskazuje na istotną uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II PZP 1/14. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały, które pozwala zapoznać się z dokonaną przez Sąd analizą problemu.
Jak przypomina autor alertu - Jakub Gilgenast, Manager, Deloitte Legal - Sąd Najwyższy zmierzył się z wątpliwościami związanymi z noclegami kierowców w kabinach pojazdów oraz koniecznością wypłaty ryczałtu za takie noclegi w przypadku uznania, że pracodawca nie zapewnił kierowcy bezpłatnego noclegu w podróży służbowej. Rozstrzygając pojawiające się w orzecznictwie rozbieżności, Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)”.

W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały skład orzekający zwrócił uwagę przede wszystkim na konieczność rozróżnienia pojęcia „miejsce do spania” od pojęcia „bezpłatnego noclegu”. Pierwsze z powyższych pojęć zostało użyte zarówno w prawie międzynarodowym (Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR), prawie europejskim (Rozporządzeniu nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego), jak i w prawie polskim (Ustawie o czasie pracy kierowców). Jednakże Sąd Najwyższy wskazał, iż pojęcie „miejsca do spania” ma znaczenie tylko przy badaniu, czy kierowcy zostało zapewnione prawo do dobowego odpoczynku, gwarantowane w ww. aktach prawnych. Jak wskazuje ekspert Deloitte - Zapewnienie „bezpłatnego noclegu”, który przewiduje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (obecnie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.) jest jednak pojęciem szerszym i zasadniczo odnosi się do usługi hotelowej, na którą poza miejscem do spania składa się także zapewnienie innych potrzeb socjalnych. Stąd też wniosek Sądu Najwyższego, iż zapewnienie „miejsca do spania” nie oznacza zapewnienia „bezpłatnego noclegu”. W związku z powyższym kierowcy są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztu noclegu, a jeśli nie przedstawią rachunków dokumentujących ich wydatki na nocleg – do otrzymania ryczałtu za nocleg, nawet jeśli w kabinach pojazdów znajdowało się miejsce do spania.

Uzasadnienie uchwały praktycznie przesądza wszelkie wątpliwości w przedstawionej sprawie i otwiera drogę do dochodzenia roszczeń przez kierowców w postaci wypłaty ryczałtu za noclegi w kabinach pojazdów z tytułu niezapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Przypominamy, że w konsekwencji uznania ww. roszczeń kierowców, jako wynikających ze stosunku pracy łączącego kierowcę z jego pracodawcą, termin przedawnienia roszczeń liczyć należy na zasadach ogólnych jak dla roszczeń z tytułu świadczonej pracy i wynosi on 3 lata – podsumowuje w alercie Jakub Gilgenast, Manager, Deloitte Legal.
(źr. Deloitte / Alert prawny nr 11/2014, www.deloittelegal.pl)

kobiety w logistyce
30 lat w Polsce – jaki przepis na sukces ma prezes firmy LOXX – Iwona Betlejewska?
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
reklama
Mniej paliwa, mniej CO2 - dlaczego ekonomika paliwowa jest tak ważna?
Tarcze antykryzysowe okiem doradcy podatkowego
Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie dotyczą kierowców?!
ABC postępowania celnego
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy akcyzowa pułapka wstrząśnie branżą olejów smarowych?
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
IKEA uruchomiła w Polsce nowy magazyn tranzytowy
Port Gdańsk w pierwszej 20 portów europejskich
Renault Trucks Polska wprowadza nową aplikację ONSIGHT CONNECT do diagnozy usterek ...
Hillebrand rozwija zrównoważone łańcuchy dostaw dla branży beverage
DHL Express dołącza do swojej floty nowe frachtowce Boeing 767-300 Freighters
DB Schenker otworzy nowy terminal na Lubelszczyźnie
FM Logistic uruchamia kolejną platformę logistyczną dla Polpharmy
CEVA Logistics uruchomiła innowacyjną platformę do zarządzania transportem - myCE ...
Nestlé dołączyło do European Clean Trucking Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC