Konto pracodawcy


Kierowcy są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztu noclegu

Zapewnienie noclegu kierowcy w kabinie pojazdu nie zwalnia z obowiązku wypłaty ryczałtu za koszty noclegu – informuje w swoim alercie prawnym firma doradcza Deloitte, cytując uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego.

W swoim alercie pt. „Za nocleg kierowcy w kabinie pojazdu należy się wypłata ryczałtu – wyrok Sądu Najwyższego”, firma Deloitte wskazuje na istotną uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II PZP 1/14. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały, które pozwala zapoznać się z dokonaną przez Sąd analizą problemu.
Jak przypomina autor alertu - Jakub Gilgenast, Manager, Deloitte Legal - Sąd Najwyższy zmierzył się z wątpliwościami związanymi z noclegami kierowców w kabinach pojazdów oraz koniecznością wypłaty ryczałtu za takie noclegi w przypadku uznania, że pracodawca nie zapewnił kierowcy bezpłatnego noclegu w podróży służbowej. Rozstrzygając pojawiające się w orzecznictwie rozbieżności, Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)”.

W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały skład orzekający zwrócił uwagę przede wszystkim na konieczność rozróżnienia pojęcia „miejsce do spania” od pojęcia „bezpłatnego noclegu”. Pierwsze z powyższych pojęć zostało użyte zarówno w prawie międzynarodowym (Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR), prawie europejskim (Rozporządzeniu nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego), jak i w prawie polskim (Ustawie o czasie pracy kierowców). Jednakże Sąd Najwyższy wskazał, iż pojęcie „miejsca do spania” ma znaczenie tylko przy badaniu, czy kierowcy zostało zapewnione prawo do dobowego odpoczynku, gwarantowane w ww. aktach prawnych. Jak wskazuje ekspert Deloitte - Zapewnienie „bezpłatnego noclegu”, który przewiduje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (obecnie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.) jest jednak pojęciem szerszym i zasadniczo odnosi się do usługi hotelowej, na którą poza miejscem do spania składa się także zapewnienie innych potrzeb socjalnych. Stąd też wniosek Sądu Najwyższego, iż zapewnienie „miejsca do spania” nie oznacza zapewnienia „bezpłatnego noclegu”. W związku z powyższym kierowcy są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztu noclegu, a jeśli nie przedstawią rachunków dokumentujących ich wydatki na nocleg – do otrzymania ryczałtu za nocleg, nawet jeśli w kabinach pojazdów znajdowało się miejsce do spania.

Uzasadnienie uchwały praktycznie przesądza wszelkie wątpliwości w przedstawionej sprawie i otwiera drogę do dochodzenia roszczeń przez kierowców w postaci wypłaty ryczałtu za noclegi w kabinach pojazdów z tytułu niezapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Przypominamy, że w konsekwencji uznania ww. roszczeń kierowców, jako wynikających ze stosunku pracy łączącego kierowcę z jego pracodawcą, termin przedawnienia roszczeń liczyć należy na zasadach ogólnych jak dla roszczeń z tytułu świadczonej pracy i wynosi on 3 lata – podsumowuje w alercie Jakub Gilgenast, Manager, Deloitte Legal.
(źr. Deloitte / Alert prawny nr 11/2014, www.deloittelegal.pl)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
Just-in-time w dużym rozmiarze - dedykowany transport lotniczy do elektrowni w Austr ...
Hillebrand przejmuje kolejne spółki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC