Konto pracodawcy


Nocleg kierowców w kabinie pojazdu pod lupą Sądu Najwyższego – czy będą masowe pozwy i zwrot kosztów?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167), które – przy braku wewnętrznych regulacji u pracodawcy – stosuje się także do pracowników zatrudnionych w podmiotach prywatnych, stwarza możliwość domagania się przez kierowców zwrotu kosztów z tytułu noclegu podczas podróży służbowej – wyjaśnia w swoim alercie prawnym firma doradcza Deloitte.
Deloitte śledzi problem i orzecznictwo w zakresie ww. Rozporządzenia. Jak wyjaśnia prawnik firmy doradczej Deloitte – Mariusz Śroń:
„Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek ponoszenia kosztów podróży służbowej, m.in. noclegu pracownika. Jeśli pracodawca nie zapewni bezpłatnego noclegu, pracownikowi przysługuje 1) zwrot jego kosztów (który może nastąpić na podstawie rachunku) albo 2) w przypadku gdy pracownik nie poniósł kosztów – wypłata ryczałtu. W praktyce oraz w orzecznictwie sądowym powstały wątpliwości związane z noclegiem w kabinie pojazdu w czasie wykonywania obowiązków przez zawodowych kierowców. Także Sąd Najwyższy przedstawia rozbieżne stanowiska, co do zwolnienia, bądź obowiązku poniesienia przez pracodawcę zryczałtowanych kosztów w przypadku noclegu kierowcy w kabinie samochodu.
W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy uznał, iż stworzenie kierowcy możliwości spania w kabinie samochodu nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu przez pracodawcę. Zdaniem Sądu zapewnienie bezpłatnego noclegu, nie może bowiem ograniczać się tylko do spania, ale powinno obejmować również także inne życiowe, niezbędne czynności związane z noclegiem, jak choćby dostęp do infrastruktury sanitarno-higienicznej. Zdaniem Sądu dla powstania roszczenia o ryczałt za nocleg, nie jest istotne, czy w rzeczywistości pracownik poniósł koszty noclegu.
W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał, iż korzystanie przez kierowcę w czasie nocnego wypoczynku z miejsca przeznaczonego do spania w kabinie pojazdu, powoduje niemożność ubiegania się o zwrot ryczałtu z tego tytułu.
Powyższa rozbieżność zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta w najbliższym czasie na skutek zagadnienia prawnego, skierowanego do rozpoznania przez skład powiększony Sądu Najwyższego. Jeśli skład orzekający uzna, iż nocleg w kabinie samochodu nie jest zapewnieniem bezpłatnego noclegu, konsekwencją mogą być masowe pozwy w stosunku do przedsiębiorców przewozowych ze strony pracowników.”
(Opr. źr. Deloitte/ aut. Mariusz Śroń)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC