Konto pracodawcy


Ułatwienia w doładunkach i przeładunkach w procedurze uproszczonej

Na stronie Służby Celnej opublikowano informacje na temat ułatwień dla przedsiębiorców, którzy mają pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych w doładunkach i przeładunkach towarów.
I tak w wywozie
Przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu od końca stycznia mogą łatwiej doładowywać i przeładowywać towary objęte uprzednio procedurą wywozu w polskim urzędzie.
Mogą oni uzyskać pozwolenie na samodzielne zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych. Pozwolenie takie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora właściwej izby celnej i stanowi rozszerzenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Takie uprawnienia można otrzymać także w przypadku ubiegania się o nowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.
W praktyce oznacza to możliwość samodzielnego zdejmowania plomb celnych i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy konsolidacji przesyłek. Upoważniony przedsiębiorca będzie mógł zdjąć plombę celną, doładować towar, a następnie założyć własną plombę. Dotychczas takie doładunki i przeładunki mogły odbywać się jedynie w oddziałach celnych lub w  obecności funkcjonariusza Służby Celnej.
Z analogicznej możliwości upoważnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać także w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które uprzednio zostały odprawione w wywozie bez plomb celnych.
Ułatwienie dotyczy wyłącznie podmiotów, które posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

W tranzycie
Od końca stycznia przedsiębiorcy mogą również łatwiej przeładowywać towary w tranzycie wspólnotowym/wspólnym (w transporcie drogowym), jeżeli na pojazd wcześniej nie założono plomb celnych. W takim przypadku naczelnik urzędu celnego (na wniosek zainteresowanego podmiotu) wyda wyprzedzającą, generalną i bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków towarów w tranzycie. Z wnioskiem o udzielenie zgody mogą występować osoby faktycznie zaangażowane w operacje tranzytowe (korzystające lub niekorzystające z uproszczeń w tranzycie), które przeładunków faktycznie dokonują, np. przewoźnicy, spedytorzy, przeładowcy, odbiorcy, główni zobowiązani.
Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego dla miejsca, gdzie przeładunki są dokonywane. Wnioskodawca powinien wskazać, w jakich sytuacjach zamierza dokonywać przeładunków i dlaczego uważa je za konieczne oraz powinien zawrzeć oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za to, aby po dokonanym przeładunku, środki przewozowe z ładunkiem nie przekraczały dopuszczalnych norm wagowych. Zgoda wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.
Uproszczenie nie dotyczy procedury TIR lub innych niż drogowy rodzajów transportu.
Korzystając z tych ułatwień, nie będzie trzeba jechać do oddziału celnego, ani wnioskować o obecność funkcjonariusza Służby Celnej, a towar będzie można doładować lub przeładować szybciej i z wykorzystaniem własnych zasobów, sprzętu i wyposażenia.
źrodło: Służba Celna

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC