Konto pracodawcy


Ułatwienia w doładunkach i przeładunkach w procedurze uproszczonej

Na stronie Służby Celnej opublikowano informacje na temat ułatwień dla przedsiębiorców, którzy mają pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych w doładunkach i przeładunkach towarów.
I tak w wywozie
Przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu od końca stycznia mogą łatwiej doładowywać i przeładowywać towary objęte uprzednio procedurą wywozu w polskim urzędzie.
Mogą oni uzyskać pozwolenie na samodzielne zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych. Pozwolenie takie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora właściwej izby celnej i stanowi rozszerzenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Takie uprawnienia można otrzymać także w przypadku ubiegania się o nowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.
W praktyce oznacza to możliwość samodzielnego zdejmowania plomb celnych i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy konsolidacji przesyłek. Upoważniony przedsiębiorca będzie mógł zdjąć plombę celną, doładować towar, a następnie założyć własną plombę. Dotychczas takie doładunki i przeładunki mogły odbywać się jedynie w oddziałach celnych lub w  obecności funkcjonariusza Służby Celnej.
Z analogicznej możliwości upoważnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać także w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które uprzednio zostały odprawione w wywozie bez plomb celnych.
Ułatwienie dotyczy wyłącznie podmiotów, które posiadają pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.

W tranzycie
Od końca stycznia przedsiębiorcy mogą również łatwiej przeładowywać towary w tranzycie wspólnotowym/wspólnym (w transporcie drogowym), jeżeli na pojazd wcześniej nie założono plomb celnych. W takim przypadku naczelnik urzędu celnego (na wniosek zainteresowanego podmiotu) wyda wyprzedzającą, generalną i bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków towarów w tranzycie. Z wnioskiem o udzielenie zgody mogą występować osoby faktycznie zaangażowane w operacje tranzytowe (korzystające lub niekorzystające z uproszczeń w tranzycie), które przeładunków faktycznie dokonują, np. przewoźnicy, spedytorzy, przeładowcy, odbiorcy, główni zobowiązani.
Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego dla miejsca, gdzie przeładunki są dokonywane. Wnioskodawca powinien wskazać, w jakich sytuacjach zamierza dokonywać przeładunków i dlaczego uważa je za konieczne oraz powinien zawrzeć oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za to, aby po dokonanym przeładunku, środki przewozowe z ładunkiem nie przekraczały dopuszczalnych norm wagowych. Zgoda wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.
Uproszczenie nie dotyczy procedury TIR lub innych niż drogowy rodzajów transportu.
Korzystając z tych ułatwień, nie będzie trzeba jechać do oddziału celnego, ani wnioskować o obecność funkcjonariusza Służby Celnej, a towar będzie można doładować lub przeładować szybciej i z wykorzystaniem własnych zasobów, sprzętu i wyposażenia.
źrodło: Służba Celna

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC