Konto pracodawcy


O transporcie materiałów niebezpiecznych – co wiedzieć powinieneś?

Skrót ADR najczęściej jest kojarzony z materiałem niebezpiecznym i słusznie, ale ten skrót znaczy nieco więcej, bo zawiera cały zbiór przepisów i zasad postępowania, warunkujących bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków.


Istnieje wiele branż, w których transport będzie wymagał obsługi według zasad ADR. Obejmie on choćby przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetykę, a w niej także energetykę jądrową. We wszystkich wspomnianych, pełna kontrola nad procesem transportu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa.
- Utrata kontroli nad tym procesem może doprowadzić do np. uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, żrących, trujących, promieniotwórczych, wybuchowych itp. Również rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem, różnym od atmosferycznego, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz może prowadzić do zniszczenia lub poważnego skażenia środowiska - mówi Krzysztof Matusiak, Kierownik Operacyjny Spedycji Krajowej Regionu Centrum, DSV Road.
W 1951 roku na forum Komisji Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono potrzebę ujednolicenia wymagań dla transportu kolejowego, drogowego i drogami śródlądowymi materiałów niebezpiecznych. W wyniku podjętych przez grupę roboczą (WP 15) prac 30 września 1957 roku w Genewie sporządzono Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).     
 
- Przepisy te ulegają modyfikacjom w cyklach 2 letnich, więc dochowanie ciągłej zgodności działań transportowych wymaga stałej kontroli i cyklicznych szkoleń. Jednak zgodność z przepisami to dopiero początek, ponieważ w DSV stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo. Właśnie dlatego wszystkie osoby zajmujące się załadunkiem, rozładunkiem oraz wykonywaniem transportu i jego organizacją, jeśli ich obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, są cyklicznie szkolone w zakresie wymagań, związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków. Celem szkoleń jest przybliżenie zasad i wymagań związanych z poszczególnymi aktywnościami w zakresie szeroko rozumianego transportu materiałów niebezpiecznych – mówi Krzysztof Matusiak, Kierownik Operacyjny Spedycji Krajowej Regionu Centrum, DSV Road.

Udział materiałów niebezpiecznych w łańcuchach logistycznych z każdym rokiem sukcesywnie rośnie. Materiały niebezpieczne, zawarte w produktach klientów to nie tylko chemia gospodarcza, farby i lakiery, chemia budowlana, środki ochrony roślin, ale także produkty farmaceutyczne, czy komponenty do ich wytworzenia. Równie istotna, jak samo przestrzegane zasad bezpieczeństwa, jest także możliwość potwierdzenia wysokich standardów jakościowych przez niezależne jednostki. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi SQAS.

Safety & Quality Assessment System (SQAS) to narzędzie służące badaniu i określaniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych, podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi, podlegającymi umowie europejskiej ADR ryzyka przez podmioty występujące w łańcuchu logistycznym. Badaniu temu poddają się firmy z branży TSL pracujące na rzecz producentów chemicznych - dystrybutorzy, magazyny, transport drogowy, terminale przeładunkowe. SQAS wprowadza szczegółowe branżowe wymagania producentów chemicznych i pokrewnych zwiększające ilość i obszar elementów kontrolowanych, a co za tym idzie, powoduje poprawę bezpieczeństwa prowadzonych operacji.

- W I kwartale 2014 r. DSV Road poddał się badaniu SQAS w zakresie transportu produktów chemicznych, aby potwierdzić wysokie standardy bezpieczeństwa, realizowane, w trakcie przewozów produktów chemicznych. DSV Road obsługuje firmy z branży chemicznej, spełniając wymagania systemu zarządzania jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w którym wypracowane standardy ograniczają ryzyko biznesowe. Opracowane są również zasady postępowania w sytuacjach niestandardowych (awaryjnych), które określają działania w celu minimalizacji poniesienia strat - mówi Jacek Poszust, Specjalista ds. BHP w DSV Road.

Generalna zasada systemu SQAS zawiera współodpowiedzialność za własną działalność oraz za podwykonawców partnerów w pełnym łańcuchu dostaw. Ta zasada jest szczególnie ważna w przypadku działalności spedycyjnej: podzlecając przewóz innej firmie operator logistyczny musi bowiem uprzednio szczegółowo zbadać, czy spełnia ona wszystkie wymogi ustawowe i prawne oraz szereg dodatkowych wymagań przemysłu chemicznego związanych z odpowiedzialnością za przewożony produkt, ludzi i środowisko.
(red)

Zobacz także:
kobiety w logistyce
30 lat w Polsce – jaki przepis na sukces ma prezes firmy LOXX – Iwona Betlejewska?
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Tarcze antykryzysowe okiem doradcy podatkowego
Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie dotyczą kierowców?!
ABC postępowania celnego
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
Jak zagraniczna sprzedaż może pomóc firmom w czasie pandemii? - komentarz DHL
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Nestlé dołączyło do European Clean Trucking Alliance
Gebrüder Weiss przejmuje część działalności Ipsen Logistics
Powstała nowa zwrotna butelka PET - czy czeka nas opakowaniowa rewolucja?
ID Logistics podsumowało I półrocze - wzrost sprzedaży o 4,3 proc.
Dobre wyniki po pierwszej połowie roku w Kuehne+Nagel
Firmy znów szukają magazynów buforowych
Włączamy czystą energię dla Polski!
Jest tak duża sprzedaż w internecie, że UPS będzie dostarczał paczki także w so ...
To branża FMCG zmienia w Polsce e-commerce
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC