Konto pracodawcy


Przeładunek w tranzycie na inny środek transportu

Departament  Polityki Celnej w resorcie finansów przygotował dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgody generalnej na przeładunki na inny środek transportu w tranzycie
Stało się tak, ze względu na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców w zakresie zmiany zasad postępowania przy przeładunku na inny środek transportu w procedurze tranzytu, wprowadza się nowe rozwiązanie, które powinno mieć zastosowanie w sytuacjach gdy zachodzi konieczność dokonywania przeładunków (specyficzna sytuacja logistyczna), a na pojazd nie zostały założone zamknięcia celne lub innego typu plomby, zaakceptowane przez urząd wyjścia, mające na celu zapewnienie tożsamości towarów.

Zgodnie z art. 360 ust. 1 lit c), jak również z zapisami Załącznika 37, Tytuł II, Część B, dot. pola 55 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, przewoźnik jest zobowiązany dokonać wymaganych wpisów w Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym i przedstawić go wraz z przesyłką organom celnym państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się środek transportu w przypadku przeładunku towarów na inny środek transportu. Przeładunek ten musi zostać dokonany pod nadzorem organów celnych, które mogą jednakże zezwolić na dokonanie przeładunku bez ich nadzoru.

W przypadku gdy na pojazd nie nałożono zamknięć, a tożsamość towarów może być zapewniona w inny sposób, to w określonych sytuacjach i po spełnieniu pewnych warunków organ celny może wydać podmiotowi wyprzedzającą, generalną i bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków. Zgoda taka powinna mieć formę decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 207 ustawy – Ordynacja podatkowa. Podstawą materialnoprawną do wydania decyzji jest natomiast art. 360 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Z wnioskiem o udzielenie zgody może wystąpić osoba faktycznie zaangażowana w operacje tranzytowe, których maja dotyczyć przeładunki, np. przewoźnik, spedytor, przeładowca, odbiorca, główny zobowiązany. Organem wydającym decyzje w pierwszej instancji jest naczelnik urzędu celnego, właściwy dla miejsca, gdzie przeładunki miałyby być dokonywane. Zastosowanie ma standardowy tryb odwoławczy, a organem drugiej instancji jest dyrektor izby celnej.
Przedmiotowa zgoda jest niezależna od faktu posiadania bądź nieposiadania przez dany podmiot pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie, bowiem w szczególności ułatwienie to dedykowane jest podmiotom niekorzystajacym z procedury uproszczonej.

Zgoda jest formą ułatwienia czynności, w sytuacjach gdy zachodzi konieczność dokonywania przeładunków (specyficzna sytuacja logistyczna), a jednocześnie nie ma wątpliwości odnośnie zapewnienia tożsamości towarów przez przedsiębiorcę. We wniosku podmiot powinien wyjaśnić, w jakich sytuacjach zamierza dokonywać przeładunków i dlaczego uważa je za konieczne.
Ponadto we wniosku podmiot powinien zawrzeć oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za to, aby po dokonanym przeładunku środki przewozowe z ładunkiem nie przekraczały dopuszczalnych norm wagowych.
Zgoda powinna mieć charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem możliwości jej uchylenia albo cofnięcia. Podstawą prawną uchylenia albo cofnięcia takiej decyzji jest, odpowiednio, art. 8 albo art. 9 WKC.

za info Departament  Polityki Celnej

kobiety w logistyce
Kobiety w logistyce - DB Schenker Ukraina z nową dyrektor zarządzającą
Monika Duda dyrektorem zarządzającym DHL Supply Chain
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Rząd wprowadza pakiet Slim VAT – co to oznacza dla przedsiębiorców?
Jak wyłapać „czarne owce” – czy kontrole pracowników na home office będą s ...
Co to jest SENT i jak wygląda monitorowanie pojazdów?
Pakiet mobilności i jego możliwe konsekwencje
Oszczędność Volvo FH z I-Save wynosi nawet do 10 procent
Trzy dni na zwrot środków z rachunku VAT – idą zmiany w split payment
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy akcyzowa pułapka wstrząśnie branżą olejów smarowych?
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Kuehne+Nagel wzmacnia swoją sieć obsługi farmaceutyków, także szczepionek
Volvo Trucks uruchamia w Polsce sprzedaż 4 nowych modeli samochodów ciężarowych
FM Logistic rozpoczyna współpracę z Grohe
Aż 95 proc. Polaków chce kaucji za opakowania po napojach – czy rząd wprowadzi t ...
Poczta Polska przywróciła obsługę przesyłek do Gruzji i Tajwanu
Szczepionka na Covid-19 w IV kwartale 2020? – DHL już opracował jej łańcuch dos ...
reklama
Podróż z jednym boxem EETS
Delta Trans zakończyła wdrażanie systemu WMS
Prologis podnosi standardy w obszarze ochrony środowiska - Raport ESG 2019
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC