Konto pracodawcy


Przeładunek w tranzycie na inny środek transportu

Departament  Polityki Celnej w resorcie finansów przygotował dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgody generalnej na przeładunki na inny środek transportu w tranzycie
Stało się tak, ze względu na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców w zakresie zmiany zasad postępowania przy przeładunku na inny środek transportu w procedurze tranzytu, wprowadza się nowe rozwiązanie, które powinno mieć zastosowanie w sytuacjach gdy zachodzi konieczność dokonywania przeładunków (specyficzna sytuacja logistyczna), a na pojazd nie zostały założone zamknięcia celne lub innego typu plomby, zaakceptowane przez urząd wyjścia, mające na celu zapewnienie tożsamości towarów.

Zgodnie z art. 360 ust. 1 lit c), jak również z zapisami Załącznika 37, Tytuł II, Część B, dot. pola 55 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, przewoźnik jest zobowiązany dokonać wymaganych wpisów w Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym i przedstawić go wraz z przesyłką organom celnym państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się środek transportu w przypadku przeładunku towarów na inny środek transportu. Przeładunek ten musi zostać dokonany pod nadzorem organów celnych, które mogą jednakże zezwolić na dokonanie przeładunku bez ich nadzoru.

W przypadku gdy na pojazd nie nałożono zamknięć, a tożsamość towarów może być zapewniona w inny sposób, to w określonych sytuacjach i po spełnieniu pewnych warunków organ celny może wydać podmiotowi wyprzedzającą, generalną i bezterminową zgodę na dokonywanie przeładunków. Zgoda taka powinna mieć formę decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 207 ustawy – Ordynacja podatkowa. Podstawą materialnoprawną do wydania decyzji jest natomiast art. 360 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Z wnioskiem o udzielenie zgody może wystąpić osoba faktycznie zaangażowana w operacje tranzytowe, których maja dotyczyć przeładunki, np. przewoźnik, spedytor, przeładowca, odbiorca, główny zobowiązany. Organem wydającym decyzje w pierwszej instancji jest naczelnik urzędu celnego, właściwy dla miejsca, gdzie przeładunki miałyby być dokonywane. Zastosowanie ma standardowy tryb odwoławczy, a organem drugiej instancji jest dyrektor izby celnej.
Przedmiotowa zgoda jest niezależna od faktu posiadania bądź nieposiadania przez dany podmiot pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie, bowiem w szczególności ułatwienie to dedykowane jest podmiotom niekorzystajacym z procedury uproszczonej.

Zgoda jest formą ułatwienia czynności, w sytuacjach gdy zachodzi konieczność dokonywania przeładunków (specyficzna sytuacja logistyczna), a jednocześnie nie ma wątpliwości odnośnie zapewnienia tożsamości towarów przez przedsiębiorcę. We wniosku podmiot powinien wyjaśnić, w jakich sytuacjach zamierza dokonywać przeładunków i dlaczego uważa je za konieczne.
Ponadto we wniosku podmiot powinien zawrzeć oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za to, aby po dokonanym przeładunku środki przewozowe z ładunkiem nie przekraczały dopuszczalnych norm wagowych.
Zgoda powinna mieć charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem możliwości jej uchylenia albo cofnięcia. Podstawą prawną uchylenia albo cofnięcia takiej decyzji jest, odpowiednio, art. 8 albo art. 9 WKC.

za info Departament  Polityki Celnej

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC