Konto pracodawcy


Czy faktoring może być remedium na kłopoty finansowe?

Ostatnie miesiące nie sprzyjają prowadzeniu działalności przez firmy transportowe. Większość przedsiębiorstw cierpi na brak gotówki wynikający ze zmniejszenia ilości zamówień. Według ekspertów sytuacja w branży w najbliższym czasie będzie się stabilizować, a znaczącej poprawy możemy spodziewać się  w drugiej połowie roku. Zamiast jednak czekać na nadejście lepszych czasów, warto skorzystać – podobnie jak opisana w tekście firma transportowa, z dostępnych na rynku narzędzi finansowych. Odpowiednio dopasowane do potrzeb i możliwości konkretnego podmiotu, mogą uchronić przedsiębiorstwo przez zatorami płatniczymi. Dzięki nawiązanej współpracy z faktorem, firma uniknęła poważnego kryzysu, poprawiając swoją płynność finansową.

Wybór konkretnej usługi uzależniony jest od wielu czynników. Pod uwagę brane są między innymi:  portfel klientów oraz ich dyscyplina płatnicza, ilość i wartość nabywanych faktur czy dotychczas stosowane narzędzia finansowe. Jak pokazuje przykład firmy transportowej z taborem liczącym około 20 zestawów, nie ma sytuacji bez wyjścia, o ile szybko nastąpi reakcja na pojawiające się zagrożenia, a wybrany podmiot ma doświadczenie w obsłudze klientów z tej samej branży.
Przedsiębiorstwo, o którym mowa specjalizuje się w transporcie krajowym. Realizuje roczne obroty na poziomie ok. 15 milionów, a wypracowany zysk osiągał poziom -100k/+100k złotych. Za pozyskiwanie zleceń oraz politykę finansową odpowiadali wspólnicy spółki.

Początek kryzysu finansowego
Firma transportowa dotychczas korzystała z jednego niewielkiego kredytu obrotowego oraz z usług leasingowych związanych z finansowaniem taboru. Od lat współpracuje z grupą stałych odbiorców oraz korzysta z giełd transportowych na realizację tras z ładunkami powrotnymi. Niestety pomimo weryfikacji kontrahentów przez giełdy, po jakimś czasie część salda należności okazała się przeterminowana, a w firmie nie prowadzono regularnego monitoringu należności oraz kontroli kredytowej odbiorców, z którymi przedsiębiorstwo współpracowało na odroczone terminy płatności.
Stali odbiorcy posiadali terminy płatności od 21 do 60 dni, a opóźnienia w płatnościach wahały się w przedziale od 7 do 45 dni. Terminy płatności u podwykonawców mieściły się w przedziale od 7 do 30 dni, u dostawców paliwa od 3 do 30 dni, natomiast leasingu od 21 do 30 dni. Przedsiębiorstwo miało zaległości jednomiesięczne u dostawców, 1-2 miesięczne w ZUS-ie, nie posiadając zaległości w Urzędzie Skarbowym. Firma nigdy nie otrzymała dodatkowego finansowania w banku z powodu zaległości publicznoprawnych, przeterminowanych zobowiązań, nie najlepszej struktury zobowiązań oraz niskiej rentowności prowadzonego biznesu.

Utrata płynności finansowej
Problemy z płynnością stopniowo narastały, ale firma manewrowała pomiędzy wierzycielami przeciągając płatności. Sytuacja pewnie trwałaby dłużej, gdyby nie fakt, iż któregoś dnia zabrakło środków na wypłaty dla pracowników oraz uregulowanie zobowiązań wobec części podwykonawców. Groziło to brakiem możliwości realizacji kolejnych zleceń oraz zerwaniem umów ze stałymi odbiorcami, z którymi przedsiębiorstwo współpracowało od kilku lat i związane z tym kary za niepodjęte zlecenia. Wtedy zaczęły się również pojawiać  pierwsze egzekucje.
Wykorzystanie narzędzia finansowego
Pomysł skorzystania z faktoringu zaproponował jeden z dostawców, który oczekiwał uregulowania płatności w terminie. Zasugerował skorzystanie z usług firmy faktoringowej, do której zgłoszona była firma transportowa jako płatnik. Po rozpoznaniu sytuacji klienta oraz przedłożeniu przez niego dokumentów, faktor od chwili nawiązania kontaktu w ciągu 5 dni roboczych przekazał zaliczkę na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań. Podstawowe finansowanie oparte o cesję należności zbytych na rzecz faktoringu zostało uruchomione w ciągu 7 dni roboczych. Od chwili zaimplementowania rozwiązań przez firmę faktoringową większość zobowiązań została uregulowana w terminie. Pozostałe wierzytelności, w tym publicznoprawne zostały rozłożone na raty, których gwarantem spłaty została firma faktoringowa. Należności wymagalne zostały objęte profesjonalną windykacją. Przedsiębiorstwo transportowe zaczęło regulować w terminie swoje zobowiązania wobec instytucji finansowych, co przy odnowieniu kolejnych umów leasingowych, pozwoliło wynegocjować lepsze warunki przy odbudowie floty transportowej. Regulowanie zobowiązań w terminie wobec dostawców, w tym głównie dostawców paliwa pozwoliło na nowo uzyskać większe kredyty kupieckie i atrakcyjniejsze ceny podstawowego i najbardziej kosztowego czynnika po stronie zobowiązań, jakim są dla firmy transportowej zakupy paliwa. Dodatkowo, od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą faktoringową, klient stał się beneficjentem profesjonalnie wprowadzonego monitoringu należności oraz weryfikacji nowych kontrahentów dla których podejmował zlecenia transportowe zmniejszając tym samym wzrost portfela „złych długów”.

Korzyści wynikające z faktoringu
Dzięki skorzystaniu z pomocy firmy faktoringowej, przedsiębiorstwo uzyskało dodatkowe zaliczkowe finansowanie na uregulowanie najbardziej przeterminowanych zobowiązań, dodatkowy kapitał obrotowy oraz  profesjonalny monitoring bieżących płatności, w efekcie czego podwyższyła się wiarygodność kredytowa u dostawców. W rezultacie umożliwiło to przedsiębiorcy zaciągnięcie większych kredytów kupieckich. Firma faktoringowa pomogła również właścicielowi floty transportowej odzyskać przeterminowane należności.
Zaliczki oraz pożyczki są często skutecznym rozwiązaniem gwarantującym polepszenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie, jednak w celu osiągnięcia pełnych korzyści, należy traktować je jako uzupełnienie oferty firm faktoringowych. Podejmując decyzję o zaciągnięciu pożyczki firmy powinny przemyśleć swój wybór oraz dopasować formę finansowania do konkretnych potrzeb.
Grzegorz Pardela
członek zarządu Pragma Faktoring S.A.

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC