Konto pracodawcy


Nowy (unijny) system preferencji taryfowych - od 1 stycznia 2014

Departament Polityki Celnej przypomina, że w Dz. Urz. UE seria L Nr 303 z 31.10.2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008.
Od 1 stycznia 2014 r. ww. rozporządzenie wprowadza nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.

Od 1 stycznia 2014 r. nowy system preferencji taryfowych  przewidzianych na okres od  2014 do 2023 r. ogranicza liczbę państw beneficjentów. Wśród 60 krajów, które przestaną korzystać z preferencyjnego traktowania przyznawanego w ramach GSP jest m. in. Argentyna, Brazylia, Kuba, Urugwaj, Wenezuela, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Gabon, Libia, Malezja, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Należy mieć również na uwadze czasowe zawieszenie preferencji taryfowych wynikających z systemu GSP obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu do określonych produktów pochodzących z Chin, Kostaryki, Ekwadoru, Indii, Indonezji, Nigerii, Ukrainy i Tajlandii.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1213/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych ( Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012 r. ).
Art. 43 ust 2 rozporządzenia nr 978/2012 stanowi, że nowe preferencje taryfowe mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Tym samym przepisy nie przewidują żadnych środków przejściowych.
W związku z powyższym jeżeli importer chce korzystać z preferencyjnego traktowania, zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu towarów pochodzących z kraju, który przestanie być beneficjentem systemu GSP od dnia 1 stycznia 2014 r. lub towarów, których preferencyjne traktowanie zostaje od 1.01.2014 r. zawieszone musi być dokonane i przyjęte przez władze celne najpóźniej 31 grudnia 2013 r.

Jeżeli towary zostały objęte procedurą składu celnego ( typ D) w roku 2013 i są  zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu w roku 2014, nie będą uprawnione do preferencyjnego traktowania w ramach poprzednio obowiązującego systemu. W takim przypadku właściwe będą stawki celne obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., jako właściwe dla daty powstania długu celnego.
Towary które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w roku 2013 i są zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu w roku 2014, będą uprawnione do zastosowania stawki preferencyjnej obowiązującej wg starego systemu. Zgodnie  bowiem z art. 121 ust. 1WKC -  wysokość długu celnego określa się na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie ich procedurą uszlachetniania czynnego.
Więcej informacji na temat systemu GSP można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Srodki+taryfowe/Generalny+System+Preferencji+Celnych
źródło: Ministerstwo Finansów

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC