Konto pracodawcy


„Bezpośrednia dostawa” – odprawy celne bardziej elastyczne?

Na stronie Ministerstwo Finansów opublikowano wyjaśnienia o uruchamianej instytucji tzw. „bezpośredniej dostawy". Jak czytamy w dokumencie - instytucja ta wpisuje się w koncepcję uelastyczniania odpraw celnych realizowaną przez Służbę Celną w ramach projektu Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020, a zwłaszcza w założenia Programu i–Cło.

„Bezpośrednia dostawa” to inicjatywa pozostająca w obszarze problematyki przedstawiania towarów organom celnym, a jej istota sprowadza się do dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, a nie do urzędu celnego.

Stosowanie „bezpośredniej dostawy” wiąże się więc z przedstawieniem towaru w miejscu innym niż urząd celny, celem dopełnienia wymaganych formalności celnych, które powinny być realizowane na zasadach ogólnych wynikających z założeń danej procedury, czy przeznaczenia celnego, w godzinach pracy urzędu celnego.

Instytucja ta w sposób nierozerwalny związana jest z miejscami uznanymi/wyznaczonymi i jako taka powoduje konieczność dopełnienia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. Nr 97 z 2004r. poz 967 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie miejsc uznanych”.

W przedmiotowym rozporządzeniu zdefiniowano miejsca, w których poza urzędem celnym, w uzasadnionych przypadkach i na warunkach określonych przez organ celny mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego.

Są to miejsca uznane i wyznaczone. Określono zasady ustanawiania ww. miejsc, jak również przesłanki uzasadniające uznanie i wyznaczenie miejsca. W konsekwencji wszędzie tam, gdzie w unijnym prawie celnym mowa jest o miejscach wyznaczonych lub uznanych, w polskim porządku prawnym miejsca te rozumiane są jako formalnie zatwierdzone przez organy celne (na podstawie wniosku podmiotu) i tylko do takich miejsc (poza urzędem celnym) są dostarczane towary w celu przedstawienia organom celnym.

Powyższe dotyczy również m.in. miejsc uznanych dla potrzeb dostarczania towarów do upoważnionego odbiorcy dla procedur tranzytowych.

Pobierz Informacje Ministerstwa Finansów nt. Instytucji bezpośredniej dostawy

(opr. rak, za inf. MF)

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC