Konto pracodawcy


Pierwszy sąd arbitrażowy dla branży kolejowej w Polsce

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Kancelaria Prawna LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Sp. k. poinformowały o utworzeniu Sądu Arbitrażowego, którego celem jest rozstrzyganie sporów prawnych z zakresu transportu ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego. Prowadzeniem Sądu Arbitrażowego oraz Centrum Mediacji zajmie się utworzona przez partnerów projektu spółka Centrum Mediacji i  Arbitrażu Transportu Sp. z o.o.

Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. jest stałym sądem polubownym, samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Centrum, powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż.
- Sąd Arbitrażowy stanowi odpowiedź na potrzeby rynku. Problem sądownictwa powszechnego sprowadza się bowiem do długotrwałych, czasochłonnych postępowań oraz często niewystarczającej wiedzy sędziów w konkretnych dziedzinach biznesu – mówi Janusz Kućmin, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS.

Nad przestrzeganiem postanowień statutu i regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. czuwają Prezes Sądu Arbitrażowego – dr Franciszek Adam Wielądek oraz Prezydium Sądu, w skład którego wchodzą: Zbigniew Szafrański (Przewodniczący) oraz Marek Pawlik, Wojciech Okienczyc, Milada Czajkowska i Filip Dopierała.

Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. nie jest sądem powszechnym. W przeciwieństwie do tradycyjnego sądu, w postępowaniu przed sądem arbitrażowym strony - co do zasady - same wybierają arbitrów (zespół orzekający). Postępowanie arbitrażowe jest równocześnie szybsze od tradycyjnego postępowania sądowego. Rozprawy i posiedzenia wyznaczane są w krótkich odstępach czasu, zapewniając jednak stronom sporu właściwy czas na przygotowanie się do nich. W praktyce Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. to gwarancja sprawnego, szybkiego, bezstronnego i finansowego korzystnego rozwiązania konfliktu prawnego. W składzie orzekającym Sądu Arbitrażowego znajdują się zarówno prawnicy jak i specjaliści z branży transportowej, wskazywani przez strony z listy dostępnych arbitrów.
-------
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) ma na celu m.in.: przybliżenie polskim producentom i dostawcom usług dla kolei prawodawstwa Unii Europejskiej, prezentację stanowiska polskiego przemysłu kolejowego na forum międzynarodowym oraz promowanie polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
Uczestniczy aktywnie w zespołach studyjnych, instytucji normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie transportu szynowego oraz w organizacji konferencji i seminariów branżowych.
rak za info SIRTS

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
Brexit – przewoźniku o czym wiedzieć powinieneś?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
RTV EURO AGD wdraża aplikacją mobilną w dostawach produktów
Dachser podsumował wyniki za 2020
VOX w SEGRO Logistics Park Poznań
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC