Konto pracodawcy


Odpowiedzialność spółki za szkodę wyrządzoną przez pracownika

Może się zdarzyć, iż pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków wyrządzi szkodę osobie trzeciej (np. kontrahentowi spółki lub innej osobie). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do naprawienia szkody zobowiązany będzie wyłącznie pracodawca.

 

To, że tylko spółka odpowiada za działania pracownika podkreślił Sąd Najwyższy, w uchwale z dnia 12 czerwca 1976 r., sygn. akt III CZP 5/76, opubl. OSNC 1977/4/61:
„Przepis art. 120 § 1 kodeksu pracy wyłącza opartą na przepisach prawa cywilnego odpowiedzialność pracownika wobec drugiego pracownika za szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych.”
Oznacza to, że jeśli pracownik np. świadcząc usługę u kontrahenta spowoduje szkodę, spółka będzie musiała pokryć jej koszty. Podstawą dochodzenia przez poszkodowanego odszkodowania od spółki będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego mówiące o odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

Odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną przez pracownika szkodę powstanie tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia poniżej określonych przesłanek:

1. zaistniała szkoda,
2. szkodę spowodował pracownik zatrudniony na umowę o pracę,
3. pracownikowi będzie można przypisać winę,
4. poszkodowanym jest osoba trzecia,
5. szkoda została wyrządzona podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

 

Jeśli spółka naprawiła szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, może zażądać od pracownika, który ją spowodował, zwrotu poniesionych kosztów.

Istotne jest to, iż pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów tylko w tym zakresie, w jakim rzeczywiście naprawił szkodę osobie trzeciej.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę (czyli w wysokości faktycznie pokrytej przez pracodawcę szkody) i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
Odszkodowanie pracownika ustalane jest w wysokości wyrządzonej szkody. Jeśli jednak jego działanie było nieumyślne, odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w dniu wyrządzenia szkody.
Natomiast jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Roszczenie pracodawcy wobec pracownika o zwrot wypłaconego odszkodowania staje się wymagalne w dniu, w którym szkoda ta została naprawiona. Wtedy też rozpoczyna się bieg okresu przedawnienia, który wynosi 1 rok.
Naprawienie szkody może nastąpić na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jeżeli pracownik nie wykona ugody, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. W przypadku, gdy ugoda nie jest możliwa pracodawca będzie musiał dochodzić swych należności na drodze sądowej poprzez wytoczenie powództwa przeciwko pracownikowi.

 

Podstawa prawna:
art. 114-122 Kodeksu pracy
art. 415  i 471 Kodeksu cywilnego

 

Autor: Ewa Krysztofiuk, radca prawny, M&M air sea cargo S.A

 

kobiety w logistyce
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
Poznajcie laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce 2018”
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
Bezpieczna podróż naszych dzieci w wakacje – jak o to zadbać?
Dobre auto z drugiej ręki – jak je rozpoznać w gąszczu ofert?
Jak skutecznie zarządzać „ogonem zakupowym”? - case study
Jakie są prawa i obowiązki pracowników przy kontrolach zwolnień lekarskich
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Tureckie sklepy powalczą o polskich klientów - debiutują zagraniczne platformy handlowe
Alimenciarze zza kółka nie uciekną od płatności
Co raz mniej upadłości firm – w maju 2019 spadek o 4,5 proc.
Przejścia graniczne pod kontrolą - NIK zbiera opinie internautów
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
FM Logistic ogłasza wyniki za rok 2018/19
Dachser otworzył kolejny oddział w Azji Południowej
Accolade zapowiada budowę kolejnych powierzchni magazynowych w Polsce
M7 przejęło Eurologis Centrum Logistyczne
Poczta Polska testuje RFID w identyfikacji przesyłek
Agility partnerem logistycznym wyścigów Porsche Carrera Cup Asia
FM Logistic rozbuduje dla Polpharmy swoje największe centrum dystrybucji farmaceutyk ...
Wyróżnienie dla ID Logistics w 24. Rankingu Firm TSL
JYSK zwiększa powierzchnię magazynową do 80 tys.mkw
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC