Konto pracodawcy


Pracownik też może być zobowiązany do zapłaty pracodawcy odszkodowania

Zwykle przyjmuje się, iż relacjach pracownik-pracodawca i w stosunku pracy zawartym pomiędzy tymi stronami, to pracownik jest tą słabszą stroną, która może być poszkodowana i w związku z tym może dochodzić określonych roszczeń od pracodawcy. Kodeks pracy przyznaje pracownikom szeroki zakres środków prawnych, z których mogą skorzystać w przypadku naruszenia przez pracodawcę ich praw.

Jednak pracodawca też nie jest pozbawiony możliwości obrony swych praw i przysługuje mu uprawnienie do domagania się od pracownika naprawienia szkody wyrządzonej zakładowi pracy. Jednym z takich zachowań może być porzucenie pracy przez pracownika. Nagłe odejście z pracy pracownika może stanowić przyczynę wielu problemów w zakładzie pracy.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Naruszenie przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika, które stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika  w trybie natychmiastowym, musi być ciężkim naruszeniem, przez co rozumie się działanie lub zaniechanie oparte na winie umyślnej lub wynikające z rażącego niedbalstwa.

Natomiast w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, to pracodawcy będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy pracownik w ogóle nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia (czyli porzucił pracę), czy też złożył je powołując pozorną przyczynę.

O zasądzenie od pracownika odszkodowania należy wystąpić z powództwem przeciwko pracownikowi do sądu pracy. Odszkodowanie to może wynosić kwotę wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Jeśli sąd pracy orzeknie o odszkodowaniu od pracownika, to nie będzie miała zastosowania zasada według której rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia pociąga za sobą skutki takie jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę pracownika przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Ewa Krysztofiuk Radca Prawny Grupa M&M Polska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
Emirates SkyCargo oferują już regularne loty cargo
DB Schenker przedłuża współpracę z NEONET
GEFCO otwiera centrum dystrybucyjne w Schiphol
Dachser zapowiada utrzymanie stabilnej strategii rozwoju w Polsce
Jak kurierzy GLS pomagają walczyć z epidemią?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC