Konto pracodawcy


Odpowiedzialność pracownika za narzędzia pracy

Powszechnie stosowaną przez pracodawców praktyką jest udostępnianie pracownikom mienia spółki w celu wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych. Pracodawcy powierzają pracownikom samochody służbowe, telefony komórkowe, czy komputery przenośne.

 

Podstawową odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy za wyrządzenie szkody reguluje art. 115 kodeksu pracy, który stanowi, iż pracownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną w mieniu pracodawcy szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odszkodowanie należne pracodawcy ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może być ono wyższe niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

 

Dobrą praktyką jest powierzanie przez firmy pracownikom, należących do pracodawcy przedmiotów wartościowych, takich jak laptopy, samochody, czy nowoczesne telefony komórkowe z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się przez pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

 

Pracownik będzie zatem musiał zwrócić pracodawcy kwotę odszkodowania za powstałą w powierzonym pracownikowi mieniu szkodę, w przypadku, gdy pracodawca wykaże, że pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonywał obowiązek pieczy nad powierzonym sprzętem. Np. pracownik zostawił samochód służbowy niezamknięty, pozostawił w samochodzie dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny czy polisa ubezpieczeniowa, używał komputera służbowego z niedochowaniem należytej staranności, co np. spowodowało uszkodzenie komputera w wyniku zalania go przez pracownika napojem. W takim przypadku pracownik nie dochował należytej staranności wymaganej od niego przy użytkowaniu mienia pracodawcy i będzie ponosił z tego tytułu konsekwencje finansowe.

 

Jednakże należy pamiętać, iż pracownik w przypadku powierzenia mu sprzętu służbowego przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności za jego utratę lub uszkodzenie, jeśli wykaże że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, np. poprzez niezapełnienie przez pracodawcę warunków, które by umożliwiały należyte zabezpieczenie powierzonego mienia.


Podstawa prawna:
art. 115, art. 119, art. 124 Kodeksu pracy

 

Autor: Ewa Krysztofiuk radca prawny M&M air sea cargo SA

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Wjazd do Wielkiej Brytanii już możliwy, ale…
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Covid-19 wystawił na próbę światową logistykę – czy to rozwinie nearshoring?
Co dalej z kierowcami i jak cyfryzacja wpłynie na ich rynek pracy?
Jak zarządzać łańcuchem dostaw po pandemii COVID-19?
Wyzwania w logistyce dla branży chemicznej
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Linie Emirates zwiększają ładowność, usuwając fotele z kabiny klasy ekonomiczne ...
DKV chce zwiększyć dostęp do strzeżonych parkingów dla aut ciężarowych
Kuehne+Nagel w Polsce podpisało wieloletni kontrakt z firmą Huel
CEVA Logistics rozpoczęła realizację planu ekspansji w Afryce
Pierwsze FLIRTy wjeżdżają na tory
Fracht FWO Polska dynamicznie rozwija transport morski kontenerów
GLS wprowadza na polski rynek rowery kurierskie
Innowacyjne rozwiązanie Hillebrand chroni beczki przed TCA w transporcie
Dachser Polska w nowej siedzibie w Strykowie k. Łodzi
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC