Konto pracodawcy


Odpowiedzialność pracownika za narzędzia pracy

Powszechnie stosowaną przez pracodawców praktyką jest udostępnianie pracownikom mienia spółki w celu wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych. Pracodawcy powierzają pracownikom samochody służbowe, telefony komórkowe, czy komputery przenośne.

 

Podstawową odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy za wyrządzenie szkody reguluje art. 115 kodeksu pracy, który stanowi, iż pracownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną w mieniu pracodawcy szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odszkodowanie należne pracodawcy ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może być ono wyższe niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

 

Dobrą praktyką jest powierzanie przez firmy pracownikom, należących do pracodawcy przedmiotów wartościowych, takich jak laptopy, samochody, czy nowoczesne telefony komórkowe z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się przez pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

 

Pracownik będzie zatem musiał zwrócić pracodawcy kwotę odszkodowania za powstałą w powierzonym pracownikowi mieniu szkodę, w przypadku, gdy pracodawca wykaże, że pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonywał obowiązek pieczy nad powierzonym sprzętem. Np. pracownik zostawił samochód służbowy niezamknięty, pozostawił w samochodzie dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny czy polisa ubezpieczeniowa, używał komputera służbowego z niedochowaniem należytej staranności, co np. spowodowało uszkodzenie komputera w wyniku zalania go przez pracownika napojem. W takim przypadku pracownik nie dochował należytej staranności wymaganej od niego przy użytkowaniu mienia pracodawcy i będzie ponosił z tego tytułu konsekwencje finansowe.

 

Jednakże należy pamiętać, iż pracownik w przypadku powierzenia mu sprzętu służbowego przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności za jego utratę lub uszkodzenie, jeśli wykaże że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, np. poprzez niezapełnienie przez pracodawcę warunków, które by umożliwiały należyte zabezpieczenie powierzonego mienia.


Podstawa prawna:
art. 115, art. 119, art. 124 Kodeksu pracy

 

Autor: Ewa Krysztofiuk radca prawny M&M air sea cargo SA

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze przy delegowaniu pracowników
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
Wzrost automatyzacji pozytywnie wpłynie na liczbę miejsc pracy?
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
InPost ma już 6000 Paczkomatów
Trans Polonia po III kwartale osiągnęła blisko 200 mln zł przychodów
GEFCO operatorem logistycznym Airbusa
DKV przejmuje dwie duńskie spółki
Kuehne + Nagel przejmuje działalność transportową firmy Rotra
Fracht FWO Polska dostarcza kolejne project cargo - 110 ton do elektrowni w Bełchato ...
DB Schenker wdraża autonomiczne roboty działające w oparciu o sztuczną inteligenc ...
Accolade zainwestuje blisko 30 miln euro w Panattoni Park w Częstochowie
Grupa Raben otwiera oddział w Bułgarii
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC