Konto pracodawcy


Z czym wiąże się wzrost płacy minimalnej? - radzi Ewa Krysztofiuk z M&M Polska

Minimalne wynagrodzenie to najniższe wynagrodzenie jakie pracodawca może zaproponować zgodnie z prawem pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2011 r. płaca minimalna wynosi 1.386 zł. Z wysokością płacy minimalnej powiązane jest również wynagrodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy. Od wysokości płacy minimalnej zleży również wysokość odpraw.


W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku. W każdym roku kalendarzowym już od pewnego czasu spotykamy się ze wzrostem płacy minimalnej. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających, ale wywołuje także inne zmiany w zakresie wielu obciążeń pracodawcy.
 

Resort pracy proponuje ponadto, aby podnieść od 2012 roku płacę minimalną do 1.500 zł. Od 1 stycznia 2011 r. płaca minimalna wynosi 1.386 zł.

Wzrost płacy minimalnej oznacza, iż należy podnieść pensje pracownikom najmniej zarabiającym, tak aby ich wynagrodzenia nie były niższe niż nowa wysokość płacy minimalnej. Natomiast w przypadku pracowników, którzy pierwszy raz podejmują pracę ich pensja nie może być niższa od 80 % minimalnej płacy, tj. nie mniej niż 1.108,80 zł.
Dla pracowników świadczących pracę w porze nocnej, wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie wysokość dodatku za tą pracę. Dodatek ten oblicza się w ten sposób, iż obowiązującą kwotę minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez wymiar pracy w danym miesiącu. Następnie oblicza się  20 % otrzymanej stawki godzinowej, a wynik ten mnoży przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej w danym miesiącu.

Z wysokością płacy minimalnej powiązane jest również wynagrodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy, czyli za czas niewykonywania przez pracownika pracy, jeżeli był on gotów do jej świadczenia, ale z winy pracodawcy nie mógł jej wykonywać. Płaca za przestój nie może być bowiem niższa niż płaca minimalna.

Od wysokości płacy minimalnej zleży również wysokość odpraw, jakie otrzymają pracownicy objęci grupowymi zwolnieniami. Wysokość kwoty odprawy nie może bowiem przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. w obecnym stanie prawnym kwoty 20 790 zł.
Także odszkodowania za dyskryminacje w pracy lub mobbing, których mogą dochodzić w sądzie pracownicy są uzależnione od pensji minimalnej, gdyż odszkodowania te nie mogą być niższe od wysokości najniższego wynagrodzenia. Dla  osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnej wysokości składek, stawka według której oblicza się wysokość składek wynosi 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Autor: Ewa Krysztofiuk Kierownik Działu Prawnego Windykacji i Reklamacji/Legal Department M&M Militzer & Muench Polska *

 

* Artykuł jest chroniony prawem autorskim, jego dalsze powielanie, rozpowszechnianie bez zgody wydawcy portalu Pracujwlogistyce.pl jest zabronione!

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
Zmiany w transporcie lekkim – czyli busy na europejskich drogach
Pracownicze Plany Kapitałowe w 10 pytaniach i odpowiedziach
Niższa stawka PIT od 1 października a rok podatkowy
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Spada popyt na aircargo, a zdolność przewozowa linii lotniczych rośnie
O kosztach budowy dróg – ile za ile?
Unia zaprzecza sama sobie i stawia cele nie do spełnienia
Dostawa alkoholi a wyzwania w okresie przedświątecznym - komentarz eksperta
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Opłaty drogowe w Serbii można już rozliczać metodą post-pay
Media Expert otwiera magazyn cross-dockowy w MMP Bydgoszcz
LPP uruchomiło magazyn e-commerce w Rumunii
GLS stawia na ekologiczne pojazdy
GLS Poland partnerem WTS Sparta
Linie Emirates przewiozły już 46 mln ton cargo z/do Warszawy
Komunikacja międzykulturowa na 25-lecie WISTA Poland
Volvo Trucks działa już 25 lat na polskim rynku
Poczta Polska tworzy coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC