Konto pracodawcy


Z czym wiąże się wzrost płacy minimalnej? - radzi Ewa Krysztofiuk z M&M Polska

Minimalne wynagrodzenie to najniższe wynagrodzenie jakie pracodawca może zaproponować zgodnie z prawem pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2011 r. płaca minimalna wynosi 1.386 zł. Z wysokością płacy minimalnej powiązane jest również wynagrodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy. Od wysokości płacy minimalnej zleży również wysokość odpraw.


W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku. W każdym roku kalendarzowym już od pewnego czasu spotykamy się ze wzrostem płacy minimalnej. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających, ale wywołuje także inne zmiany w zakresie wielu obciążeń pracodawcy.
 

Resort pracy proponuje ponadto, aby podnieść od 2012 roku płacę minimalną do 1.500 zł. Od 1 stycznia 2011 r. płaca minimalna wynosi 1.386 zł.

Wzrost płacy minimalnej oznacza, iż należy podnieść pensje pracownikom najmniej zarabiającym, tak aby ich wynagrodzenia nie były niższe niż nowa wysokość płacy minimalnej. Natomiast w przypadku pracowników, którzy pierwszy raz podejmują pracę ich pensja nie może być niższa od 80 % minimalnej płacy, tj. nie mniej niż 1.108,80 zł.
Dla pracowników świadczących pracę w porze nocnej, wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie wysokość dodatku za tą pracę. Dodatek ten oblicza się w ten sposób, iż obowiązującą kwotę minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez wymiar pracy w danym miesiącu. Następnie oblicza się  20 % otrzymanej stawki godzinowej, a wynik ten mnoży przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej w danym miesiącu.

Z wysokością płacy minimalnej powiązane jest również wynagrodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy, czyli za czas niewykonywania przez pracownika pracy, jeżeli był on gotów do jej świadczenia, ale z winy pracodawcy nie mógł jej wykonywać. Płaca za przestój nie może być bowiem niższa niż płaca minimalna.

Od wysokości płacy minimalnej zleży również wysokość odpraw, jakie otrzymają pracownicy objęci grupowymi zwolnieniami. Wysokość kwoty odprawy nie może bowiem przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. w obecnym stanie prawnym kwoty 20 790 zł.
Także odszkodowania za dyskryminacje w pracy lub mobbing, których mogą dochodzić w sądzie pracownicy są uzależnione od pensji minimalnej, gdyż odszkodowania te nie mogą być niższe od wysokości najniższego wynagrodzenia. Dla  osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnej wysokości składek, stawka według której oblicza się wysokość składek wynosi 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Autor: Ewa Krysztofiuk Kierownik Działu Prawnego Windykacji i Reklamacji/Legal Department M&M Militzer & Muench Polska *

 

* Artykuł jest chroniony prawem autorskim, jego dalsze powielanie, rozpowszechnianie bez zgody wydawcy portalu Pracujwlogistyce.pl jest zabronione!

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
Emirates SkyCargo oferują już regularne loty cargo
DB Schenker przedłuża współpracę z NEONET
GEFCO otwiera centrum dystrybucyjne w Schiphol
Dachser zapowiada utrzymanie stabilnej strategii rozwoju w Polsce
Jak kurierzy GLS pomagają walczyć z epidemią?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC