Dodaj ogłoszenie o pracy


Zmiany w zespole managerskim FM Logistic Central Europe

FM Logistic w regionie Europy Centralnej, tj. Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech ogłosiło zmiany w swoim zespole managerskim. Stanowisko dyrektora operacyjnego odpowiadającego za działalność magazynową firmy w Polsce objął Rafał Woźniak. Zastąpił on w tym zakresie Guilhema Vicaire, który nadal pozostaje dyrektorem operacyjnym na Czechy i Słowację oraz przejmuje obowiązki dyrektora ds. rozwiązań biznesowych na Europę Centralną.
Obaj wchodzą w skład zespołu zarządzającego firmą tzw. Committee of Directors w regionie i raportują bezpośrednio do Daniela Franke, dyrektora zarządzającego FM Logistic Central Europe.

Nowy obszar obowiązków Guilhem Vicaire przejmuje od opuszczającego region Europy Centralnej Sebastiena Nivala i obejmuje on następujące działy: IT CE, projektowanie rozwiązań i zarządzanie projektami CE, innowacje CE, techniczny CE. Ponadto pozostaje odpowiedzialny za działy ciągłego doskonalenia oraz co-packingu CE, a także za zarządzanie operacyjne w Czechach i na Słowacji.

Rafał Woźniak natomiast, dotychczasowy zastępca Guilhema Vicaire, będzie odpowiadał za całość działalności magazynowej FM Logistic w Polsce. W centrum jego uwagi będą wszystkie operacje magazynowe i wdrożenia dla obecnych i nowych klientów operatora, oraz doskonałość operacyjna usług magazynowych w Polsce.
Zarówno Guilhem Vicaire, jak i Rafał Woźniak to długoletni pracownicy firmy, którzy przez lata rozwijali swoją karierę w strukturach FM Logistic.
Guilhem Vicaire dołączył do FM Logistic w 1997 roku na początku działalności operatora w Czechach i na Słowacji, a także w Polsce. W 2006 na 2 lata opuścił firmę i dołączył do do grupy farmaceutycznej w Rumunii, aby poprowadzić projekt automatyzacji magazynów poprzez wdrożenie najnowocześniejszych zautomatyzowanych rozwiązań. Ponownie w FM Logistic od 2008 roku w Rosji kierował działami wsparcia, a później największym obiektem Grupy FM skupiającym ponad 2000 pracowników. W 2011 został przeniesiony do Polski, gdzie objął stanowisko dyrektora operacyjnego, a następnie w 2018 roku został dyrektorem operacyjnym na Europę Centralną.
Rafał Woźniak rozpoczął pracę w FM Logistic w 2005 roku jako pracownik administracyjny. W 2011 roku awansował na stanowisko kierownika magazynu na platformie logistycznej we Mszczonowie, następnie w 2012 roku został dyrektorem platformy na Śląsku. Po 3 latach, w 2015 roku objął stanowisko dyrektora platformy w Błoniu i Parzniewie. W styczniu 2017 roku postanowił dołączyć do firmy Eurocash SA jako menedżer logistyki w kanale HORECA. W październiku 2020 roku wrócił do FM Logistic jako zastępca dyrektora operacyjnego.

Zmiany w zespole zarządzającym FM Logistic CE mają na celu wzmocnienie wsparcia dla realizacji głównych celów strategicznych firmy w regionie, do których należą między innymi: omnichannel, logistyka miejska, zrównoważony rozwój.
Obecny skład Committee of Directors FM Logistic Central Europe liczy 7 osób, są to: Daniel Franke - dyrektor zarządzający CE, Blanka Borkowska - dyrektor zasobów ludzkich CE, Guilhem Vicaire - dyrektor ds. rozwiązań biznesowych CE i dyrektor operacyjny na Republikę Czeską i Słowację, Magdalena Lubańska-Wiśniewska - dyrektor transportu, Marta Zonik - dyrektor finansowy, Rafał Woźniak - dyrektor operacyjny, Tomasz Oczkowski - dyrektor handlowy CE.

(źr. FM Logistic)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.