Dodaj ogłoszenie o pracy


Branży TSL brakuje stabilizacji i płynności finansowej

Od stycznia do maja 2023 r. zaległości branży transportowo-spedycyjnej wzrosły o 182 mln zł do 2,79 mld zł (dane BIG InfoMonitor). W przypadku firm przewozowych przeciętnie jeden podmiot ma ok. 74 tys. zł nieopłaconych zobowiązań. Przeterminowane zobowiązania ma ponad 36 tys. firm. W najgorszej sytuacji są małe przedsiębiorstwa transportowe, które tak naprawdę stanowią podstawę całej branży.

- Widać spadki w zapotrzebowaniu na usługi transportowe. Oczywiście inaczej odczuwają to przewozy FTL (dużej ilości towaru) w Polsce, a inaczej transport międzynarodowy. Wg naszych wewnętrznych analiz na ten moment wolumeny na rynku krajowym spadły średnio o 10-15%, a w transporcie międzynarodowym w niektórych miesiącach nawet o 30%. W zależności od rynku wahania są bardzo duże. W przypadku ładunków na Kazachstan czy Turcję czasami z dnia na dzień stawki zmieniają się o ponad 50%, ale to też trochę specyfika tego regionu. W przypadku obszaru europejskiego wszystko zależy od rynku i typu usługi - spotowe czy kontraktowe. W przypadku stawek spotowych odnotowujemy nawet wzrosty na frachtach, ale w przypadku ładunków kontraktowych spadki czasem sięgają nawet 20% przy średniej 10-12% rok do roku – mówi Sławomir Kłos, Country Manager Poland w firmie Trukker.

Ekspert Trukker sugeruje, że trzeba być kreatywnym w planowaniu kierunków transportów. Do linii Hiszpania – Włochy czy Włochy – Francja warto dodawać operacje na kierunku tureckim albo do krajów regionu CIS*, bo to daje większą elastyczność w prowadzeniu biznesu. Najciężej przez bieżący kryzys przejdą firmy działające na tradycyjnych kierunkach Polska – Niemcy, Polska – Francja.

Nie pomaga ciągle rosnąca liczba podmiotów transportowych - wg danych BIG Infomonitor na koniec maja tego roku, w tym sektorze w Polsce działało niemal 219 tys. przedsiębiorstw, o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Rosnąca liczba działalności zwiększa konkurencję i powoduje spadek stawek.

Walka o płynność
- Najdłuższy czas oczekiwania na zapłatę faktury notuje się właśnie w transporcie i gospodarce magazynowej (dane faktura.pl). To aż 21 dni. Przeciętnie, czyli w rzeczywistości wiele firm czeka o wiele dłużej. Wg naszych danych w przypadku branży przewozowej 45 proc. faktur ma termin płatności miesiąc lub dłużej, ale normą jest nawet 60 dni oczekiwania na przelew. Faktura wystawiona dzisiaj może zostać zapłacona pod koniec roku. Nikt nie wie po ile wtedy będzie olej napędowy. Kluczowe jest więc skrócenie terminów płatności, bo poprawia konkurencyjność firm w tym biznesie – mówi Wojciech Miklaszewski z Finea – firmy faktoringowej specjalizującej się w finansowaniu branży TSL. - Stad też przedsiębiorstwa transportowe coraz częściej sięgają po takie rozwiązania jak faktoring. To stosunkowo łatwo dostępna opcja w pozyskiwaniu wcześniej płatności. Obecnie jest to powszechnie wykorzystywane rozwiązanie w przypadku firm TSL – dodaje ekspert Finea.

Z faktoringu korzystają zarówno duże firmy transportowe jak i ich podwykonawcy. Ten model finansowania nie jest ściśle powiązany z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, opiera się bowiem na należnościach za sprzedany towar czy usługi. Teoretycznie więc firma może otrzymać pieniądze od faktora, nawet jeśli została wcześniej odrzucona przez bank. Z faktoringu korzystają też spedycje.

- Firmy spedycyjne przez udziale faktora oferują skonto dla swoich przewoźników, czyli możliwość wcześniejszej wypłaty środków z faktury. Polega to na finansowaniu podwykonawców, w tym wypadku przewoźników. W takim modelu, włączając w rozliczenia operatora w postaci firmy faktoringowej, przewoźnik może otrzymać pieniądze z faktury natychmiastowo, a spedytor nie skraca terminu płatności, a wręcz dzięki współpracy z faktorem: wydłuża go. Nie wymaga to angażowania własnego kapitału i daje większą elastyczność w zarządzaniu płynnością finansową – Wojciech Miklaszewski z Finea.

 

(źr. opr. Finea)


* CIS – Commonwealth of Independent States - większość byłych republik Związku Radzieckiego: m.in. Uzbekistan, Tadżykistan, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Białoruś, Azerbejdżan i Armenia.

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.