Dodaj ogłoszenie o pracy


Co trzeci konsument stawia dobro planety na 1. miejscu

Blisko co trzeci polski konsument identyfikuje się jako osoba, stawiająca dobro planety na pierwszym miejscu, a dla 41 proc. badanych zrównoważony rozwój jest ważny przy podejmowaniu decyzji zakupowych – wynika z badania EY Future Consumer Index. Rosnąca świadomość ekologiczna kupujących zmienia rynek handlu i wymusza na przedsiębiorstwach odejście od konwencjonalnej produkcji. Koncern Arla Foods, jeden z największych producentów nabiału na świecie, wdrożył rozwiązanie chmurowe SAP Integrated Business Planning for Supply Chain, stawiając sobie za cel optymalizację łańcucha dostaw, a co za tym idzie zrównoważony rozwój i zmniejszenie ilości odpadów.
86 proc. kadry kierowniczej z krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki deklaruje, że ich starania i praca przyczyniają się do wzrostu w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a 75 proc. badanych jest zdania, że zrównoważony rozwój może być motorem istotnych przemian biznesowych – wynika z badania Harris Poll przeprowadzonego na zlecenie Google Cloud. Wszystkie podejmowane działania mają jedno zadanie: powstrzymać zmiany klimatu.


Szwedzko-duńska spółdzielnia Arla Foods podjęła się wyzwania osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich globalnych działaniach do 2050 roku. Zmiana dotyczy między innymi optymalizacji procesu zarządzania łańcuchem dostaw za sprawą detekcji popytu. Firma, przy wsparciu Implement Consulting Group, wdrożyła narzędzie SAP Integrated Business Planning for Supply Chain i udoskonaliła planowanie krótkoterminowe w oparciu o codzienne prognozy popytu. Celem działań była optymalizacja w obszarach uzupełniania zapasów oraz predykcji produkcji i dystrybucji.
– SAP Integrated Business Planning to nasza przyszłość. Komponent wykrywania popytu jest pierwszym krokiem na naszej drodze do prawdziwego, kompleksowego planowania łańcucha dostaw i już teraz wdrażamy wiele procesów wspieranych przez to rozwiązanie – mówi Alfred Benny Christensen, Senior Solution Architect, Arla Foods Amba.

Pełna przejrzystość popytu w ramach planowania łańcucha dostaw zapewniła firmie Arla, współtworzonej przez 12500 rolników z branży mleczarskiej, szybszą i inteligentniejszą realizację celów biznesowych. Zmniejszeniu ilości rezerw, a co za tym idzie ograniczeniu marnowania żywności, towarzyszyła także potrzeba redukcji czasu i wysiłku, poświęcanych na ręczne analizy. Zastąpienie powtarzalnych zadań narzędziem automatycznego wykrywania popytu dla około 70 proc. wszystkich prognozowanych produktów pozwoliło planistom skupić się na priorytetowych czynnościach, a Arli zwiększyć dokładność predykcji dla ponad połowy, poddawanych monitoringowi, produktów. W efekcie ogólna dokładność prognoz dla rynku brytyjskiego wzrosła o 2,42 proc., a dla innych rynków o 5 proc., przy jednoczesnym skróceniu czasu poświęcanego na ręczne, powtarzalne zadania prognostyczne o ponad 10 proc.

– Prognozowanie wolumenu przyszłego popytu i zwinne reagowanie na zmiany rynkowe to jedna z dróg do efektywnego gospodarowania zapasami oraz ograniczenia ilości odpadów. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa cyfrowa technologia, umożliwiająca aktywne analizowanie i planowanie w czasie rzeczywistym. Poznając trendy popytu, firmy takie, jak Arla Foods – dla których społeczno-ekonomiczny ekorozwój jest priorytetem – mogą podejmować szybsze i trafniejsze decyzje, optymalizować koszty prowadzenia biznesu, ale przede wszystkim przeciwdziałać zmianom klimatu, dostarczając konsumentom zrównoważone produkty – wyjaśnia Piotr Ferszka, wiceprezes zarządu, dyrektor sprzedaży ds. kluczowych klientów w SAP Polska.

(źr. SAP Polska)

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.