Konto pracodawcy


Indeks Logistyczny Agility o szansach na światowe ożywienie w 2021!

Menedżerowie branży logistycznej nie przewidują ożywienia w światowej gospodarce przynajmniej do 2022 roku po spadkach wywołanych pandemią COVID-19, i to pomimo spodziewanego odbicia w Azji, Ameryce Północnej i Europie – tak wynika z najnowszego Indeksu Logistycznego Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2021.

Spośród 1200 ekspertów i menedżerów branży logistycznej objętych ankietą w ramach Indeksu Logistycznego Agility, aż 51,5 proc. nie przewiduje pełnego ożywienia wcześniej, niż w latach 2022-2024. Ich zdaniem regionami, w których odbicie nastąpi najpóźniej, będą Ameryka Łacińska i Afryka Subsaharyjska. Uczestnicy badania podkreślili też znaczenie trwającej pandemii, jako najważniejszego czynnika decydującego o tym, kiedy światowa gospodarka powróci do poziomu z roku 2019, uznając przy tym za czynniki drugorzędne kwestie stosunków amerykańsko-chińskich, Brexitu i protekcjonizmu.
- Zawirowania gospodarcze wywołane pandemią są nadal widoczne. Lockdowny i utrudnienia w transporcie będą ograniczać konsumpcję i działania biznesowe przez większą część roku 2021 - powiedział Chris Price, CEO Agility Global Integrated Logistics (GIL). - Firmy, rynki i regiony, które najszybciej odczują poprawę to te, które w największym stopniu wykorzystują technologie cyfrowe do gromadzenia i udostępniania danych, monitorowania łańcuchów dostaw i transakcji z klientami oraz innymi interesariuszami.

Jak zabezpieczać łańcuchy dostaw?
40,3 proc. managerów biorących udział w badaniu, stawia na szybsze wdrażanie nowych technologii i zwiększanie możliwości działania swoich przedsiębiorstw w internecie. Prawie 21 proc. z nich wybiera dywersyfikację rynków produkcji lub przenoszenie produkcji jak najbliżej rynków zbytu. Wszyscy natomiast zwracają uwagę na to, że odczuli poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw w 2020 roku. Znaczący procent z nich wskazuje na problemy związane z zatorami w portach, zmniejszeniem możliwości transportowych, ograniczeniem dostaw surowców i części zamiennych, utrudnieniami w dystrybucji i dostawach, spadkiem poziomu operacji międzynarodowych i dostępności składowania. Mówiąc o swoich działaniach, menedżerowie firm logistycznych podkreślili, iż najtrudniejszą kwestią było prognozowanie i planowanie zarówno podaży, jak i popytu. Innymi ważnymi obszarami, najbardziej dotkniętymi w wyniku pandemii, było zarządzanie zamówieniami i przepływami pieniężnymi.

Pomimo trudności rozwój na rynkach wschodzących nie słabnie
Pomimo dużej ostrożności, managerowie logistyki dostrzegają możliwości dalszego rozwoju na rynkach wschodzących. 52 proc. respondentów planuje zwiększyć zakres swoich działań na rynkach rozwijających się lub wyraża rosnące zaufanie wobec gospodarek wschodzących. Tylko 19,5 proc. twierdzi, że ich zaufanie wobec tych rynków spadło.

Najważniejsze wnioski Indeksu Logistycznego Agility dla Rynków Wschodzących 2021

• Nawet, jeśli firmy rozważają zmniejszenie stopnia swojej zależności od Chin, tylko nieliczne z nich planują przeniesienie produkcji z powrotem do swojego kraju. Jedynie 7,8 proc. menedżerów logistyki mówi, że wyprowadzenie produkcji z Chin oznaczałoby powrót do kraju macierzystego. Najczęściej wybierane miejsca w przypadku relokacji to Wietnam, Indie i Indonezja, a za nimi plasują się Tajlandia i Malezja.

• Choć koszty całkowite są dziś czynnikiem napędzającym globalizację oraz inwestycje na rynkach wchodzących, to sam koszt pracy uznawany jest za jeden z mniej istotnych czynników. Kwestiami, na które zwrócili uwagę ankietowani menedżerowie, były biurokracja i regulacje rządowe, jakość infrastruktury oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Analizując potencjalne nowe lokalizacje, przedsiębiorstwa obawiają się najbardziej o dostęp do odpowiedniej infrastruktury i koszty dodatkowe.

• 19 proc. ankietowanych menedżerów uznaje, że spadek sprzedaży w 2020 roku spowodowany był pandemią COVID-19. Jednak, tylko 10 proc. uważa, że wprowadzone w związku z tym środki bezpieczeństwa miały negatywny wpływ na wydajność pracy.

• Stale rośnie również znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju. 27 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich przedsiębiorstwa w okresie pandemii przyspieszyły wdrożenie licznych zrównoważonych z punktu widzenia środowiska praktyk i rozwiązań. Kolejne 45,9 proc. potwierdziło wcześniejsze plany i zobowiązania związane z kontynuacją strategii zrównoważonego rozwoju.

• Najbardziej konkurencyjne rynki wschodzące to azjatyckie potęgi produkcyjne oraz przyjazne dla biznesu gospodarki w krajach Zatoki Perskiej. Spośród krajów azjatyckich w pierwszej 10 znalazły się Chiny (1), Indie (2), Indonezja (3), Malezja (5) i Wietnam (8). Z kolei, kraje Zatoki w pierwszej 10 to Zjednoczone Emiraty Arabskie, (4), Arabia Saudyjska (6), oraz Katar (9). Na miejscu 7 znalazł się Meksyk, a na 10 - Turcja.

• Najsilniejszym rynkiem w regionie Ameryki Łacińskiej jest Meksyk, który zajął 7. miejsce w ogólnym rankingu. Argentyna (36) i Wenezuela (50) przeżywają niekończące się problemy gospodarcze. Warto jednak zauważyć, że osiem krajów w tym regionie udoskonaliło swoje fundamenty biznesowe: Urugwaj, Meksyk, Peru, Kolumbia, Ekwador, Brazylia, Paragwaj i Boliwia. Najlepszy klimat biznesowy panuje w Chile, które znalazło się na 5 miejscu w tej kategorii, wśród 50 ocenianych krajów.

• Według Indeksu na rok 2021, Nigeria poprawiła swoją konkurencyjność najbardziej ze wszystkich ujętych w nim krajów, awansując o 5 miejsc, na pozycję 30, najwyższą zajmowaną przez jakikolwiek kraj Afryki Subsaharyjskiej w 12-letniej historii Indeksu. Nigeria poprawiła swoje wyniki w wszystkich trzech obszarach Indeksu: klimatu biznesowego, logistyki międzynarodowej oraz logistyki krajowej.

• Kraje, które najbardziej wzmocniły swoją wewnętrzną logistykę to Malezja, Nigeria, Wietnam, Iran, Urugwaj, Mjanma i Kambodża. Największą poprawę w obszarze logistyki międzynarodowej zanotowały Maroko, Ukraina, Kenia, Mjanma i Paragwaj.

Indeks Logistyczny Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2021 jest już 12. dorocznym przeglądem nastrojów panujących w branży logistycznej. Badanie zostało zrealizowane przez Transport Intelligence (Ti). Indeks można pobrać na stronie: www.agility.com/2021index 

(źr. Agility Logistics)

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DKV rozszerza sieć stacji w Rosji, Danii i Czechach
CTL Logistics wdrożył system do zarządzania biznesem - RailSoft
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
PKS Gdańsk-Oliwa odnawia flotę
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC