Konto pracodawcy


Spada popyt na aircargo, a zdolność przewozowa linii lotniczych rośnie

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) opublikowało dane dotyczące światowych rynków transportu lotniczego towarów, z których wynika, że popyt na przewozy cargo mierzony w tonokilometrach (FTK) zmniejszył się o 3,9 proc. w sierpniu 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Oznacza to dziesiąty z rzędu miesiąc spadku wolumenu przewozów aircargo z roku na rok, najdłuższy okres od światowego kryzysu finansowego w 2008 r.

Zdolność przewozowa, mierzona w dostępnych tonokilometrach (AFTK), wzrosła w sierpniu 2019 r. o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zdolności przewozowych przewyższył obecnie wzrost popytu przez 16. miesiąc z rzędu. Transport lotniczy nadal boryka się z przeciwnościami nasilającej się wojny handlowej między USA i Chinami, jak również ze słabością niektórych kluczowych wskaźników ekonomicznych i rosnącą niepewnością polityczną na całym świecie. Wolumen światowego handlu jest o 1 proc. niższy niż rok temu.

Handel w krajach wschodzących w większości 2019 roku był gorszy od handlu krajów rozwiniętych. Wynika to z większej wrażliwości gospodarek wschodzących na napięcia w handlu, rosnącej niestabilności politycznej i ostrej deprecjacji walutowej na niektórych z kluczowych rynków wschodzących. Światowe zamówienia eksportowe nadal spadają. Indeks menedżerów ds. zakupów na świecie (PMI) maleje. Śledzenie nowych zamówień eksportowych na produkcję wskazuje na spadek zamówień od września 2018 roku. I już drugi miesiąc z rzędu, wszystkie główne kraje handlowe zgłosiły spadek zamówień. -  

Sytuacja w regionach
Linie lotnicze w rejonie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie odnotowały gwałtowne spadki w sierpniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy Ameryka Północna i Europa odnotowały bardziej umiarkowane spadki. Zarówno Afryka, jak i Ameryka Łacińska odnotowały wzrost popytu na przewozy lotnicze w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku.
Linie lotnicze z regionu Azji i Pacyfiku odnotowały w sierpniu 2019 r. popyt na przewozy lotnicze o 5  proc. mniejszy w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Wojna handlowa między USA a Chinami oraz spowolnienie w gospodarce chińskiej wywarły znaczący wpływ na ten region. Tymczasowe zamknięcie Międzynarodowego Portu Lotniczego Hongkong - największego węzła przeładunkowego na świecie - wywarło dodatkową presję. Ponieważ region ten odpowiada za ponad 35 proc. wszystkich operacji, wyniki te w największym stopniu przyczyniają się do słabych wyników w całej branży. Przepustowość frachtu lotniczego wzrosła w ciągu ostatniego roku o 2,3 proc.  
Linie lotnicze w Ameryce Północnej odnotowały spadek popytu o 2,4 proc. w sierpniu 2019 r., w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Zdolność przewozowa wzrosła o 1,3 proc. Wojna handlowa między USA a Chinami oraz malejące zaufanie biznesowe nadal obciążają przewoźników z tego regionu. Popyt na przewozy towarowe zmniejszył się na największych trasach między Azją a Ameryką Północną, gdzie sezonowo dostosowywane wolumeny spadły prawie o 5 proc. w porównaniu do poziomu z lipca 2018 roku.

Europejskie linie lotnicze odnotowały w sierpniu 2019 r. spadek popytu na przewozy towarowe o 3,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Słabsze warunki produkcji dla eksporterów w Niemczech, łagodniejsze gospodarki regionalne oraz utrzymująca się niepewność co do Brexit, wpłynęły na ostatnie wyniki. Zdolność produkcyjna wzrosła o 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
W sierpniu 2019 r. wolumen przewozów towarowych linii lotniczych na Bliskim Wschodzie spadł o 6,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Był to największy spadek popytu na przewozy towarowe w jakimkolwiek regionie. Zdolność przewozowa spadła o 0,8 proc. Zmniejszające się napięcia w handlu, spowolnienie światowego handlu i restrukturyzacja linii lotniczych wpłynęły na wyniki regionu od czwartego kwartału 2018 roku. Dodatkową presję wywarła niepewność gospodarcza wynikająca ze zmienności cen ropy naftowej na rynkach zależnych od ropy naftowej w regionie.

Linie lotnicze z Ameryki Łacińskiej odnotowały w sierpniu 2019 r. wzrost popytu na przewozy towarowe o 0,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oraz spadek zdolności przewozowych o 2,9 proc. Niski wzrost gospodarczy spotęgowany wojną handlową między USA a Chinami oraz niestabilność polityczna w niektórych krajach wpłynęły na wyniki regionu. Przyczyniła się do tego również niedawna niestabilność walutowa w kluczowych gospodarkach regionu.

Afrykańscy przewoźnicy odnotowali najszybszy wzrost spośród wszystkich regionów w sierpniu 2019 r., przy wzroście popytu o 8 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Jest to kontynuacja trendu wzrostowego w segmencie FTK, który jest widoczny od połowy 2018 r. i sprawia, że Afryka osiąga najlepsze wyniki szósty miesiąc z rzędu. Zdolność produkcyjna wzrosła o 17,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Silne powiązania handlowe i inwestycyjne z Azją przyczyniły się do dwucyfrowego wzrostu przewozów lotniczych pomiędzy tymi dwoma regionami w ciągu ostatniego roku. Chiny potwierdziły ostatnio kolejne 60 miliardów dolarów inwestycji na tym kontynencie.

(źr. IATA)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC