Konto pracodawcy


Prologis podał listę najbardziej pożądanych lokalizacji logistycznych w Europie

Prologis, światowy lider nieruchomości logistycznych opublikował nowe badanie „Strategie rozwoju klientów: Najbardziej Pożądane Lokalizacje Logistyczne”, które omawia czynniki wpływające na wybór lokalizacji logistycznych. Raport wskazuje także miejsca, które dobrze prosperują w gwałtownie zmieniającym się europejskim sektorze usług logistycznych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Prologis Research we współpracy z eyefortransport (eft) w okresie od lutego do maja 2017 roku. Jego respondentami byli operatorzy logistyczni z całej Europy (wzięło w nim udział 280 przedstawicieli różnych sektorów, od detalicznego przez motoryzacyjny po elektroniczny). Na podstawie ich odpowiedzi Prologis wyróżnił pięć głównych czynników determinujących wybór lokalizacji europejskich. Są to: bliskość centrów konsumpcji, otoczenie regulacyjne, dostępność pracowników, infrastruktura transportowa oraz koszty całkowite.

Najważniejsze wnioski z raportu:
• Bezpośredni dostęp do głównych centrów konsumpcji jest kluczowy.
• Główne skupiska ludności o najwyższym poziomie konsumpcji mają coraz większe znaczenie.
• Koszty całkowite mają relatywnie małe znaczenie w porównaniu z innymi czynnikami.
• Dostępność pracowników (np. w Europie Zachodniej, szczególnie w Holandii) oraz koszty pracy (np. w Polsce) mają bezpośredni wpływ na decyzje w sektorze logistycznym.
- Z raportu jasno wynika, że bliskość i gotowość siły roboczej, a także bliskość ośrodków

gospodarczych są kluczowe dla najemców powierzchni logistycznych - powiedział Dirk Sosef, szef działu Badań i Strategii Prologis. - Przy obecnym etapie rozwoju sektora logistycznego, decydenci polityczni powinni zachęcać do inwestycji w infrastrukturę i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej.

Co to oznacza?
1. Najważniejszy jest bezpośredni dostęp do głównych centrów konsumpcji. Dostęp do handlu międzynarodowego, ośrodki gospodarcze i dostępność pracowników są dla operatorów logistycznych najważniejszymi kryteriami wyboru lokalizacji. Korytarze logistyczne i obszary metropolitalne w krajach Beneluksu i Zachodnich Niemczech są tego najlepszym przykładem. Europa Północna charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem konsumentów i rozwiniętymi sieciami transportowymi, nie dziwi zatem, że te lokalizacje uplasowały się wysoko w rankingu pod względem bliskości i infrastruktury. Rynki holenderskie uzyskały szczególnie wysoki wynik pod względem regulacji formalno-prawnych i multimodalności. Wiele poszczególnych rynków jest dobrze położonych, jak na przykład Venlo, Amsterdam-Schiphol, korytarz Antwerpia-Bruksela (E19), Hamburg, Stuttgart, korytarz Antwerpia-Hasselt (E330) oraz Centralna i Wschodnia Brabancja.

2. Główne skupiska ludności o najwyższym poziomie konsumpcji mają coraz większe znaczen

ie. W tegorocznym badaniu, duże obszary metropolitalne jak Londyn, Paryż czy Berlin uplasowały się wyżej w ogólnych rankingach. Podobnie jak korytarze logistyczne, obszary metropolitalne notują dobre wyniki, ponieważ znajdują się one blisko konsumentów i stanowią wsparcie dla wydajnego łańcucha dostaw. Klienci nieruchomości logistycznych coraz częściej zwracają uwagę na koszty łańcucha dostaw, a także, chcąc dostarczyć klientom towar najszybciej jak to możliwe, na bliskość ośrodków gospodarczych oraz klientów/dostawców.

3. Koszty całkowite mają relatywnie małe znaczenie. Dawniej logistyka skupiała się na minimalizowaniu kosztów. Jednak obecnie, gdy łańcuch dostaw jest coraz częściej postrzegany jako atut konkurencyjności, wartość odgrywa coraz większą rolę w p

odejmowaniu decyzji. Wiele krajów i rynków tradycyjnie postrzeganych jako drogie osiągnęło dobry wynik w naszym badaniu, jak na przykład Holandia, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania czy Francja.

4.Rosnące znaczenie zatrudnienia, zarówno pod względem dostępności pracowników, jak w przypadku Europy Zachodniej (np. w Holandii), jak i pod względem kosztów pracy, jak w przypadku Polski. Przy zmieniającej się demografii i wysokim poziomie usług o wartości dodanej w obiektach logistycznych, kolejnym strukturalnym i cyklicznym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji stała się dostępność wykwalifikowanych pracowników. Rynki w Europie Zachodniej, jak południowa Holandia i Rhein-Ruhr mieszczą duże bazy siły roboczej, zatem osiągają relatywnie wysokie wyniki pod tym względem. Dostępność wykwalifikowanej i elastycznej siły roboczej stanowi element coraz ważniejszej dla sektora logistycznego skuteczności operacyjnej.

Polska uplasowała się wysoko w rankingu w wielu kategoriach, stanowiąc jeden z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Pierwszym rynkiem spoza Europy Zachodniej, który znalazł się w pierwszej piątce lokalizacji był rynek  Polski Centralnej-Łódź. Europa Środkowo-Wschodnia to stosunkowo młody rynek, będący częścią europejskiej sieci logistycznej dopiero po wejściu krajów tego obszaru do Unii Europejskiej. Zwiększeniu popytu w rym regionie służy powstanie klasy średniej oraz rozwój sektora montażu końcowego.

Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo)
Rynek logistyczny Zjednoczonego Królestwa różni się od tego w Europie kontynentalnej. Wśród najlepszych rynków są Londyn, który cieszył się uznaniem respondentów ze względu na swą dużą bazę klientów, oraz Midlands, ze względu na bliskość klientów (East Midlands wypadły lepiej niż West Midlands), a także dzięki dobrej infrastrukturze i wsparciu ze strony lokalnych władz.
Holandia
Holandia, stanowiąca jeden z głównych szlaków handlowych Europy, niezmiennie plasuje się na szczycie rankingu. Najważniejsze rynki to (w kolejności): Venlo, Rotterdam, Amsterdam-Schiphol i Brabancja Centralna. Respondenci różnie ocenili te rynki ze względu na dostępność do głównych centrów konsumpcji, infrastrukturę oraz wsparcie, jakie władze lokalne oferują branży logistycznej.
Niemcy

Będąc siłą napędową gospodarki europejskiej Niemcy niezmiennie plasują się wśród najchętniej wybieranych lokalizacji logistycznych. Skupiska ludności i rynek logistyczny są rozmieszczone na wielu obszarach. Największe rynki to (w kolejności): Düsseldorf/Rhein-Ruhr, centralne Niemcy, Frankfurt, Kolonia Bonn i Hamburg. Ważnym czynnikiem okazała się bliskość północnoeuropejskich portów handlowych i możliwość dystrybucji do lokalizacji w Niemczech, jak również obecność dużej bazy klientów.
Polska
Dzięki otwarciu granic polski rynek logistyczny odnotował znaczący wzrost. Rozwój działalności przemysłowej, przy jednoczesnym wzroście klasy konsumentów umożliwia stymulowanie rozwoju sektora logistycznego z obu kierunków łańcucha dostaw. Oferując dobrą propozycję wartości, bliskość Europy Zachodniej i rozbudowaną infrastrukturę transportową, Polska uplasowała się wśród trzech najlepszych krajów w różnych kategoriach. Najważniejsze rynki to Polska Centralna-Łódź (w 5 najlepszych lokalizacjach), Kraków, Wrocław i zachodnia Polska.
Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej
Czyli Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Turcja i Rosja - w porównaniu z Europą Zachodnią, jest to młody rynek, gdyż instytucje logistyki nieruchomości w tym regionie powstały zaledwie po 2000 roku. Charakteryzuje się prorozwojowym otoczeniem biznesu i niskimi kosztami, dzięki czemu przyciąga uwagę firm logistycznych, szczególnie tych nastawionych na większą siłę roboczą, np. przemysł lekki lub bardziej pracochłonna dystrybucja. Najważniejsze rynki to Bukareszt i Praga.

Włochy

Konsumpcja krajowa stanowi główną siłę napędową włoskiej gospodarki, której powiązania z gospodarkami innych krajów są ograniczone w porównaniu z zachodnimi Niemcami czy Beneluksem. Dlatego też kraj ten nie znalazł się w pierwszej piątce rankingu w żadnej z kluczowych kategorii związanych z lokalizacją (choć uzyskiwał stabilne wyniki). Spośród wielu włoskich rynków, Mediolan został oceniony najwyżej, ze względu na swe znaczenie gospodarcze i istniejącą infrastrukturę. Mediolan odnotował największy wzrost uznania wśród dużych rynków w porównaniu z naszym ostatnim badaniem w 2015 roku. Spośród mniejszych rynków zdecydowanie wyróżnia się Bolonia, a to dzięki swemu centralnemu położeniu, multimodalności oraz możliwości dotarcia do znacznej części populacji kraju.
Hiszpania
Podobnie jak Włochy, Hiszpania to kraj o dużej i ugruntowanej gospodarce, jednak o ograniczonym kontakcie z globalną działalnością gospodarczą, handlem i innymi ważniejszymi ośrodkami ludności. Zatem Hiszpania również nie uplasowała się w pierwszej piątce rankingu w żadnej kategorii, uzyskując podobne wyniki pod względem różnych kryteriów. Zdecydowanie preferowaną lokalizacją był Madryt, jako główne skupisko ludności o sprzyjającym otoczeniu rynkowym i dobrej infrastrukturze.
Francja
Francja wypadła różnie w rankingu, z jednej strony zyskując dzięki swej dużej gospodarce i dobrej jakości infrastrukturze drogowej, z drugiej zaś tracąc przez środowisko pracy i ogólną dynamikę kosztów-wartości. Spośród wielu rynków we Francji, Paryż był najlepiej oceniany, dzięki swemu rozmiarowi, wielkości rynku logistycznego i bazy siły roboczej. Paryż znalazł się również wśród dużych rynków, których pozycja uległa najlepszej poprawie od naszej ostatniego badania w 2015 roku.

TOP lista najlepszych lokalizacji

Bliskość głównych centrów konsumpcji

Otoczenie regulacyjne

Dostępność pracowników

Infrastruktura transportowa

Całkowity koszt/ Propozycja wartości

1. Niemcy
2. Holandia
3. Belgia
4. Wielka Brytania
5. Francja

1. Holandia

2. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej

3. Polska

4. Niemcy

5. Wielka Brytania

1. Polska

2. Holandia

3. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej*

4. Niemcy

5. Belgia

1. Holandia

2. Niemcy

3. Belgia

4. Francja

5. Polska

1. Holandia

2. Polska

3. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej

4. Niemcy

5. Belgia

Po przebadaniu 100 lokalizacji analitycy Prologis wyciągnęli istotne wnioski. Venlo w południowej Holandii uzyskało wysokie wyniki we wszystkich pięciu kategoriach czynników kształtujących wybór nowych lokalizacji i może być uznane za najbardziej pożądaną lokalizację w Europie. Rynki w krajach Beneluksu i w zachodnich Niemczech charakteryzują się dużym zagęszczeniem konsumentów i rozwiniętymi sieciami transportowymi, nie dziwi więc, że właśnie te lokalizacje uzyskały wysokie wyniki pod względem bliskości głównych centrów konsumpcji i infrastruktury transportowej. Rynki holenderskie uzyskały szczególnie dobre wyniki w kategorii regulacji formalno-prawnych i multimodalności – dwóch czynników istotnych z punktu widzenia rynków skupiających się na dystrybucji paneuropejskiej.  Düsseldorf Rhein-Ruhr to kolejny podrynek o dobrych wynikach w różnych kategoriach. Rhein-Ruhr jest położony centralnie w jednym z najgęściej zaludnionych rynków w Europie, dlatego też uzyskał szczególnie wysoki wynik w kategorii bliskości głównych centrów konsumpcji. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania, rynek Düsseldorf Rhein-Ruhr wykazał największy wzrost spośród 10 najlepszych rynków w tegorocznym badaniu. Rynki w Polsce odnotowały dobre wyniki w wielu kategoriach. Polski rynek dojrzewa, a Polska Centralna-Łódź jest pierwszym rynkiem spoza Europy Zachodniej, któremu udało się uplasować w pierwszej piątce:
• Venlo: Najbardziej pożądana lokalizacja w Europie
• Düsseldorf Rhein-Ruhr: największy wzrost spośród najlepszej 10
• Polska Centralna-Łódź: najlepsze wyniki poza Europą Zachodnią

Pełen raport w wersji angielskiej dostępny jest pod adresem: https://www.prologis.com/logistics-industry-research/customer-growth-strategies-europes-most-desirable-logistics-locations 

(red./źr. Prologis)

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
ID Logistics - dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc.
Ponad 100 proc. więcej wydali kupujący na kwietniowych e-zakupach
11,3 mln ton przeładowanych w I kwartale 2020 w Porcie Gdańsk
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
Grupa Raben ponownie Marką Godną Zaufania
Agility realizuje kontrakty dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC