Dodaj ogłoszenie o pracy


48% pracowników zauważa konieczność zmian ich kompetencji z powodu wykorzystania AI

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest już niemal w każdej branży, ale 52% pracowników w Polsce nie odczuwa zmian z tym związanych. Druga połowa, która zauważa wpływ AI na swoją pracę, w dużej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę reskilling lub upskilling. Jak pokazuje najnowsze badanie Manpower, 43% polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, a 16% nie czuje się w swoim miejscu pracy tak pewnie, jak dotychczas.

Jak pokazuje opublikowany raport Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów”, 43% polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, a 33% nie ma obaw co do przyszłości w firmie. Z drugiej strony, 16% ankietowanych nie czuje się w organizacji tak dobrze jak dotychczas, natomiast na duże obawy związane ze stabilnością zatrudnienia wskazuje 8% zatrudnionych osób. Do głównych powodów niepokoju talentów należą brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepewność ze względu na brak realizacji celów oraz budżetów, a także brak bezpieczeństwa finansowego.
– Rynek pracy mierzy się ze zjawiskiem dużego niedoboru talentów, czyli trudnością w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kompetencjach. Pracodawcy chcąc zapełnić tę lukę proponują między innymi programy upskillingowe i reskillingowe, ale także podejmują działania mające na celu zatrzymanie kadry – mówi Katarzyna Pączkowska, ekspertka rynku pracy i dyrektor ds. zatrudnienia stałego w Manpower. Jak dodaje, powoduje to, że duży odsetek uczestników badania mówi o stabilności zatrudnienia i nie zgłasza obaw związanych z utratą pracy. – Jest to grupa pracowników, którzy realizują się zawodowo poprzez ciekawy zakres działań, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, ale także odpowiedni balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Te talenty będzie bardzo trudno zmotywować do zmiany pracy, co dodatkowo ogranicza pulę dostępnych kandydatów na rynku. Z drugiej strony obserwujemy wśród pracowników otwartych na zmianę pracy potrzebę stabilizacji i zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli pracują w niepewnym środowisku. Przy zmianie pracy, w trakcie procesów rekrutacyjnych kandydaci często akcentują oczekiwania związane właśnie z umową o pracę na czas nieokreślony – mówi ekspertka.

Respondenci zostali zapytani o to, co sprawia, że lubią swoją pracę. Okazuje się, że pracownicy najbardziej cenią sobie w organizacjach ciekawy zakres obowiązków (51%), ludzi z którymi współpracują na co dzień (41%), możliwość rozwoju, uczestniczenia w kursach czy szkoleniach (34%), a także model pracy hybrydowej (32%). Istotna dla talentów jest również współpraca z szefem, który docenia ich pracę (29%).
– W przyciągnięciu i utrzymaniu w organizacji talentów kluczową rolę odgrywa oferowany zakres obowiązków. Ważne jest, by obszar odpowiedzialności na stanowisku był ciekawy i rozwojowy dla pracownika. Dobrze zmapowane przez managera mocne strony oraz obszary do rozszerzenia czy wzmacniania umiejętności, a także pakiet szkoleń wpływają na poziom satysfakcji z pracy. Talenty mające przestrzeń na podnoszenie kompetencji, doceniane przez pracodawcę są bardziej zaangażowane. Zmniejsza się w ich przypadku także ryzyko rotacji – dodaje Katarzyna Pączkowska.

ESG coraz ważniejsze dla talentów
Raport Manpower porusza także kwestię ESG. Dla talentów biorących udział w badaniu najważniejsza w tym obszarze jest dbałość o work-life balance pracowników (71%), ich rozwój (69%), a także aspekt społeczny, czyli podtrzymanie dobrych relacji z klientami, pracownikami oraz dostawcami (40%). Dla 34% talentów istotnym jest działanie przeciw dyskryminacji w miejscu pracy, a 23% wskazuje na aktywności związane z ochroną środowiska.
– Wprowadzenie strategii ESG, czyli działań związanych z obszarem ludzkim i społecznym, doskonalących zarządzanie organizacją, a także tych na rzecz środowiska, może być czynnikiem motywującym do długofalowych zmian. Kandydaci często podnoszą temat work-life balance już na pierwszych etapach procesów rekrutacyjnych, pytając o możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej czy konieczność pracy w nadgodzinach. Kolejną kwestią, która decyduje o udziale w rekrutacji jest brak częstych podróży służbowych i rola niewymagająca pracy w weekendy. To czynniki, które w wielu przypadkach decydują o wyborze konkretnej oferty – mówi Natasza Michorzewska, manager zatrudnienia stałego w Manpower.

AI w pracy – czy jest się czego obawiać?
Jak pokazuje badanie, 52% polskich pracowników nie zauważa w swojej branży zmian związanych z automatyzacją procesów i wykorzystaniem elementów AI. Z drugiej jednak strony, pozostałe 48% talentów odczuwających wpływ nowych technologii na pracę, w znacznej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia w przyszłości. 25% z nich nie obawia się o swoje miejsce pracy, 15% nie podejmuje żadnych kroków ku zmianie. Jedynie 12% chce zmienić stanowisko lub branżę na bardziej przyszłościową w związku z rozwojem AI.
– Sztuczna inteligencja oraz automatyzacja mogą być pomocnym narzędziem w różnych zawodach i branżach, takich jak produkcja, obsługa klienta, czy analiza danych, a ich wdrożenie stworzy więcej przestrzeni na działania strategiczne oraz rozwój w określonym obszarze. Niemniej jednak należy podkreślić, że AI nie zastąpi pracowników – uspokaja Marta Szymańska, manager rekrutacji stałej w Manpower. Jak podkreśla ekspertka, w wielu działaniach nadal będzie potrzebna ingerencja człowieka, szczególnie w zakresie interakcji z innymi, podejmowania decyzji etycznych, rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów wymagających empatii, kreatywności czy kontekstowego zrozumienia. – W obliczu tych zmian ważne jest, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przyjęli elastyczną strategię. Czekanie na rewolucję jest ryzykowne, dlatego trzymanie ręki na pulsie, inwestowanie w rozwój nowych umiejętności czy przekwalifikowanie się, by pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, jest lepszym rozwiązaniem. Gotowość do nauki, elastyczność oraz dostosowanie do zmian będą kluczowymi elementami przyszłego sukcesu zawodowego – dodaje Marta Szymańska.

(źr. Manpower Group)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.