Dodaj ogłoszenie o pracy


Co wpływa na atrakcyjność miejsca pracy?

Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity otwierają listę czynników, które najsilniej decydują o wyborze pracodawcy w 2023 roku. Tak odpowiedziało aż 73% osób w tegorocznej edycji badania Randstad Employer Brand Research. Na drugim miejscu natomiast znalazła się przyjazna atmosfera pracy – 64% wskazań. Podium zamyka stabilność zatrudnienia, na którą wskazało 62% badanych.

Uwagę zwracają także czynniki związane z rozwojem pracowników. Dla 58% badanych liczy się możliwość rozwoju kariery. Pracownicy coraz częściej wskazują także na możliwość udziału w szkoleniach. Tak odpowiedziała połowa uczestników badania, podczas gdy w latach 2016–2018 takich odpowiedzi padało o połowę mniej.
Na znaczeniu zyskuje także dobra reputacja pracodawcy: jest to istotne dla 44% uczestników badania. Podejście do tego czynnika zaczęło się zmieniać w 2020 roku, w trakcie pandemii. Ma to między innymi związek z działaniami ochronnymi wdrażanymi przez firmy w tym okresie. We wcześniejszych latach był to jeden z rzadziej wybieranych punktów przez ankietowanych.
– W ciągu ostatnich kilku pandemicznych lat oczekiwania zatrudnionych wobec pracodawców uległy większej klaryfikacji. A w niepewnych czasach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczą się wartości, które zwiększają poczucie zawodowo-finansowego bezpieczeństwa pracowników. Są to już nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, ale także troska o podnoszenie kwalifikacji, która przekłada się na poszerzanie perspektyw zawodowych pracowników i pozwala im sięgać po lepsze finansowe warunki zatrudnienia – podkreśla Ewa Wawszczak, General HR Director w Randstad Polska.
Na uwagę zasługuje też rosnąca rola atmosfery w miejscu pracy. Uczestnicy badania Randstad podkreślają znaczenie takich jej elementów, jak życzliwy i wspierający zespół współpracowników, docenienie przez przełożonych, wzajemne zaufanie oraz równe traktowanie.
– Kontakt z zespołem, zawodowe przyjaźnie, spotkania przy ekspresie do kawy, w zakładowej stołówce czy w drodze do pracy to właśnie te aspekty, których brakowało pracownikom w okresie pandemii, dlatego dziś są skłonni je jeszcze silniej doceniać – tłumaczy Ewa Wawszczak. Dodaje jednocześnie, że dla pracodawców to wyraźny sygnał, aby troskę o dobrą atmosferę w zespole umieścić na liście priorytetów, by skuteczniej przyciągać talenty i z sukcesem ograniczać rotację kadr.

Różne pokolenia, różne spojrzenia na pracę
Choć wszystkie pokolenia polskich pracowników na czele czynników wpływających na atrakcyjność pracodawcy stawiają wynagrodzenia, to poszczególne grup wiekowe nieco się od siebie różnią w pozostałych kwestiach. Respondenci z Pokolenia Z doceniają przyjazną atmosferę pracy niemal tak samo, jak atrakcyjną płacę. Są także silnie nastawieni na podnoszenie kwalifikacji. W tej grupie rośnie znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Milenialsi na tle innych grup wiekowych najmniejszą wagę przywiązują do wspomnianej równowagi, ale na znaczeniu wśród nich zyskiwać zaczyna stabilność zatrudnienia.
Dla pokolenia X atmosfera w zespole jest niemal tak samo istotna jak bezpieczna i stabilna praca. Respondenci z tej grupy, na tle pozostałych, najczęściej zwracają uwagę na dogodną lokalizację miejsca zatrudnieni.
Boomersi natomiast niezmiennie cenią silnych liderów w organizacji. Znaczenie ma dla nich stabilność zatrudnienia, szczególnie w trudniejszych czasach, dlatego zwracają też bardziej uwagę na kondycję finansową pracodawcy.
Uczestnicy badania nie tylko wskazywali cechy atrakcyjnego pracodawcy, ale także oceniali, którymi aspektami zatrudnienia wyróżniają się ich obecne miejsca pracy. 70% respondentów wskazywało stabilność zatrudnienia, 68% dogodną lokalizację, a 66% dobrą sytuacją finansową. Te oceny pokazują widoczny od wielu lat rozdźwięk pomiędzy tym, co oferują pracodawcy, a tym, co oferować powinni, by skutecznie przyciągać nowych pracowników i zatrzymywać obecnych.

Dlaczego odchodzimy z pracy?
Badanie Randstad Employer Brand Research pokazuje, że wynagrodzenie pozostaje najważniejszym powodem zmiany miejsc zatrudnienia, zaznaczanym przez 59% respondentów. Czynnik ten częściej wskazywany jest przez kobiety, osoby starsze i pracowników z wyższym wykształceniem. 25% badanych zmianę pracy tłumaczy chęcią poprawienia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, a nieco więcej, bo 28% wskazuje ograniczoną ścieżkę kariery jako powód do odejścia. To przyczyna szczególnie istotna dla najmłodszych pracowników (37%), którzy są na początku swojej drogi zawodowej.

Znacząca większość badanych jest zdania, że pracodawca powinien oferować zatrudnionym możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania się. Tak uważa aż 75% badanych, a na dodatek tę opinię podziela zbliżony odsetek badanych w każdej grupie wiekowej. Wynika to z tego, że wśród doświadczonych pracowników rośnie świadomość, że dywersyfikacja umiejętności zapewnia większe bezpieczeństwo zawodowe i finansowe w kryzysowych i niepewnych czasach.
W tym aspekcie pracodawcy mają wiele do poprawy. Aż 46% badanych, dla których podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważne, zaznacza, że ich pracodawca oferuje za małe możliwości w tym zakresie. 64% badanych uważa, że pracodawca powinien zapewniać pracownikom możliwości przekwalifikowania się. Z kolei 35% osób, które wysoko cenią możliwość przekwalifikowania się, twierdzi, że ich obecny pracodawca nie zapewnia takiej szansy.

Randstad Employed Brand Research to reprezentatywne badanie, które na świecie odbywa się od 23 lat, natomiast w Polsce od 13 lat. W tym roku wzięło w nim udział ponad 160 000 respondentów (w Polsce było 4 718 respondentów), którzy ocenili atrakcyjność 6 022 firm na całym świecie i wskazywali czynniki, które wpływają na wybór miejsca zatrudnienia.

(źr. Randstad)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.