Dodaj ogłoszenie o pracy


Niedobór talentów wciąż wyzwaniem dla wielu firm

W obliczu niedoboru kadr większym priorytetem staje się dla pracodawców budowanie strategii rozwoju talentów w organizacji i tworzenie wewnętrznego rynku pracy w firmach. Tym bardziej, że na przykład w Polsce awanse są wciąż rzadsze niż zmiana pracodawcy – tak wynika z trendów na globalnym i polskim rynku, które pokazuje analiza odpowiedzi respondentów badania Talent Trends 2023, zrealizowanego przez Randstad Enterprise.

Strategiczne spojrzenie na niedobór talentów skłania firmy bardziej do poszukiwania długofalowych korzyści z zatrudnienia wykwalifikowanych kadr niż szukania oszczędności w obszarze HR. Dzieje się tak pomimo spowolnienia gospodarczego. W skali globalnej twierdzi tak 77 proc. managerów, a w Polsce jeszcze więcej – 9 na 10 badanych.

Tegoroczna edycja raportu Talent Trends 2023 została opracowana na podstawie badania, w którym uczestniczyło ponad 900 managerów i liderów HR z 18 krajów, w tym z Polski. Wyniki wyraźnie pokazują zmianę w strategiach zatrudnienia. Nie tylko w zakresie priorytetów. Decyzje kadrowe, zdaniem managerów, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas muszą przekładać się na efekty biznesowe. I pod tym kątem na rekrutacje i zmiany stanowiskowe w firmach chcą patrzeć szefowie. Za cel bierze to sobie 80 proc. badanych na świecie i 81 proc. w Polsce.

W czasach zmienności rynkowej wśród kompetencji poszukiwanych na rynku pracy na znaczeniu zyskuje umiejętność adaptacji pracowników, ich elastyczność w dostosowywaniu do sytuacji. Uważa tak 88 proc. przebadanych polskich managerów (77 proc. globalnie).

– Doświadczenia ostatnich lat, związane przede wszystkim z niedoborem osób o odpowiednich kwalifikacjach, sprawiają, że firmy skupiają się przede wszystkim na nowym podejściu do przyciągania kandydatów, budowania trwałej relacji z pracownikami i poczucia przynależności, opartego na wspólnych wartościach pracodawców i pracowników. To podejście jest bardziej zorientowane na ludzi i budowanie ich kompetencji – podkreśla Ewa Wawszczak, General HR Director w Randstad Polska.

Znalezienie utalentowanego pracownika wciąż stanowi wyzwanie. Prawie połowa respondentów z całego świata (42 proc.) twierdzi, że niedobór talentów pozostaje jedną z ich największych bolączek lub ma negatywny wpływ na ich działalność – to najwyższa liczba w historii raportu Talent Trends. Na tym tle dane z Polski są nieco bardziej optymistycznie - ten czynnik negatywnie ocenia 25 proc. polskich liderów HR.

Biorąc pod uwagę zauważalny także w Polsce niedobór talentów, zwłaszcza tych o wysokich kwalifikacjach, wiele firm stara się przeszkolić dotychczasowych pracowników, aby mogli objąć kluczowe role. Ponad trzy czwarte (76%) liderów HR z całego świata coraz bardziej skupia się na umiejętnościach i zaangażowaniu w budowanie ścieżek kariery pracowników, a 56% planuje zwiększenie wydatków na wewnętrzne platformy umożliwiające rozwój stanowiskowy i zawodowy. W Polsce ten odsetek jest jesz-cze większy: 87% badanych twierdzi, że kładzie większy nacisk na aspekty związane z rozwojem kadr.

Firmy nie skupiają się już tylko na rekrutacji, chcą też mocniej przyglądać się całemu cyklowi życia zawodowego pracowników

Wszystkie wspomniane czynniki wskazują na inny kluczowy trend: potrzebę wyróżniania się firm na tle innych pracodawców poprzez dbanie o doświadczenia pracowników na każdym etapie życia zawodowego: od przyciągania kandydatów, poprzez zatrudnienie, wdrożenie, rozwój zawodowy i stanowiskowy, ewentualne przekwalifikowanie, aż po zakończenie współpracy.

W sumie 81% badanych twierdzi, że ich organizacje są bardziej skoncentrowane na doświadczeniach talentów i inwestują w kilka obszarów, aby poprawić sposób ich przyciągania oraz zatrzymywania w organizacji. Coraz częściej centralnym elementem tych strategii stają się rozwiązania wspierające poczucie przynależności – skupiające się na różnorodności, równym traktowaniu i włączaniu pracowników, na co wskazało 74% respondentów. Firmy wykorzystują także technologię do zwiększenia zaangażowania członków swoich zespołów (tak zadeklarowało 72% badanych), dbają o tworzenie społeczności talentów, np. grup talentowych otrzymujących dodatkowe możliwości rozwojowe i szkoleniowe, oraz budowanie ścieżek rozwoju (71%), a także stałe badanie potrzeb pracowników (69%).

W Polsce troska o doświadczenia pracowników pozostaje kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację strategii budowania kadr; 85% respondentów twierdzi, że ich firmy są na tym skoncentrowane bar-dziej niż dotychczas.

Wyjątkowo istotnym elementem staje się dla menadżerów HR coaching kariery, obejmujący m.in. wsparcie w podnoszeniu kompetencji i przekwalifikowaniu pracowników. Zdaniem 85% badanych liderów HR w Polsce, ma on pozytywny wpływ na ich pracowników (globalnie: 79%).

– Wielu menedżerów koncentruje się dziś na doświadczeniach pracowników, aby ich zespoły zyskiwały wsparcie i zasoby do rozwoju zawodowego, a jednocześnie przynosiły korzyści organizacjom, dobrze radziły sobie ze zmiennością rzeczywistości gospodarczej – podkreśla Ewa Wawszczak, General HR Director w Randstdad Polska. Jak dodaje, celem tych działań jest współtworzenie bardziej elastycznej organizacji, w której ludzie mogą w pełni wykorzystać swój potencjał z pożytkiem dla firmy - poprzez lepsze dopasowanie strategii zatrudnienia do priorytetów biznesowych.

(źr. Randstad)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.